felsefi film önerileri Arşiv

Felsefi Filmler

Felsefi filmler nelerdir? Tüm filmlere felsefi bakış açısıyla yaklaşılabilir. Ancak bazı filmler bizi varlık, bilgi, zihin ve saire konularda sorgulamaya yöneltir. Bu filmlerin ancak küçük bir kısmını listeleyeceğiz. Adında felsefe olmasa da philo sophia’ yı -bilgelik sevgisini- işleyen filmlere bakacağız.  Bilgelik, zeka, üstünlük gibi …

Filmlerde Filozoflar- Felsefe filmleri

Bakınız: dmy.info/Felsefi-filmler veya filmlerde filozoflar görmek ender rastlanan bir durumdur. Ivır zıvır hakkında yüzlerce film yapılır, aynı filmin 10. kez çekildiği görülmüştür. Ama bu düşünürleri işlemek kalabalıklara hitap etmediğinden pek ilgilenilmemiştir. Sanatçının filozofa bakışı açısından önemli bulduğum sinema ögelerini yazacağım. Yalnız …