Kategori: Filozoflar

Robert Nozick Kimdir?

Robert Nozick(1938-2002) Amerikalı analitik filozoftur. Nozick Brooklyn- Amerika’da bir Yahudi ailede doğdu. Columbia Üniversitesi’nde lisans, Oxford Üniversitesi’nde Carl Hempel danışmanlığında doktora yaptı. Sosyalist Parti üyesiydi. 1959’da Barbara Fierer ile …

Hans Reichenbach kimdir?

Hans Reichenbach(1891-1953) Berlin Çevresi’nin üyelerinden analitik bilim filozofudur. 20. yüzyılın en önemli empirisistleri arasında gösterilir, mantıksal pozitivizmin yakın dönemdeki en etkili isimlerindendir. Türkiye’de görev yapmış en büyük filozof olmasının …

Saul Kripke Kimdir?

Saul Aaron Kripke(1940-…) Amerikalı analitik filozoftur. Princeton ve New York City üniversitelerinde görev yapmış, matematiksel mantık, formel mantık, dil felsefesi, epistmoloji konularında çalışmıştır. Bu gerçekten güzel bir teori. Sanırım …

Moritz Schlick Kimdir

Friedrich Albert Moritz Schlick (1882 – 1936) Viyana Çevresi’nin ve mantıkçı pozitivist felsefenin kurucularından olan Alman empirisist filozof ve fizikçidir. Schlick Berlin’de doğmuş, Heidelberg, Lozan ve Berlin üniversitelerinde fizik okumuştur. …

G. E. Moore Kimdir?

George Edward Moore(1873 – 1958) analitik felsefe geleneğine önemli katkılar yapmış olan Britanyalı filozoftur. Frege, Russel ve Wittgenstein ile idealizmin reddedilmesine ve mantıkçı pozitivizmin yerleşmesine çalışmışlardır. Moore’un başlıca uğraşı …

Epikür Kimdir?

Epikür(MÖ.341-270) ya da Epiküros Epikürcülük ekolünün kurucusu antik Yunanlı filozoftur. Samos Adası’nda Atinalı bir ailede doğmuştur. Aristoteles ile Demokritos’tan etkilenmiş, Platon’a muhalif olmuştur. Kendisinin 300’ün üzerinde eser yazdığı söylenmekle …

Epiktetos Kimdir?

Epiktetos( Ἐπίκτητος; y. 55-135) Yunan kökenli Romalı Stoacı filozoftur. Hierapolis(Pamukkale)’te köle olarak doğmuştur. Roma’ya göçmüş, oradan sürülünce de Yunanistan’ın batısında yaşamıştır. Kendisi bir eser yazmamış, öğrencisi Arrian onun düşüncelerini …

Seneca Kimdir?

Lucius Annaeus Seneca(Seneka)(MÖ.4- MS.65) Romalı Stoacı filozoftur. Genç Seneca olarak da bilinir. Cordoba- İspanya’da zengin bir aileye doğmuştur. Babası hitabet ve tarih uzmanı asil bir Romalı olan Yaşlı Seneca’dır. …

Kıbrıslı Zenon Kimdir

Kıbrıslı Zenon veya Kitionlu Zenon yaklaşık olarak MÖ. 334-262 yılları arasında yaşamış eski Yunanlı (Helen) filozoftur. Kıbrıs Adası’nın güneyinde doğmuştur. Fenike kökenlidir(Fenikeli Zeno olarak da bilinir), MÖ. 310’lardan sonra …