Bir filozof ne yapar ve filozoflar için analojiler nelerdir?

Bir hikaye anlatıcısı hikayelere odaklanır, bir tarihçi gerçek hikayelere odaklanır, bir filozof ise bu hikayeleri nasıl bildiğimizi tartışmaya odaklanır. Dolayısıyla felsefe, bir yazı bütününden çok bir faaliyettir. Ayrıca, tüm faaliyetler zaman içinde değişir ve felsefenin değişen görünümü için farklı analojileri vardır.

Filozoflar, tıpkı bir tesisatçının su işlerini ya da bir duvarcının duvar örmeyi halletmesi gibi bilgiyi ele alır. Bu iki benzetme dışında insan olarak; filozof büyük resmi görür, bu şekilde resim yapanların, anlatıcıların ya da insan yaşamının yaratıcılarının arasından sıyrılabilir. Analizcilerin analizcisi, buna insanlar arasındaki meta, hiper kişilik diyebiliriz.

Her şey eski zamanların masal anlatıcılarına, namı diğer. efsane yapıcılara bir itiraz olarak başladı. “Mit” kesin bir bilgi olarak sunulmaya başlandı ve filozof denen kişiler bu söylentiyi sorgulamaya başladı. Logos, yani tartışma önerdiler; sözel ifadelere güvenmek yerine bu tür kavramları ve hikayeleri tartışmak. Olayları çözmek için kendi aklımız vardı, anlatı yanlış olabilirdi. İlk filozoflar doğa filozofları olarak başlamışlar, bunda antropomorfik tanrılar yerine doğal unsurları yaşamın kökenleri olarak koymuşlardır. Thales, “arche” tartışması için alternatif açıklama ile su, Anaximenes hava, Herakleitos ateş vb. Felsefenin ilk sorunu “arche, başlangıç” evrenin nasıl başladığıydı, asıl sorun bu olduğu için değil, mit yaratıcılarına karşı kendilerini konumlandırmak, başlangıçta tanrıların değil, doğal unsurların olduğunu söylemekti.

Filozoflar bilgiyi ve özellikle kavramsal bilgiyi tartışırlar. Onlar kavramsal analiz için önde gelen figürlerdir. Bunda, neyin bilindiği hakkında tartışma açarak bilginin ileri muhafızları olurlar. Söylemde ve bakış açısında çok şey değişmiş olabilir ama başından beri hep kavramların tartışmacısı oldular. Mesela iki bin yıl boyunca bilim felsefeydi; bilim için bir kelime yoktu. 18. yüzyılda ortaya çıkan bilimlerle birlikte ölçülebilir olan, kimya, fizik, biyoloji gibi alanlara aktarılmıştır. Sonuç olarak, “bir filozof ne yapar” sorusu bağlama, özellikle de zamana bağlı olarak farklı cevaplar gerektirir. Çağımızda ölçülebilen bilginin bilime aktarıldığı ve temel, çözülmemiş sorunların felsefe alanına kaldığını söyleyebiliriz. Temel problemler kendilerini kavramsal problemler olarak göstermekte ve günümüzde filozoflar kavramları analiz etmektedir.

Filozoflar için analojiler

HARİTA YAPICI

Filozoflar genellikle haritacılara benzetilir. Harita yapımı teorik spekülasyon, Alet, pusula ise “kavram”dır. Aslında eski filozof Anaksimandros, dünya haritasını çizen ve yaptığı şeyin eleştirisi olarak onu kaptanlara sunan ilk haritacılardan biriydi. Dahası, alışılagelmiş “harita bölge değildir” sözü bize felsefede hiçbir zaman durağan bir söylem olmadığını, çünkü tüm haritaların yanlış olduğunu gösterir. Tıpkı konuşmanın düşündüğümüz şeyin bir temsili olması gibi, harita da yalnızca bir temsildir. Yine, “gerçeklik kelimeler değildir” Bundan çok daha karmaşık ve bilinmezdir.

TESİSATÇI

Filozoflar, düşünmek için boru tasarımcısı olan bir tesisatçıya benzetilir. Bilgi kaynağı ve sağlıklı bir şekilde nasıl iletildiği. Bir filozofun temel davranışı, akıl yürütmedeki bir hatayı tespit etmek, insanlığın akıl yürütme boruları için bir sorun giderici olmaktır. Borular ve yapılar olmasa da felsefi etkinlik sabittir. Tüm borular zamanla kırılır, değiştirilmeleri gerekir. Tüm donanımlar demode olur, yeniden tasarlanmaları gerekir. Bazen tüm paradigmanın, tüm binanın ve mahallenin yeniden inşa edilmesi gerekir. İnsanlığın bu kavramsal mahallede, filozoflar aracılığıyla sağlıklı bir boru hattına ihtiyacı var.

ARABULUCU

Filozof arabulucu gibidir: Taraf seçmezler, zıt görüşlerle her iki tarafta da düşünürler. Çünkü tüm görüşler bir binanın farklı gözlemcileri gibidir. Hepsi bir binanın farklı yönlerine bakar ve kendi taraflarının binanın doğru versiyonu olduğunda ısrar ederler. Filozof genellikle görüşleri bir araya getirir ve büyük resmi görür.

AT SİNEĞİ

Bir filozof arketipi olan Sokrates, tıpkı bir at sineğinin atı rahatsız etmesi, ancak atın kendi yararına hareket etmesini sağlaması gibi, politikacılara karşı yıkıcı tavrı nedeniyle bir at sineğine benzetildi.

BAYKUŞ

Sokrates, keskin görüş ve karanlıkta görme yeteneği nedeniyle filozofları baykuşlara benzetmiştir. Baykuşlar harika gözlemcilerdir ve diğer kuşların aksine başlarını 270 derece çevirebilirler. Görmek en büyük dert, çabuk yakalamak başka. Baykuşlar her ikisinin de ustasıdır.

DEDEKTİF

Hem dedektifler hem de filozoflar genişletilmiş akıl yürütme süreçleri kullanır. Çözülmemiş gizemlerle baş başa kalırlar. Aslında onlar sadece talihsiz, çözümsüz vakalarda fırsat gören insanlar. Sebat, şüphecilik, kurnazlık da benzer özelliklerdir.

DOKTOR

Bedenin çaresini doktorlar, bilginin çaresini filozoflar sağlar. İkisi de bu anlamda sanatçı, insan iyiliği için çalışıyorlar. Doktorlar hiçbir koşulda insanlığa ihanet edemezler, bir filozof da kendi iyiliği için insan onuruna ve aklına ihanet edemez. Bu onu bir filozof yapar, basit bir düşünür değil.

DİĞER

Mimarlar gibi filozoflar için daha birçok benzetme var. Filozof beton binayı inşa etmez, arka planda tasarlar. Kediler, meraklarından dolayı farklı bir benzetmedir; her yeri merak ederler. Kartallar, bilgi açısından yırtıcıdır. İktisatçıların maddi malları değil teorik temelleri vardır. Matematikçiler fazla ideal ve bunun için her zaman haklıdırlar.

İlk idealler ve düşünceler olan felsefeye benzetilen kavramlar da vardır; somut dış gerçeklikte ikamet etmeyen. Sürekli olarak farklı soruşturmalara giriştikleri için yerleşmek yerine keşfetmek. Ve son olarak, orduların ileri muhafızları; toplumdan hep uzak oldukları için.

What does a philosopher do and what are analogies for philosophers? – DMY Philosophy adresinden makine yardımıyla çevrilmiştir.

Leave a Reply