soru soran az

Eğitim Nasıl Olmalı?

soru soran az

Doğru bir süre doğru, gerçek ise daha gerçeğini bulana kadar. Tüm bilgiler değişene kadar var. Eğitim ortamında verilen bilgi bundan bağımsız değil. Eğitim her zaman bir şemayı yerleştirir. Evren kadar değişiklik içinde insanın dar kalıplarını zorlar. Tüm zamanlara hitap eden eğitim yoktur. Ancak merak, anlama isteği ve sürekli şüphe aşılanarak “kendi doğrularını bulma” şeklinde bir eğitim daha kalıcı kılınabilir.

Hiçbir ideoloji, görüş, inanç veya bilgi özünde geçerli değildir. Geçerlik ortaklıktır ve tarihte genel geçer bir ortaklık kurulamamıştır. Herkes birbirinin beynini yıkar. Herkes bir uydurmaya (saçmaya) bağlanır. Boş hayatlarımız uyduruk şeylerle doldurulur. Uydurmak ve kapılmak en büyük faaliyetimizdir. Hangi uydurmaya kapılacağımız büyük oranda çevremizle şekillenir. Eğitim ise çevreden aldığımız en büyük kapılma hareketidir.

Eğitim her ne kadar kişisel olmaktan uzak ve toplumsal denetime tabi olsa da bir çeşit beyin yıkama, kalıba uydurma, daraltma hareketidir. Bu durumdan kaçılamaz. Ne verirsek verelim en azından insanca, pek insancadır.(!) Evrenin geri kalanı sizin kesin doğrularınızı fark bile etmez. Hayvanlar bile insanların soylu değerlerini takmaz. O kadar geçici, o kadar yavan bir yaşam sürmekteyiz.

Eğitim ve öğrenme etkinliklerinde kesin doğrular vermek kısa vadede faydalıdır. Kitlenin ortaklığı sağlanır, ancak değişen bilgi ve diğer bireyler/toplumlar karşısında gelecekteki mağlubiyetlere de sebep olur. Tam şüphe de toplumdaki ortaklığı ve kargaşayı artırır. Bu yüzden herkese sorma ve merak etme şansı tanınmalı, şüphede de zorlama olmamalıdır. Yalnız sorgulayan ve şüphe eden kişiler azdır ve toplumun yaşama imkanı olarak değerlendirilmelidir. Daha doğruya ulaşmada toplumun en büyük yardımcısı olan bu kişiler desteklenmelidir.

Okuyucularımız şüphe etmekten ve çevresindekilere şüphe eğitimi vermekten çekinmesinler. Zira toplum tam bir kapılma halindedir ve sorgulayan kişilere ihtiyaç hat safhadadır. Sevdiklerinizin merak etmesini sağlamak onlara verebileceğiniz en büyük yetenektir.

İnsanlara vereceğiniz en güzel hediye bir soru işaretidir. Kendi doğrularını bulmalarına yardımcı olmak en büyük iyiliktir. En büyük eğitim soru sormayı öğretmektir. 

En güzel uğraş anlamları karıştırmak, en güzel muhabbet anlamları sorgulamak, en güzel amaç anlamsızlığı vurgulamaktır. Eğitim, öğrenme ve hayat için en büyük yetenek sorgulayabilmektir.

One Response

  1. serhat karabıyık 15 Şubat 2019

Leave a Reply