cehalet nedir deve koşu

Cehalet Nedir- Cahillik

cehalet nedir deve koşu

Deve kuşları kafalarını toprağa gömer. Sanılanın aksine, düşmanlar görmesin diye değil, sindirim için taş yutmaya çalışırlar. – Doğayı kendimizce görerek benzetmişiz.

Cehalet, ya da cahillik: bilgisizlik halidir. İnsanın farkında olmama halini betimler. Genellikle bir aşağılama sıfatı olarak kullanılır. Gerçeklerden kaçan, gerçeği çarpıtan insanlara yakıştırılır. Bilmezlik, okumamışlık, bilgisizlik olarak da bilinir. Edepsizlik, kültürsüzlük, aydınlanmayış ile eş tutulmuştur. Cahil, bilgisiz kimse; cühela, cahiller demektir. Budala, enayi, nadan, ümmi, toraman, aptal, yobaz sözcükleri ile yakın anlamdadır. Köktürkçe “biligsiz” sözcüğü ile karşılanan anlam, 13. yüzyılda Arapça cāhil- bilmeyen- sözcüğü ile dilimizde yer eder.

Cehalet genellikle bilgisizlikle eş tutulmuştur. Bilgi, zeka, üstünlük gibi şeyler göreli olduğundan cehaletin objektif bir tanımını vermek güçtür. Göreli bir sıfat olduğu kesindir. Bir şeyin derecesini ya da olumlu bir vasfın eksikliğini belirttiği için tartışmaya açıktır. Bir kimseyi cahil diye nitelendirmekte ölçüt var mıdır? En azından ortak bir cahil imgesi oluşturulabilir mi?

Öncelikle söylemek gerekir ki, bilgisiz veya cahil tanımları sadece birer aşağılamadır. Herhangi bir gerçek temele sahip değildir. Belki gerçeği çarpıtan insanlar için usulünce kullanılır ancak bu da insanın hoşgörü özelliğine aykırı bir durumdur. İnsanları cahil diye nitelendirmek hiç hoş değildir. Olgulara dayanması zor, kanıtlanamaz bir yakıştırmadır. İnsanın bilgi eksikliğini belli etmek açısından kullanıldığında ise kötü bir anlama delalet eder. Bilgi olarak eksik kimselere cahil yerine bilmeyen, habersiz sözcüklerini kullanırız. dmy.info/hosgoru-nedir-tanimi-ve-anlami/

Yüzyıllar önce halkın çoğunluğu yöneticiler tarafından cahil olarak nitelendirilmekteydi. İnsanlar yaşamın zor koşullarında bilgiyi talep edememekteydi. Bugün geldiğimiz iletişim çağında durum tam aksine dönmüş, her taraftan bilgi bombardımanı başlamıştır. Çağımızda cehaletin mazereti yoktur. Yiyecek peşinde koşan, her an ölüm tehlikesi olan, mevsim koşulları ile mücadele eden insanın yerini boş zamanların insanı almıştır.

İlber Ortaylı toplumdaki cahilleri eleştiren bir bilim insanımızdır.Bugünkü cahillik ancak bencillikle ortaya çıkar. Kişi bencil ise araştırmaz. Mevcut bilgisini muhafaza etmeye çalışır. Kendi bilgisini değerli sanır. Sadece kendini düşünen, kendi fikirlerine sahip çıkmaya çalışan insanlara cahil denir. Cahil diye adlandırılan insanların genel bir özelliği geçmişte yaşamalarıdır. Eskiden olanları, anlatılmış masalları, duyduğu ve kendince uydurduğu söylemleri dünyaya diretmeye çalışırlar. Yeniliğe kapalı olmak, uyum sağlamaya karşı olmak, farklılıklara tahammül edememek genel özellikleridir. Cahil sözcüğü “bilmeyen” anlamından “bilmeye karşı olan” anlamına dönüşmüştür. Artık çağımızda bilmeme imkanı yoktur. Kimse kimsenin kölesi değildir. Bu ortamda köle ahlakına sahip olan kimselere cahil denebilir.

Cahiller başkalarını aşağılar. Farklılıklara karşı olan, hoşgörüsüz, bencil insanlar bu ahlaka sahiptir. Aşağıladıkları için aşağılanırlar. Cahilliğin bir anlamı da başkasını cahil görmektir diyebiliriz. Evrensel bir cahil tanımı olmasa da genel bir çerçeve çizebiliriz. Başkasının fikrine saygı duymayan, sadece kendisi için yaşayan insan cahildir. Bak: dmy.info/bencillik-nedir/

9 Comments

  1. SUBHAN 4 Ekim 2014
  2. tugba damar 1 Ekim 2015
  3. nazlıcan 3 Ekim 2016
  4. rojda 21 Ekim 2016
  5. nurhan 26 Ocak 2017
  6. iskender şen 10 Eylül 2017
  7. tasvirmatik 20 Aralık 2017
  8. Ateş Dağlı 21 Nisan 2019

Leave a Reply