çalışmak nedir

Çalışmak Nedir

çalışmak nedirÇalışmak emek vermektir. Bir amaç uğruna iş yapmak, çabalamaktır. İstihdam, ödev, fiziksel iş, ücretli görev ve meslek olarak da algılanabilmektedir. Biz burada emek vermek anlamında, insanın bir şeyler uğruna uğraşabilmesini konu edineceğiz. İnsan neden çalışır? Çalışmamak neden var? gibi sorular soracağız.

Hayal gücüyle çalışan felsefe sitesi olarak çalışmanın ilginç bir örneğini verdiğimiz söylenebilir. Biz diye konuşuyorsak da aslında tek yazar DMY. denen kişidir. Bu kişi bu siteye neden emek vermektedir? Neden bir şeyler yapma ihtiyacı duymuştur? Bu soruların yanıtı “neden yaşıyoruz” sorusunun yanıtı ile benzerdir. Yaşamak için. Yaşamak için çalışıyoruz. Ben de yaşamak için yazıyorum.

Hayatta her şey birbiri için yaşar, ancak insanlar diğer insanlara daha da bağlıdır. Bilinçli bir tercih olarak birlikte yaşamak söz konusudur. Çalışmamız da birliktelik içindedir. Biz birbirimiz için çalışıyoruz. Birbirimiz sayesinde hayattayız. Birbirimize anlam katıyoruz ki ben de sitede bunun için çabalıyorum. Aslında birlikte çabalıyoruz. Anlam arayışı içindeki küçük varlığım her geçen gün anlamın ne kadar da bütüne ait olduğunu keşfediyor. Anlam kişinin bulacağı bir şey değilmiş. Anlamın benden yola çıkarak bütüne varan bir işbirliği olduğunu bize çalıştığım bu sitede anladım. Bak: dmy.info/anlam-arayisi

Ötekiler sayesinde var olduğumu anladığımda ötekilere yazmaya karar vermiştim. Birbirimiz için çalıştığımızı fark ettiğimde bunu yazıya dökmek istedim. Çalışmanın başlangıcı biz, sonucu herkesti. Aslında bu, hayatın da özlü bir ifadesiydi. Kendinden yola çıkıp bütüne varmak söz konusuydu. Çalışmak yaşamak içindi, yaşamak da bütüne doğru yol almaktı. Bu durumda çalışmak bütünü yaşatmak oluyordu.

Neden tembellik yerine çalışmayı tercih etmeliyiz? Aslında bu çalışma sözcüğünün göreliliği ile anlamsız gelebilir. Hayatta her şey her zaman çalışır yani bir devinim içindedir. Biyolojik olarak da durduğumuz söylenemez. Önemli olan hayattaki varsayımlarımız, değerlerimiz ve kabullerimizdir. Eğer bütünün farkına varıp, aslında her hareketin ona ait ve ondan olduğunu keşfederseniz, hiçbir zaman tembellik yapmazsınız. Ne yaparsanız yapın, adı çalışmak olur.

çalışmak nedirBir eylemi “çalışma” kılan şey uğrunda olduğu şeydir. Erdemli bir hayat için verilen her uğraş bir çalışmadır. Nitekim bilge kişilerce yapılan “meditasyon” dışarıdan boş bir uğraş gibi gelebilir. Ancak kişinin iç dünyasında hiçliğe ulaştığı bir başarıdır. İbadetin de dışarıdan bir işlevi yok gibidir. Ancak kişinin hayatını temelden etkileyen bir destektir. Filozoflar çoğu zaman fiziksel bir iş yapmazlar. Hatta hayatlarının çoğunu düşünmekle geçirirler. Dışarıdan bakan birisi için iş yapmıyor olabilir ancak hayata ilişkin kök sorular ve temel sorgulamalar üretmektedirler ki insanlığa anlam katan da bunlardır.Bak: dmy.info/elinin-koru-ya-da-transendental-idealizm/

Kısacası çalışmanın amaçlarla belirlendiğini söylemeliyiz. Amacınız hayatın bütünü ise, bencillik yanılgısına düşmemişseniz çalışıyorsunuz demektir. Zaten bunu amaçlayan insan sorumluluklarından geri durmaz. Yalnızca kendi bedeninde var olduğunu sanan biri başkaları için emek vermiyor olabilir. Ancak biz hep birlikte varız. Amacımız kendimizi değil, hepimizi yaşatmak olursa tembellik de ortadan kalkar bencillik de. Uğrunda olduğumuz şey nedir? Neden yaşıyoruz? Aslında insanın çalışkanlığını da bu belirler. Emeğin nitelikli olabilmesi için önce doğru bir hedef gerekir.  Bak: dmy.info/tembellik-nedir

Çalışmanın olabilmesi için bir amaç gerekir. Amaçsızca yaşamak deneyimlerimizi köreltir. Bilinçli olmak tecrübelerden tat almaktır. Ne yaptığının farkında olmak bizi kalıcı tecrübelere ulaştırır. Bunun için hayatı genel olarak düşünmeliyiz. Eğer büyük bedeni görürsek, küçük insanlığımızın tüm çabaları geçerli ve istekli olur. “Ben”in dışına çıkmak ve doğru bir hedef belirlemek hayat boyu çalışmayı ve bütün çalışmaları zevkli kılmayı sağlar.

Ayrıca Bakınız

Leave a Reply