Din İle İlgili Sözler

Din İle İlgili Sözler

Din İle İlgili SözlerDinler tarihine başlangıç için iyi bir kaynak. Çoğu dinin temel ilkeleri ve tarihleri anlatılmış. Neredeyse her sayfada alıntılar var. Bunlardan ilginç bulduklarımı bu yazıya yazmak istedim. Öncelikle daha evvel aklımda bulunan dinle ilgili sözleri yazıyorum. Daha sonra da  kitapta işlendiği gibi, tarih sırasına göre alıntıları sıralayacağım.

Günahtan nefret et, ama günahkarı sev. Mahatma Gandhi

Tanrının dini yoktur. Mahatma Gandhi

Caminde boyun eğerken, tapınağında diz çökerken, kilisende ibadet ederken seni seviyorum. Sen ve ben tek bir dinin oğlu ve ruhuyuz. Halil Cibran

Günlük yaşamın senin tapınağındır ve de dinindir. Halil Cibran

Kişinin hangi dini edineceği tarihi bir rastlantıdır. Hangi dili konuşacağına benzer. George Santayana

Tüm dinler, sanatlar ve bilimler aynı ağacın dallarıdır.Albert Einstein

İnsanlarımız yıldızlardan yapılmıştı. Her şeyin bittiği zaman geldiğinde, insanlarımız küçük yıldızlara dönüşecek. Genç Boğa– Pawnee şifacısı

Toplumsal yaşan evrenin işleyişini sergiliyor. Marcel Griaule

Yeryüzünde mükemmelliğe erişenler yoğunlaşma sayesinde erişiyor. Upanişadlar

Yoga zihni arındırma uygulamasıdır. Patanjali

Bu dünya geçicidir. İçinde doğanlar bir rüyadaymış gibi yaşıyor. Nirvana Upanişad

Bir mumun ateş olmadan yanmaması gibi, insan da tinsel bir yaşam olmadan yaşayamaz. Buda

Biz sadece evrensel hoşgörüye inanmıyoruz, aynı zamanda tüm dinleri doğru kabul ediyoruz. Swami Vivekananda

Yahudi sorunu toplumsal ya da dinsel bir sorun değildir. Bu ulusal bir sorundur. Theodor Herzl

Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı.. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı.. Tanrı`nın Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu.. Tanrı, “Işık olsun” diye buyurdu ve ışık oldu..(Tevrat 1:1-3)

Benden önce bir tanrı olmadı, benden sonra da olmayacak. (İncil- Yeşaya 43:10)

Zaman doldu” diyordu, “Tanrı’nın Egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, Müjde’ye inanın! (Markos 1:15)

Rabbimiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder; onlara âyetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz, sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.(Kur’an 2-129)

Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.(Kur’an- 96:1-5)

Şahitlik ederim ki, Allah’tan başka hiçbir İlâh yoktur, ve yine şahitlik ederim ki Muhammed, O’nun kulu ve elçisidir. (Kelime-i Şehadet[Tanıklık İfadesi])

Tanrı uludur. Şüphesiz bilirim, bildiririm: Tanrı’dan başka yoktur tapacak, Şüphesiz bilirim, bildiririm Tanrı’nın elçisidir Muhammed. Haydin namaza, haydin felaha. Namaz uykudan hayırlıdır.(Türkçe Ezan)

Sessizlik Tanrı’nın dilidir. Kalan her şey kötü çeviridir. Mevlana Celâleddin-i Rûmî

Leave a Reply