Düşünce gücü nedir

Düşünce Gücü Nedir

Düşünce gücü nedirDüşünmek, kendi kendine konuşmak, kısaca öz iletişim. İnsanın en büyük farkı. Ya da biz öyle sanıyoruz. Düşünerek var ediyoruz. Bir şeyleri hatırlamak, yani onu kendine göstermek hep düşünmekle ilgili. Düşüncenin tam tanımında uzlaşılmadığından neyin düşünce olmadığını söyleyemiyoruz. Genel kanıya göre düşünmek “sorgulamakla daha ilgili” ama sözcüğün içinde kısıtlanmış durumdayız. Birçok anlam “düşünme”ye sığdırılmış durumda. dmy.info/dusunce-nedir/

Sözlükte Düşünce

1. Aklından geçirmek, göz önüne getirmek: 2. Bir sonuca varmak amacıyla bilgileri incelemek, karşılaştırmak ve aradaki ilgilerden yararlanarak düşünce üretmek, zihinsel yetiler oluşturmak, muhakeme etmek. 3. Zihinde arayıp bulmak 4. Bir şeye karşı ilgili ve titiz davranmak. 5. Akıl etmek, önceden kestirmek 6.Tasarlamak. 7. Tasalanmak, kaygılanmak 8. Farz etmek. gibi eylemleri ve 1. Uzay ve zamanın ötesinde yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, idea 2. Dış dünyanın insan zihnine yansıması. 3. Niyet, tasarı. 4. Tasa, kaygı, sıkıntı 5.Zihin tasarısı 6. İlke, yönetici sav. 7. Evreni yansıtmak üzere oluşan ussal kavram 8. Çözümleyici ve bireştirici işlemleri sağlayan kavrama yetisi. gibi isimleri aynı kökten karşılıyoruz.

Kim Düşünür?

Fizyolojik olarak: beyin hiç durmadan çalışıyor, bilgi işliyor. Düşünmek diye bir ayrım yapmak zor. Ya nöronların her hareketi düşünmektir ya da düşünmek yok; var olmak vardır. Bu durumda varlığın her görünümünü hesaba katmak gerekir. Acaba hayvanlar düşünür mü? Birçok hayvan, özellikle memeliler bizi şaşırtabilir. Alet kullanan, işbirliği yapan, hatırlayan, kin duyan, seven ve sosyal etkinliklerde bulunan hayvanlar mevcut. “Düşünmez” sandığımız balıkların dahi beyni var. “anima” yani “nefes” ve bundan doğan animal- canlı (Türkçede hayvan) demek bir beyne sahip olmaktır. Hareket eden şeylerin beyni vardır.

Bitkiler de canlıdır. Çok hareket etmese de, çok hücreli organizmadır. Hücre de yaşayan şeylerin temeli olan biyolojik birimdir. Diğer varlıklara göre kendi başına üreyen ve değişen varlıklardır. Hücreler ve diğer tüm varlıklar da atomlardan oluşur. Her ne kadar hücrelere canlı desek de, atomların da hareketleri vardır. Onlar da bazı parçacıklardan oluşur ancak makro ve mikro boyutlarda işler belirsizleşir. Uzun lafın kısası: Bir şeyi özge sanmak, diğer ihtimalleri dışarıda bırakmak bizi gerçekten alıkoyar. dmy.info/mekanik-evren/

Düşünce Gücü mü?

Düşünce gücü Var etmekDüşüncenin ne olduğu belli değilken düşünce gücünün ne olduğunu bilmek suyunun suyu oluyor. “Düşünce gücü” başlığı nedendir? Dilin sınırları nedeniyle sözcüklere sığınmak tabi. Anlatmak istediğimiz şeyi en iyi bu sözcük karşılıyor. Ancak kişisel gelişimcilerin iddia ettiği “düşünce gücü”nden farklı şeyler var. “Evrenden 1000 TL. istemek”ten farklı bir olay söz konusu. Burada düşünce gücüyle bir şeyler yapmaktan değil, halihazırda vuku bulan düşünce olayını anlatacağız. Kişisel gelişim kitaplarında psikojenez (pscyhe- ruh+ genesis- yaratma) adıyla oluşturulan teoriler genellikle bir edim sağlamaya yöneliktir. Düşünceyi kontrol ederek bir şeyler sağlamak mümkün müdür? Bilimsel olarak böyle bir etkiden söz edilemez. Ancak bireyin iç görüntülerinin dışarıyı yorumlamasında etkili olduğu ise göz ardı edilmiş bir husustur. dmy.info/iyi-insan-olmak/

Hayal görmek, düşlemek, tasarlamak ile gerçek hayatta görmek beyinde aynı alanları tetikliyor. Aynen rüyaların gerçekliğinin anlaşılmaz olması gibi: görsel bir bilinemezlik söz konusu. Hayal edilenler bir iç gerçeği oluşturuyor. Kendi gerçekliğiniz düşüncelerinizle oluşuyor. Bir şeyi düşünüp, uygulamaya koyduğunuzda başkalarının gerçekliğiyle de alakalı oluyor. Bireysel düşünceler ise sizin dünyanızla ilgili. Dışarıdan gizlenen, bastırılmış ya da inkar ettiğiniz düşünceleriniz aslında sizin öz gerçekliğiniz. İnsan “zihnindeki resimlerce” dışarıyı yargılıyor. Wittgenstein’ın dediği gibi: “dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır.” Dil dediğimiz de, sizin gerçekliğiniz, yani içeride gördüklerinizin temsilleridir. dmy.info/dil-nedir-tanimi/

Düşünce gücü sonradan edinilecek ya da prim yapılacak bir özellik değildir. Düşünce gücü evrenin her yerinde var olabilecek genel geçer bir öze işaret eder. Bu da “düşüncenizi kontrol edin”, “düşünerek zengin olun” türü telkinlerle işlemez. İyi bir insan olmak, başkalarının özgürlüğüne kast etmemek, kendi mutlu anılarınla ilgilenmek bazı düşünce gücü uygulamalarıdır. Düşüncenin gerçekten bağımsız olmadığını söylemiştik. Düşünce gücü gerçek gücüdür. Önce zihnimizde var ederiz. Bu bizim dışarıya bakışımıza etki eder. Dışarıya böyle davranır ve makro gerçekliğe kendi gerçekliğimizle yorum getiririz.

Gerçek dediğimiz de ancak bir resimden ibarettir. Gelip geçici bir ömürde/evrende gerçek ancak daha uzun bir geçiciliktir. Gerçeklerinizi dışarı vurmaktan çekinmeyin. Bastırılmış, hüküm altına alınmış iç dünyanız yerine özgür bırakılmışını tercih edin. Dış dünyayı iyi algılamanın ve kendinizi de ona katmanın yolu budur. Kişiliğin karanlık köşelerine itilmiş, gizlenmiş gerçeklikler sizi dış dünyaya düşman eder. Sorgulamaktan kaçınmayın. Düşüncelerinizin gerçekliği onu yaşamaya açık olmanıza bağlıdır. Bak: 1.Düşünce gücü uygulaması .pdf 2.Olumlu düşünce Bak: dmy.info/biz-olmak/

Bilgeliğin başlangıcı terimlerin tanılanmasıdır. Sokrates

Yerde tek adım atmak bir yol yapmadığı gibi tek düşünce de zihinde yol yapmaz. Derin bir fiziksel yol yapmak için tekrar tekrar yürürüz. Derin bir zihinsel yol içinse hayatlarımıza egemen olan düşünceleri tekrar tekrar düşünmeliyiz. Henry David Thoreau

Hayatımız her zaman baskın düşüncelerimizin sonucunu ifade eder. Soren Kierkegaard

Düşüncelerimizle şekillendiriliriz. Ne düşünüyorsak o oluruz. Zihin temiz olduğunda mutluluk onu hiç bırakmayan bir gölge gibi takip eder. Mahatma Gandi

İnsan düşüncelerinin ürünüdür, düşündüğü olduğudur. Mahatma Gandi

Hayat bir sürü işareti olan yoldur. Çamurluk yerden sürerken kafanız karışmasın. Nefret, fitne ve hasetten kaçının. Fikirlerinizi gömmeyin. Görüşünüzü gerçeğe getirin. Uyanın ve yaşayın! Bob Marley

Ben tanrının düşüncelerini bilmek istiyorum. Kalan hepsi sadece detaydır. Albert Einstein

Kinci düşüncelerden azat olanlar elbette mutluluğu bulacaklardır. Buda

İnsanların çoğu, kendileri değil başkalarıdır; düşünceleri başkalarının düşünceleridir; yaşamları başkalarını taklittir ve tutkuları ise alıntılardır.Oscar Wilde

İnsanın hayatı, insanın hayalidir. Andre Gide

Leave a Reply