Dünya Barışı Nedir Küresel Barış- Evrensel Barış- Şiddetsizlik İdeali

Dünya Barışı Nedir

Dünya Barışı Nedir Küresel Barış- Evrensel asker barışDünya barışı, tüm insanların mutluluk ve barış içinde yaşaması ülküsüdür. Tüm ulusların  gönüllü, ya da savaşı önleyen politikalar güderek, ulaşacağı küresel bir şiddetsizlik amacıdır. Tüm şiddete ve zorbalığa son vermekle ulaşılabilir. Birçok görüş dünya barışı vaadiyle harekete geçer. Birçok demogog da dünyaya barış getirmek için yola çıkmıştır. Dünya barış çabaları geçtiğimiz yüzyıla dek bir kılıf olarak kullanılmaktaydı. Dünya barışının ancak  bir ulus, birlik, ideoloji altında sağlanabileceği savunuluyordu. Dünya savaşları neticesinde bu görüşlerde yumuşamaya gidildi ve birbirinin görüşlerine katlanabilen toplumlar oluşmaya başladı. 1920’de Milletler Cemiyeti, 1945’de Birleşmiş Milletler kurulmuş, bu görüş için çalıştığını beyan etmiştir. Ne yazık ki dünya barışı için kurulmuş olan BM. nin güvenlik konseyindeki 5 daimi temsilci (Çin, Fransa, Rusya, İngiltere, ABD) en çok askeri harcama yapan ve savaşa yol açan devletler olmuştur.

Felsefede Dünya Barışı

Immanuel Kant Sürekli Barış: Bir Felsefi Taslak adlı çalışmasında kalıcı barışı öngörür.Çağdaş liberal düşüncenin de temellerini atar. Milletler Ligi fikrini oluşturur. Demokratik değil, cumhuriyetçi fikirdedir. Ona göre Milletler Ligi şu altı maddeyi esas alarak kalıcı barışı getirebilir: 1. “İçinde gizlenmiş yeni bir harp vesilesi bulunan hiç bir anlaşma, bir barış anlaşması sayılamaz…” 2. “İster küçük ister büyük olsun, hiçbir bağımsız devlet, diğer herhangi bir devletin hakimiyeti altına tevasür, mübadele, alım-satım veya hibe yollarıyla asla geçmemelidir…” 3. “Daimi ordular zamanla ortadan tamamen kalkmalıdır…”4. “Devlet, dış menfaatlerini desteklemek için borçlanmalara girişmemelidir…” 5. “Hiç bir devlet, diğer bir devletin esas teşkilatına veya hükümetine zor kullanarak karışmamalıdır…” 6. “Hiç bir devlet, harpte, ileride barış yapılacağı zaman devletlerin birbirlerine karşılıklı güven duymalarını imkansız kılacak yollara başvurmamalıdır; bu yollardan örnekler şunlardır: Düşman ülkesinde katiller, zehirleyiciler kullanmak, kapitülasyonlara aykırı hareket etmek, düşman halkını kendi devletine karşı ihanete kışkırtmak…” Kant, her şeyin evrenselini arayan bir filozof olarak, kalıcı barışın en ünlü felsefi ürünleri vermiştir. Bak: Eserin incelemesi

Dünya BarışıMarksist kuramcı Troçki’ye proleter dünya devrimi, dünya barışı ile sonuçlanacaktır. Ayn Rand, “Savaşın Kökleri”‘nde, büyük savaşların planlı ekonomilerce başlatıldığını söyler. Ona göre kapitalizm dünyaya uzun dönem barışı getirmiştir. 1914’te başlayan dünya savaşı da devletçi politikalar yüzündendir. Mahatma Gandhi ve Leo Tolstoy devlet otoritesine ve koloniciliğe karşı çıkmış, şiddetsizlik hareketinin temsilcisi olmuşlardır. Berthand Russel da savaş karşıtı eylemlerde etkin olarak yer almış ünlü filozoflardandır.

Sonuç

Dünya barışı herkesin isteyeceği bir şey gibi görünse de bireyden kaynaklanan bir sorun söz konusudur. İnsanın kendisiyle savaşını kesmeden birbiriyle savaşını engellemek mümkün müdür? İnsan, doğadaki her şeyi katledip, sadece insanla sınırlı kalabilir mi? Dünyanın en medeni insanları rahat yaşasın diye Afrika’da, Asya’da madenlerde kölelik yapanlar varken BM. ne şekilde barış sağlamaktadır? AB. gibi dünyaya barış dayatan kurumlar halen eski sömürgelerinin zenginliğiyle geçinir. Adı değişse de, sömürü hep vardır. Batının, kendi içinde dünya barışı sağlarken sadece petrolü var diye doğu ülkelerine reva gördükleri bize bir ışık olabilir. Dünya barışı dediğimiz sadece ABD ya da Avrupa ile sınırlı kalmamalıdır. Batının uğraştığının aksine, tüm insanlığa da yayılmalıdır.

Dünya Barışı  güvercinDünya Barışı Nedir Küresel Barış- Evrensel Barış- Şiddetsizlik İdealiBugünkü barış algısı yanıltıcıdır. Batı mantığında bireycilik baskındır. “Dünya” dedikleri kendi dünyaları ile sınırlıdır. Halbuki onların yaşam tarzını benimseyen çoğu insan gibi “ben” e değil, “biz”e bakmalıyız. İnsanlığa da değil, tüm dünyaya barış getirmeliyiz. Neden doğayla barışmayalım? Neden enerjiyle barışmayalım? Hep birlikte var olabileceğimizi unutup, insanın ya da doğanın bir kısmına barış getirme yalanına kapılmayalım. Bak: dmy.info/cagdas-yasam-nedir Bak: dmy.info/kuresel-isinma Bak: dmy.info/sade-hayat Konuyla ilgili bir yazı: Ebedi Barış ve Kant

Leave a Reply