hayal gücü nedir jetgiller

Hayal Gücü Nedir

hayal gücü nedir jetgillerHayal Gücü ile Çalışan Felsefe Sitesi

Hayal gerçek tasarımıysa, hayal gücü gerçeğe ilişkin en büyük güçtür. İnsan gerçeği önce hayallerinde, sonra dış dünyada var etmektedir. Hayal ederek kendimizden başlayan bir zincirleme gerçeklik reaksiyonu oluştururuz. Hayal gücü de bunu oluşturma yetkinliğini ifade eder. Hayal gücü yüksek insanlar, gerçek tasarımları geniş ve aşkın kişilerdir. Bakınız: dmy.info/hayal-nedir

Albert Einstein: “Hayal gücü bilgiden daha önemlidir.Çünkü bilgi sınırlıyken, hayal gücü tüm dünyayı kapsar…Hayal gücü güç verir: “Hayal gücü her şeydir. Sizi bekleyen güzelliklerin önizlemesi gibidir. Hayal gücü bilgiden daha önemlidir.” diyor. Kendisi ne makro, ne de mikro ölçekte görülemeyen fiziksel ölçüleri hayalinde oluşturmuştur. Hayal gücü olmasa bir ışık demetinde seyahat ettiğini tasarlamaz, enerjinin ışık ile olan bağlantısını kavrayamazdı. Gerçek dünyada hiçbir aletle yapılamayacak deneyleri hayallerinde yaparak, görelilik kuramı gibi geleceği değiştiren fikirleri ortaya koyamazdı. Bilim dünyası kesin gerçekliği ararken, her olayın ve her şeyin gözlemciye bağlı olduğunu ve en büyük kesinliğin bile görelilik içerdiğini hayal gücünde tasarladı. Onun 100 yıl önceki hayallerini ancak çağdaş zamanlarda kabul ettik.

hayal gücü nedirHayal gücü gerçeği tasarlamaya odaklanmaz. Hayaller kesin mantık bağları ile çalışmaz. Bunun yerine halihazırda gerçekleşen ideal tasarımı anlamalıyız. Kendi içimizde gördüğümüzü dışarıda da uygulamakta, öyle görülmesini sağlamaktayız. Bir talepten ziyade, mecburi bir dışa vurumdan bahsetmekteyiz. Buna göre hayal kurmak bir iş değil, bireyin gerçeklik çabasıdır Hayal gücü derken de bir iktidar imkanından çok, hayal ettiğimiz şeylerin gücü söz konusudur. Buna düşünce gücü de denmektedir. (Bakınız: dmy.info/dusunce-gucu-nedir) Güçten kasıt, iç dünyamızın olanakları ve bunu dış dünyaya yansıtma etkinliğidir. İç dünyamız ne kadar genişse, dış dünyaya o kadar büyük bir arz gerçekleştiririz. Kendi gerçeklik tasarımımızı diğer bireylere de aktararak makro birey olan insanın ve onun da hayallerinin tüm canlılığı etkilemesini sağlarız.

Hayaller, mevcut niyetler ve yaşantılar sonucu oluşan iç görülerdir. İstek dışı, doğal gidişatın dışında oluşturulan imgeler geçici görüntülerdir. Hayaller insanın bizzati kendisinin olmadıkça dış gerçekliğe aktarılamaz. İnsan gerçekliği kendi içinde görmelidir ki, dışarıya da aktarabilsin. Kısacası, başkalarının hayalleriyle bir yere gelinmez. İşte hayal gücü burada devreye girer. Kendi gerçekliğimizi oluşturma olanağı hayal gücüdür. Kendi orijinal görüntülerimiz, bizim gerçekliğe dair gücümüzdür.

Beyin için hayal etmek kendince görmektir. İnsanlara davranışımız kendimizdeki görmelerimizle şekillenir. Siz fark etmezsiniz, ama kurduğunuz kötü hayaller yüzünden insanlara kötü davranırsınız. Çevrenizin sizi sevmesi de iyi hayalleriniz yüzündendir. Sorunlarınızın çözümü hayallerinizdir. Kimse görmüyor sanmayın, hayalleriniz davranışlarınızın rehberidir. Birileri hakkında size kötülük yapacağına dair senaryolar kurup duruyorsanız sizin için o kötülükleri yapmış olacaktır. Sonra o kişiye size kötülük yapmış gibi davranacaksınız. Çünkü beyniniz hayalleri gerçekten gördü.

Dışarı içinizden davranışlarınızla haberdar olur. Hayalleriniz dışarı davranır. Birinin size kötülük yaptığını hayal edip durursanız sizin için kötülük yapmış olur. Çünkü beyniniz bunu “görür” ve davranışınız ona göre değişir.

TheSocialBrainDüşünmek kendince görmek iken, hayal gücü bu görüntünün büyüklüğünü ve özgünlüğünü ifade eder. En önemli kıstas, bireyin kendisinden yola çıkmasıdır. En büyük hayal gücü en özgün olanıdır. Hepimizin farklı birer birey olması, milyonlarca farklı türde yaşamamız bu yüzdendir. Farklı gerçeklikler ve sınırsız özgünlük imkanı bizi biz yapan şeydir. Hayal gücümüz- geleceği tasarlamadaki özgünlüğümüz de bunda en önemli etkendir.

Bakınız: dmy.info/hayati-nasil-yasamali/ ve dmy.info/farkliliklara-saygi/

Leave a Reply