Eğitimin İşlevi

Eğitim, toplum yaşayışında yer edinmek için edinilen bilgi, beceri ve anlayışlara denir. Geniş anlamda toplumda yaşama yollarını kazanmada etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. Eğitimin önemi tecrübeyi insanlığa aktarması ve bireylere toplumdaki rollerini vermesiydi. Eğitim toplumsal hayat ve işbölümü için temel araçlardandır. …

Kitap Okumanın Önemi

“Tarih öncesi” ne demektir? Tarih dediğimiz, yaşanmış olaylar ilmi, bilimsel olarak yazının icadından sonraki dönemi kabul eder Bundan önce yazı olmadığından, “tarihi” bir durum yoktur. Yazının icadı, tarihin belgeye dayanan kısmı için başlangıçtır. Aynı zamanda insanlığın da bugünkü kültürünün temelidir. …

Eser Bırakmak

Yanda gördüğünüz resim 35.000 yıl önce yapılmış bir mağara çizimidir. Avcılıkla geçinen, yemek ve barınma gibi en önemli ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan insanların sanat çabasıdır. Mağaranın soğuk ve tehlikeli dünyasına dışarıdaki Dünya’yı işlemişlerdir. Bu dünyada en değerli şey “hayvanlar” olduğundan, genellikle …

Küreselleşme Nedir

Küreselleşme Nedir Küreselleşme: Dünya milletlerinin ekonomik, siyasi, iletişimsel, toplumsal açılardan birbirine yaklaşması ve bir bütün olmaya evrilmesidir. İletişim olanaklarının gelişmesi ile koşut biçimde gelişmiştir. Toplumlar arası bağların kurulmaya başlaması, tüm Dünya insanlarını içine alan derneklerin ve örgütlerin kurulması, telgraf ve demiryolu …

Thomas Kuhn Felsefesi

Thomas Samuel Kuhn (1922- 1996) Amerikalı bilim felsefecisidir. Hayatı boyunca beş kitap ve çok sayıda makale yayımlamasına rağmen Bilimsel Devrimlerin Yapısı(The Structure of Scientific Revolutions) adlı kitabı ile tanınır. Bilimin yöntemine ilişkin önemli sorgulamalar yapmış, bilimsel devrim ve paradigma gibi sözcüklerin gündelik …

Sabır Nedir

Sabır Nedir Sabır, olacak bir şeyi beklerken mevcut koşullara dayanabilme, kendini tutma, beklerken olumsuz düşünmeme anlamlarına gelir. Kısaca kendini tutma, tahammül, katlanma, dayanma gücü ya da dayanç olarak da ifade edilir. Telaşsızlık ve şiddetsizlik ile karıştırılan bir anlama sahiptir. Çalışkanlık, gayretlilik, …

İnsan Olmak

İnsan, bilimsel anlamda diğerlerinden pek de farklı olmayan, ancak insanlarca “zeki” addedilen canlıdır. Düşünmek yalnızca bize kısmetmiş gibi davranıyoruz, hatta trilyonlarca dolar harcayarak dış uzayda “zeki canlılar(aslında insana benzer varlıklar)” arıyoruz. Ne yazık ki uzay araştırmaları da, insanlık da büyük bir …

Zombi Nedir

Batıda bir zombi fenomeni almış başını gidiyor. Sinemada, oyunlarda, kutlamalarda “zombi” teması sıkça kullanılıyor. Zombi katletmek popüler kültürün bir parçası olmuş ve sevmedikleri insanları da zombiye benzetmek alışkanlığı doğmuştur. Mesela Müslüman batı için bir zombi olagelmiştir. Nedense, sevmediğimiz kişileri ötekileştirmek ve …