Tarihin Terazisi

Dünya Neden Adaletsiz?

Dünya neden adaletsiz? Kötüler yüzünden mi? Olabilir, ancak bunu düzeltmek zor değildir. Doğru yolu görmek ne kadar zor olabilir? Doğruyu gösterecek iyi insan yok mu? Herkes iyi insanların var olduğunu biliyor. Toplum içinde doğru yolu bilen ve adalet getirecek inkılapçılar var. Ne var ki sorun bu değil. Kalabalıkların adalete ulaşmasını engelleyen çok acı bir şey var. Kendileri! Toplumun önünde duran bir şey yok. Kalabalığın kendinden başka engeli yok. İnsanlar haklarını aramıyorlar. Tarihin seyrini değiştirecek düşünceler, düşünürler var. İnsanlığa doğruyu gösteren iyi kalpler mevcut. Onları durduran tek şey insanlığın cehaleti.

İnsanlar hak aramaya değil, gözlerini kapatmaya çalışıyorlar. Bilmeyen insan hakkını aramıyor. Bilme isteğini korku engelliyor. Bilmekten korkuyorlar. Onları korkutan ise haksızlık yapan zalimlerdir. Zalimden korkan zalim kadar kötüdür. Kötülüğün besin kaynağı hakkını aramayan korkaklardır. Kötülerin besini hakkını aramayan, bilmek dahi istemeyen zavallılardır. Bu cehalet sadece kişiye değil, enerji sağladığı zalimler vasıtasıyla herkese zararlıdır. Bu nedenle cehalet yalnızca bireyi ilgilendiren bir sorun değildir. Cehalet toplumun kanayan yarasıdır.

Bilgisizlik korkunun kaynağıyken bilgi edinmeye gayret de görmüyoruz. Dünya genelindeki adaletsiz düzenin temelinde dünya genelindeki cehalet yatıyor. Bütün dünyayı değiştirebilecek inkılapçıları durduran tek şey var. O da insanların kayıtsızlığı. Her şeyi değiştirecek aydınlanmış insanlar yok değil. Onlara gereken tek şey ışıklarından faydalanacak insanlar iken kimse bu ışığa bakmıyor. Hatta ışık görünce yönünü karanlığa doğru çeviriyor. Işıktan korkan insanlar adaletsizliğin en büyük nedenidir.

Adaleti Hak Etmek

Bir akıllı insan bile tüm dünyayı değiştirmeye kadirdir. Ancak o insan harekete geçmemektedir. O insan zalimlere gıptayla bakan cahilin tepkisizliği nedeniyle harekete geçmez. Cahil televizyonda kendi hakkını yiyenleri izler. İsrafa ve savurganlığa özenir. Parasal düzenin hayatı yok etmesine izin verir. Kısa dönemde sıkıntı yaşamamak için tüm hayatının sömürülmesine rıza gösterir. Bunu gören aydınlıkçıları harekete geçmek için bir dayanak bulamaz. Uğruna mücadele verecekleri insanlar aksi yönde ilerlerken iyi yürekli insanların yapacağı bir şey yoktur.

Zalimlere isyan etmeyen toplum devrimi hak eder mi? Düşünürler sömürünün gönüllü kölesi olanlara destek vermez. Dünyanın kötüler yüzünden adaletsiz olduğunu sanmayınız. Çoğunluk adaletsizliğe razıdır. Sessiz kalabalık zulmü ikrar etmektedir. Adalet istemeyene adalet götürmek de kötülük olacağından kimse harekete geçmemektedir.

Adaleti hak etmek için onu istemek yeterlidir. Adalet isteği dile gelmelidir. İnsan buna göre yaşamalıdır. Adalet isteği sadece içimizde kalırsa da kendimize eziyet ederiz. Adaletsizlik dışarıda olduğundan, adalet talebini dışa vurmamız gerekir. Adaletten korkmak insanı sefalete sürükler. Adalet talep etmekten korkmak gönüllü yok olmaktır. Bu korku bilmemekten kaynaklanmaktadır. Bu yüzden toplumu aydınlatmak, eğitim meselesi bizim en önemli uğraşımızdır.

Ayrıca Bakınız

Leave a Reply