Borsanın Tarihi- Yurtdışında ve Türkiyede Borsa

government-control-stock-market-crash-1-1Borsanın tarihi yazı ve para bulunduktan biraz sonra, milattan önce 7-8. yy. lara dayanır. Mahalli tüccarların, toptancıların ve aracıların ticaret yapmak amacıyla bir araya geldikleri panayırlar ilk kağıt üzeri işlemlere sahne olmuştur . İlk borsa benzeri yapılar bir araya gelip ticaret odaklı toplanan tacirlerce oluşturulur.12. -13. yüzyıllarda senet bulunmuş ve ticarette kullanılmıştır. Bu, “kağıt üzerinde ticaret”e büyük kolaylık sağlamıştır.
Orta Çağ’da İtalya’da fuarlar düzenlenmiş modern anlamına yakın bir ilk olarak borsa oluşmuştur. 15. Yüzyılda ise . Burges ve Anvers’ te modern borsa tekniğinin öncüsü sayılabilecek alım-satım işlemleri yapılmıştır.  Dört tarafı bölmelere çevrili salonu ile Anvers Borsası, kalabalık bir iş adamları gurubunun muamelelere katılmasını sağlamıştır. Anvers’ten sonra Lyon  ve Toulouse Borsası hizmete girmiştir. Paris’te ilk borsa 1724 yılında faaliyete girmiştir.
Ülkemizde ilk resmi borsa 2 Aralık 1873 yılında  ile “ Dersaadet Tahvilat Borsası “ adı altında kurulmuştur. Adından da anlaşılacağı üzere bu borsa “Menkul Değerler Borsası” niteliğindedir. 15 nisan 1886’da yayınlanan “Umum Borsalar Nizamnamesi” ile ticaret borsalarının da kuruluşuna geçilmiştir. Osmanlı’daki piyasa genelde para borçlanması amacıyla kullanılıyordu. Türkiye’de hisse ticareti 26 Aralık 1985’te İMKB kurulana dek Sirkeci’de tezgah üstü– yani borsa kanunlarına tabi olmadan yapılmıştır. 5 Nisan 2013 tarihinde ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası olan adı, “Borsa İstanbul” olarak değiştirilmiştir. Şu anda Bist[bak. dmy.info/borsa-nedir] dahil birçok borsa ağ üzerinden anlık emir alınıp verilebilen gelişmiş bir teknik yapıya sahiptir.

Leave a Reply