dayanışma nedir

Dayanışma Nedir

Sözlükte Dayanışma Nedir

dayanışma nedirDayanışma(en.solidarity): Bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanmasıdır. Osmanlı’da tesanüt. Dayanışmak: (Bir topluluğu oluşturan bireyler) Bir şeyi gerçekleştirmek için duygu, düşünce ve çıkar birliği göstermek, birbirini kollamaktır. Osmanlı’da teselsül. Dayanışmacılık:  Bir topluluğun bütün bireyleri arasında bir dayanışma bulunmasını, toplu durumda yaşamanın gereklerinden sayan ve bireycilikle ortaklaşacılık arasında yer alan bir öğreti, batıdaki tabiriyle: solidarizm. Dayanışmacı: Dayanışmacılıktan yana olan, solidarist. Dayanışma: İşbirliği, elbirliği, beraberlik sözcükleriyle yakın anlamdadır.

Dayanışma Örnekleri

dayanışma nedirİnsanlık nedir? İnsanlık insan bedeni değildir. Bedeni aşmak ve dışarıdakilerle bütün olmaktır. İnsanlık dayanışmanın ürünüdür. Tek başına doğa karşısında kaybedeceği hayatını dayanışma ile korumuştur. Bir kişinin kısa hayatı diğerleriyle birleşmiş ve hayat boyu elde edilemeyecek şeyler anında mümkün olmuştur. Bugün gıda, güvenlik, sağlık konularındaki kaygılarımız toplumsal dayanışma ile giderilmiştir. Yediklerimizi başka insanlar üretir. Güvenliğimizi başkası sağlar. Sağlığımız da bu konular gibi hepimizin işbirliğine bağlıdır. Bireyin bu işlerin tümünü yapması yerine, herkesin küçük birer görev alıp hepimiz için çalışması sağlanmıştır.

Dayanışma Olmazsa

İnsanlar arası dayanışma, insanın kurumsal örgütlenme şekli olan devletlere de yansımıştır. Devletler de çeşitli görevler için bir arada çalışır. Yeterli derecede dayanışma olmasa da Birleşmiş Milletler, Uluslararası Sağlık Örgütü, Uluslararası İş Örgütü, OECD, AB gibi kuruluşlar uluslar arası dayanışmanın ürünüdür. Devletler dayanıştığı gibi, canlı türleri de dayanışma içindedir. Çiçekler polenlerini arılar vasıtasıyla paylaşır ve çoğalırlar. İnsanlar soludukları oksijeni bitkilerin salgıladığı oksijene borçludurlar. Yine bitkilerin meyveleri sayesinde canlı hayatı enerji edinir ve gübreleri ile de katkı sağlarlar.

dayanışma nedirBurada aklımıza insan türünün doğa ile dayanışması gelir. Maalesef insanlar arası dayanışma kadar doğa ile dayanışamadık. Doğa yok olurken ona yardım edemedik. Üstelik doğayı yok eden bizleriz. Dünya üzerindeki ormanlar büyük oranda insanlar tarafından tahrip edilmiştir. Su kaynakları kurutulmuş, atmosfere salınan sera gazları ile ani iklim değişikliklerine sebep olunmuştur. Dayanışmanın sadece aile, akraba veya millet için olduğunu düşünmeyiniz. Dayanışma insanlar arası da değildir. Dayanışma her şeyin bir bütün olduğunun farkına varmak ve bütün için hareket etmektir. İçinde yaşadığımız doğayı yok edersek biz de var olamayız. dmy.info/dunyayi-kurtarmak-icin-ne-yapmaliyiz

Dayanışma olmazsa biz de olmayız. Doğayı yok etmeyi bırakıp var etmeliyiz ki, biz de var olalım. Sırf biz havalı arabalarda gezeceğiz diye nesli tükenen binlerce canlı türünü hatırlamalıyız. Küçük bir meşrubatın kendinden büyük ambalajı yüzlerce yıl doğayı kirletirken hala nasıl daha fazla tüketebiliriz diye düşünüyoruz. Ayrıca kendimizi de görmemezlikten geliyoruz. Açlıktan, susuzluktan, yoksulluktan milyonlarca kişi ölürken hala zenginlik peşinde koşabiliyoruz. Unutmayalım ki insan olarak varlığımız dayanışmamıza bağlıdır. Birbirimize yardım etmezsek var olamayız. Doğayı katletmeyi, ve lüks peşinde koşarken yoksulları göz ardı etmeyi bırakmalıyız. Bak: dmy.info/insanligin-sorunlari

Uluslararası İnsani Dayanışma Günü

dayanışma nedir20 Aralık İnsani Dayanışma Günü Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen, dayanışma günü olarak da bilinen önemli gündür. Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanır.(20 December International Human Solidarity Day) BM. tarafından : Çeşitlilik içindeki birliğimizi kutlamak, hükümetlerimizin uluslararası antlaşmalara olan saygısını hatırlamak, dayanışmanın öneminin farkına varmak ve kamuoyunda bunu anımsatmak, yoksulluğu yok etmek gibi dayanışma eylemleri hakkında tartışmaları cesaretlendirmek günü olarak tanımlanmıştır.

4 Comments

  1. misafir 16 Mart 2016
  2. Dolunay 30 Aralık 2017
  3. Eren Erdem 18 Eylül 2019

Leave a Reply