felsefe gerekli midir

Felsefe Gerekli midir- Neden Doğmuştur

Felsefe gerekli midir?

Felsefe, merak anlayışı olarak insanın kendine has özellikleriyle ilişkilidir.[Bak. Dmy.info/felsefe-nedir] Hayatın farklı ve eleştirel bir davranışı olduğu söylenebilir. İnsan kendini öne çıkarıp, doğanın diğer üyelerinden farklı yaşam alanlarına sahip olmuştur. İnsanın kendi içinde farklılaşarak, insanlığın doğasını oluşturduğu söylenebilir. Hayatın içindeki bu çeşitlenme, bireyin farklı özelliklerine, farklı yaşam biçimlerine yol açmıştır.

Felsefe Gerekli midir Neden Doğmuştur Fonksiyonu İşlevi İhtiyacı Nedir filozoflar

İnsan doğadan ayrılırken kendi içinde de bazı ayrılıklar yaşamıştır. Doğaya yabancılaşırken kendine de yabancılaşmıştır. Başlarda hayvanlardan ayıran merak ve iletişim nitelikleri, sonraları insanı kendine yabancılaştırmıştır. Tarih boyunca merak edip değiştik, yetinmedik ürettik. Hayatın kendisine ait bu farklılığı uç noktalarda yaşadık. Bu merak, üretim, aslını sorgulama ve değişme özelliği daha sonraları felsefe adıyla yaşanacaktır. Doğayı sorgulayıp, ondan şüphe etmeye; zekaya, düşünceye , gelişme demiştik. İnsanı sorgulayıp, insanlığı düşünmeye de felsefe diyebiliriz. Felsefeyi: insanın doğadaki farkını uç noktalarda yaşaması olarak niteleyebiliriz.

Tarım ile birlikte yerleşik hayata geçen insanlar beslenmek ve yaşam kaygısı gütmekten farklı şeylere vakit buldular. Dil gelişti. İletişim arttı. Alışveriş çoğaldı. Paylaşacak şeyler arttı ve yaşamsal ihtiyaçlar tamamlandı. Sonrası eğlenmeye kalmıştı. Eğlenmenin yanında daha farklı ne yapabiliriz? Diye düşünenler oldu. İnsanın buraya kadarki yolculuğunu ve bundan sonraki yolunu merak edenler oldu. İnsanlığı mevcut gelişmesine getiren merakı şimdi ardındakini sorguluyordu.

Felsefe gerekli midir? Felsefe insanın doğasından gelir. Yalnız doğadaki binlerce tür arasındaki insanlık gibi, felsefe de insanlık içinde “ender”dir. Yaşamı ve ona ait ögeleri merak ettiğimiz sürece elzemdir, hayatidir. Bizi bugünlere getiren “merakın merakı”dır. İki kere meraktır, iki kere düşüncedir. Hayatın ta kendisidir ancak milyarlarca gezegen ve gök cisminde bulunmayan hayat, dünyada yer aldığı gibi; felsefe de milyarlarca insanda olmayabilir. Ancak evrende bir dünya kadar kişide olur. Bak: dmy.info/felsefe-neye-yarar/

Felsefe hangi ihtiyaçlardan doğmuştur? Hayatın ihtiyacı nedir? [Bak. dmy.info/hayat-nedir dmy.info/hayatin-anlami] Hayatın ihtiyacı neyse felsefe onun ocağıdır. Hayatı, insanı geliştiren her şeyde felsefe vardır. Olayların ardına bakmak, anlamaya çalışmak, kurgulamak, yetinmemek, hayat organizmasının en özgün nitelikleri felsefenin içinde barındırılmıştır. Canlılığın ve içindeki insanın en belirgin yanı iletişim de bunun aracıdır. Doğanın olumsuz etkilerinden sıyrılmak için “düşüncenin düşüncesi” olarak insanlığın büyük bir ihtiyacını karşılamıştır. Bugün de doğanın ve hayatın katledilmesi karşısında yer almaktadır. İnsana dair ne varsa onun ardına bakmakta felsefeye ihtiyaç duyulmuştur. Daha önce söylediğimiz gibi, insanlık kadar enderdir. Ancak evrendeki bir mucize şeklinde tahayyül edebiliriz. Çok ufak bir yer kaplar ancak etkisi muazzamdır. [Bak.dmy.info/dunyayi-kurtarmak-için-felsefe]

2 Comments

  1. Ismail Yılmaz 30 Mart 2015
  2. kardelen 22 Ekim 2015

Leave a Reply