Argüman Nedir Nasıl oluşturulur?

Argüman önermenin doğruluk değerini belirlemek için kurulan önermeler dizisidir. Yapısal olarak öncül ve sonuç adı verilen önermelere ayrılabilir. Argüman günlük dilde tek başına kanıt anlamında da kullanılmaktadır. Buna karşın felsefede temellendirilmiş ve kanıta dayandırılmış bilgi iddiasıdır. Felsefede argüman önermelerden müteşekkil temellendirme ve kanıta dayandırma işlemidir. Argüman kurmak gerçeklere dayanmaya çalışan felsefi düşünce için önemlidir.Felsefenin karakteristiğini şüphe, dayanağını ise gerçek olarak ifade edebiliriz. Felsefe bir şüphe etme, yani görüşleri ve doğruları sınama çalışmasıdır. Felsefi argümanlar şüphe edicidir ve şüpheye de açıktır. Şüpheye gidermek için argümantasyon, yani gerçeklere dayanan önermeler dizisi ile akıl yürütme tutumundadır. Felsefede argümantasyon mantık kürsüsünün, yani düşünmeyi ve … Okumaya devam et Argüman Nedir Nasıl oluşturulur?