Entelektüel için fark etmez

Savaş, açlık, hastalık, yalnızlık, başarısızlık, ölüm ve daha birçok sorun, zihninde yaşayan entellektüel için önemsizdir. Ne var ki kalıcı deneyim sadece ideal düzeyde olsa da, elbette vücudun ve fiziksel görünüşlerin gerçekliği vardır.

Rahipler, gurular, dervişler, keşişler ve çağımızın aktivistleri neden hayatlarını insanlara yardım etmekle geçiriyor? Neden tüm zamanlarını feda ediyorlar? Onların bakış açısına göre bu bir fedakarlık değil, hangi eşyalara sahip oldukları veya fiziksel olarak nerede oldukları önemli değil. İnsanlar dışarıda değil, zihinlerinde yaşarlar. Entelektüel kategorilerimiz, dışarıda olup bitenlere tamamen farklı anlamlar verir. Örneğin bir çocuğun sesi başkasının çocuğu olduğunda rahatsız edici olabilir ama sizinki olduğunda ferahlatıcıdır. Aynı olay insanlar arasında farklı tepkiler getirebilir, aynı uyaranlar insanlarda farklı tepkilere neden olur. Aynı kelime insanlar için farklı çağrışımlara sahip olabilir. Fiziksel dünya bizim için sadece bir araçtır, özneler zihinsel düzeyde bulunur.

“Teorisiz deneyim kördür, ancak deneyimsiz teori sadece entelektüel bir oyundur.”

Immanuel Kant

Bu tek yanlı yaklaşım için bir karşı iddia Kant’ınki olacaktır. Kant, deneyim ve zihin olmak üzere iki cevher olduğunu iddia eder; ikisi de birbirine muhtaçtır. Gerçekliğe anlam veren ideal tarafa da eğildiği için idealist olarak kabul edilir. Sonuçta biz gerçeğiz, aynı zamanda fizikseliz; ama felsefe – başka bir deyişle bu sitede yaptığımız şey, söylenenlerin zıtlığından oluşan teorik spekülasyondur. Öyleyse söyleyelim, zihinde yaşayan entelektüeller olduğumuz fikri modern duyumcu, materyalist insanlık anlayışına zıttır.

Entelektüeller, hayatın ideal, akılcı yönüne odaklananlardır. Bedensel zevklere ve fiziksel bağlılıklara yoğun bir şekilde yatırım yapan duyum düşkünlerinin aksine, onlar kafalarının içinde yaşarlar. Sonuç olarak, hayatın bağlamı umurlarında değil; zihinlerinde özgür oldukları sürece. Herhangi bir uyaran, entelektüel algıları için bir araçtır. Duyum sadece bir oyuncak, zihinde algı için bir araçtır. Dolayısıyla herhangi bir olay veya gerçeklikle oynayabilirler; Gerçeğe anlam veren algı araçlarına sahip olmanız şartıyla.

Entelektüel, üzüntüleri ideal düzlemde nihai gerçekliğe açılan bir kapı olarak kullanabilir. Acı belki de aydınlanma yolunda zevkten daha etkilidir. Başarısızlık, kitlelerin algısına zıt olması nedeniyle bu anlamda başarıdan daha aydınlatıcıdır.

2 Comments

  1. ALPER 8 Mart 2023
    • dmy.info 12 Mart 2023

Leave a Reply