dilin önemi

Dilin Önemi

dilin önemiDili çıkardınız mı insandan geriye ne kalır? İnsan diliyle bir kültür oluşturmuş ve her birey de bu kültürü dil sayesinde benimsemiştir. İnsana dair bir şeyden söz ediyorsak dil sayesinde, dil içerisinde ve dil özelliğindedir. İnsan söz konusu olduğunda dil harici bir şeyden söz edilemez. Dil sayesinde gelişmiş bir iletişime sahibiz. Dilin dışında davranamıyoruz. Ne yaparsak yapalım dile dahildir. İnsanca olan aynı zamanda dilseldir de; mutluluk, sevinç, gam, keder ne varsa öncelikle insan dilinin niteliklerini taşır. Çünkü dünyamız dil ile örülmüştür. Bizim hayatı yaşamada temel aracımız ve aslında hayatı algılama esasımız dildir.

Bir kişinin fiziksel yaşantısından ziyade, insan olmasından ileri gelen kültürel yaşantısından bahsettiğimizde dil çabasından da bahsetmiş oluruz. Bizi diğer canlılardan ayıran özellik dil ile gelişmiş bir iletişim kurmamızdır. Dilin önemi insan olmak anlamına gelen tüm kültürel faaliyetlere esas teşkil etmesindendir. Dil olmasaydı toplum halinde yaşantımız mümkün olmazdı. Büyük kitleleri bir araya getiren şey bir dile olan inançtır. Dildeki seslerin doğada bir anlamı yoktur, ancak toplum onların anlamını varsaymıştır. Bir kelime kendiliğinden anlama sahip değilken insanların uzlaşması ile anlam sağlanmıştır. Hayatta anlamlı ne varsa dil sayesindedir ve dil de insanların bir araya gelebilmesi, birbirlerine inanabilmesi ile mümkün kılınmıştır.

Hiç kimse tek başına insan değildir. Birey, uzlaşarak bir anlam dünyası yaratan insanlığın birbirine olan inancı sayesinde insan olma vasfını kazanır. İnsan olmak birbirimize inanmak ve bu inançla bir dil meydana getirmektir. Hayattaki her şeyi varsayımlarla isimlendirmek ve bu isimleri birbirimize kazandırmak tutumundayız. Dili insanlıktan çıkardığınızda kültür yok olacaktır, kültürel olmayan şeyler de doğadaki alelade hareketlerdir.

Dil insanın doğuştan gelen dil kazanma yeteneği sayesinde küçüklükte öğrenilir. Diğer canlılardan farklı olarak, insan dil öğrenmeye yatkın şekilde dünyaya gelir. Dil öğrenildikten sonra insanda yaşamaya devam eder. Toplumsal bir araç halindedir. Diğer insanlarla iletişimi sağlar. Bunun yanında düşünce de dilin bireysel kullanımıdır. Her ne kadar sesler ve anlamlar arası ilişki keyfi ise de günlük işlerin görülmesinde ortak bir çabayla uzlaşı sağlanmış, aynı şeyi anlamaya alışmışızdır. Bununla birlikte anlam arayışı içindeki felsefede bu keyfiyet epey sorun olmuştur. Bakınız: dmy.info/anlamin-anlami

Ayrıca Bakınız

4 Comments

  1. Ertuğrul Öztürk 26 Aralık 2016
    • Doğuhan Murat Yücel 26 Aralık 2016
      • Ertuğrul Öztürk 27 Aralık 2016
        • Doğuhan Murat Yücel 30 Aralık 2016

Leave a Reply