Kategori: Türkoloji

Osmanlıda Fikir Akımları

Osmanlıda fikir akımları 19. yüzyıldan itibaren beliren bazı düşünce eğilimleridir. Osmanlı Devleti’nde düşünce hayatı tasavvuf ve saray eksenli olmak üzere ikiye ayrılabilir. Divan edebiyatı içerisindeki şairler ile tarikat ehli …

İslamdan Önce Türk Felsefesi

Türk Felsefesi derken neyi kastettiğimizi söylemeliyiz. Türk uyruğuyla bilinen şahıslar ve çevrelerce yapılan felsefe etkinliğine Türk felsefesi adı vermek mümkündür. Biz burada felsefe adına Türklerce yapılmış çalışmaları irdeleyeceğiz. Öncelikle felsefe …

Türk kapitalizmi

Türk kapitalizmi Türk kapitalizmi hakkında konuşmadan önce bir örnek vermek istiyorum: Yolcu uçaklarında bazı uyarılar bulunur. Uçuş güvenliği ve acil durum prosedürünü anlatan işaretlerden biri şöyledir: “Uçak tehlikeli tehlikeli bir duruma …