Doğal Hukuk Nedir

Namık Kemal‘i bizde doğal hukukun temsilcisi saymıştık. Şimdi de doğal hukukun ne olduğunu açıklama gereği doğdu. Doğal hukuk, hakkın doğadan alındığını, bağlayıcı ve evrensel ahlaki standartların olduğunu savunan hukuk felsefesinin adıdır. Çoğu zaman “ilahi” ya da tanrısal hukuk olarak da tanımlanır. Karşıtı …

Namık Kemal ve Son Dönem Osmanlı Ahlak Felsefesi

Namık Kemal’in düşüncelerini tahlil etmeye devam ediyoruz. Felsefe açısından Kemal’i ele almamızın sebebi batı felsefesini Türk toplumuna uyarlamasıdır. Onda Rousseau ve Montesquieu etkilerinin İslami bir çerçevede sentezlenmiş olması konuyu daha ilgi çekici kılmaktadır. On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında İslamcı mütefekkirlerin …

Namık Kemal Kimdir

Namık Kemal(21 Aralık 1840- 2 Aralık 1888) Türk mütefekkir ve şairdir. Türk düşüncesinin kendinden sonraki dönemlerini etkilemiştir. Çağdaş Türkiye’ye kadar uzanan etkileri onun bir öncü olmasından ileri gelir. Namık Kemal Osmanlı’dan bu yana Türkiye’nin gelişme ve modernleşme çabalarına anlam veren kişidir. Türk …