Dayanışma Nedir

Sözlükte Dayanışma Nedir Dayanışma(en.solidarity): Bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanmasıdır. Osmanlı’da tesanüt. Dayanışmak: (Bir topluluğu oluşturan bireyler) Bir şeyi gerçekleştirmek için duygu, düşünce ve çıkar birliği göstermek, birbirini kollamaktır. Osmanlı’da teselsül. Dayanışmacılık:  Bir topluluğun bütün bireyleri arasında bir dayanışma bulunmasını, toplu durumda yaşamanın gereklerinden sayan ve bireycilikle ortaklaşacılık arasında yer alan bir öğreti, batıdaki tabiriyle: solidarizm. Dayanışmacı: Dayanışmacılıktan yana olan, solidarist. Dayanışma: İşbirliği, elbirliği, beraberlik sözcükleriyle yakın anlamdadır. Dayanışma Örnekleri İnsanlık nedir? İnsanlık insan bedeni değildir. Bedeni aşmak ve dışarıdakilerle bütün olmaktır. İnsanlık dayanışmanın ürünüdür. Tek başına doğa karşısında kaybedeceği hayatını dayanışma ile korumuştur. Bir kişinin kısa hayatı diğerleriyle birleşmiş … Dayanışma Nedir okumayı sürdür