Sosyalizm Komünizm Farkı

Sosyalizm komünizm farkı nedirSosyalizm Komünizm Farkı

Sosyalizm komünizm farkı nedir? Güncel sözlükte “Sosyalizm: Değiş tokuş ve üretim araçlarının ortaklaşa kullanılması yoluyla toplumsal sınıfları ortadan kaldıran, toplumun örgütlenmesinde köklü bir değişiklik amaçlayan toplumsal öğreti, toplumculuk.” Komünizm: “1. Bütün malların ortaklaşa kullanıldığı ve özel mülkiyetin olmadığı toplum düzeni. 2. Böyle bir düzenin kurulmasını amaçlayan siyasal, ekonomik ve toplumsal öğreti” olarak geçmektedir. Burada on maddede aralarındaki farkı inceleyeceğiz. Şunu önceden belirtmeliyiz ki ikisi rakip ya da karşıt olgular değildir. Marx’ın Kapital’inde belirttiğine göre: kapitalizmden sonra sosyalizm egemen olacaktır. Daha sonra da komünizm kurulacaktır. Marx’ın tarih teorisine göre sosyalizm bir geçiş aşamasıdır. Bakınız: dmy.info/ Sosyal Devlet nedir?

 • Komünizm sosyalizmin bir türüdür. Sosyalizmin diğer türlerinden: sosyal demokrasi, liberal sosyalizm, anarşizm, İslami sosyalizm sayılabilir.
 • Sosyalizm bir ekonomik sistemdir. Komünizm hem ekonomik hem de politik bir sistemdir. Sosyalizm eşit bir yaşam tasarlarken, komünizm hem eşit bir yaşam hem de eşit bir yönetim tasarlar. Bakınız: dmy.info/Dünyanın kısa ekonomi tarihi
 • İkisi de toplumsal eşitliği savunur. Ancak yönetim aşamasında ayrılır.
 • İkisi de toplumdaki eşitliği savunurken Komünizm sosyalizmin radikal(uç) noktası olarak bilinir.
 • Sosyalizmde insanlar ekonominin yönetiminde söz sahibidir. Çoğunluğun kararı uygulanır. Komünizmde tek parti vardır. Parti otoritesi geçerlidir.
 • Gelir dağılımında: sosyalizm bireyin verimliliğine bağlı olarak dağıtımı savunurken, komünizm bireyin ihtiyacına göre gelir dağılımı savunur.
 • Sosyalizmde özel mülkiyet mümkündür. Üretim araçlarının devlete ya da bireylere ait olduğu şekiller mevcuttur. Komünizmde üretim araçları devletindir. Özel mülkiyet yoktur. İkisinde de özel mülkiyet kişileri sömürme amaçlı kullanılamaz.
 • Sosyalizm kapitalizmle beraber yaşayabilir ve bunu bir geçiş imkanı olarak değerlendirir. Ancak komünizm sınıfsız bir toplum oluşturmak için kapitalizmi tümden yok etme fikrindedir.
 • Sosyalizmde özgür din seçimi vardır. Komünizm dini ortadan kaldırır.
 • Sosyalizmde çok partili seçimler vardır. Hükümetin- devletin başında liderler bulunabilir. Komünizmde lider yoktur. Direkt olarak halk tarafından yönetilir. Bu şekliyle hiç uygulanamamıştır. Esas komünizm lidersiz ve komünün kararına bağlıdır.
 • Sosyalizmde mülkiyetin çoğu ortaklık içindedir ve gerçek sahipliği işçilere atfetmektedir. Komünizm ise tüm mülkiyetin toplum veya devlete atfedildiği toplumsal örgütlenme biçimidir. Bakınız:Anadolu Üniversitesi/ Sosyalizmin Yayılması PDF

21 Yorum

 1. mahmut demirkollllu Mayıs 7, 2015
  • Doğuhan Murat Yücel Haziran 18, 2015
  • Metin Temmuz 27, 2015
   • mahmut demirkollllu Mart 9, 2016
    • ercil Kasım 5, 2016
  • Russian Eylül 30, 2015
  • Taki çelik Ocak 12, 2016
   • yüksel aslan Mart 27, 2016
   • gokhan Eylül 11, 2016
  • mert Haziran 23, 2016
  • Emre Temmuz 3, 2016
 2. Furkan Aralık 27, 2015
  • mert Haziran 23, 2016
  • şükrü Eylül 7, 2016
 3. ismet Mayıs 3, 2016
 4. Furkinyoo Haziran 1, 2016
 5. Baska Furkan Ağustos 20, 2016
 6. dünyalı Ekim 6, 2016
 7. ERTUĞRUL 1453 Ekim 7, 2016
 8. firat Kasım 12, 2016
 9. Orhan Serbat Kasım 21, 2016

Leave a Reply