Hayatın, maddenin ve evrenin anlamı ne oluyor diye bakmaktır

Anlam, dilsel bir sorundur ve her sembolün anlamlı olması gerektiği varsayımı kültürel bir hatadır, ancak arayışın arkasında bir gerekçe vardır. Önemli olan sözlük tanımı ya da anlamsal açıklama değil, yaşama motivasyonudur. Soruların tamamı kelimenin tam anlamıyla sorulmuyor, bazıları mecazi olarak, bazıları ise bilmeden soruluyor. “Hayatın anlamı nedir” sorusu bilinmeyen bir sorudur, ne talep edileceğini bilmeyendir. Harika bir soru olmasa da, önemli bir çabadır.

Yaşamın içeriği kelimelerle anlatılmayacak kadar büyük ama yine de kuşatıcı kelimeler, en azından neye benzediğini gösteren bazı işaretler vardır. Bazıları bir oyun olduğunu öneriyor, bazıları bunun bir test olduğunu söylüyor. Deney, simülasyon, mutluluk, gelişme, din gibi alternatifler var ve bunların yüzlercesi var. Bunlar çoğunlukla insan eylemlerine benzetmelerdir. Diğer varlıklar için de anlama isim vermeliyiz. Ben bir benzetmeyi değil, bir uyumsuzluğu belirten bir işaretçi kullanıyorum.

Çoğu zaman kendi adımıza düşünürüz ve bir ailenin, bir sosyal grubun, bir topluluğun, bir toplumun, bir biyosferin, bir gezegenin, bir galaksinin, bir evrenin parçası olduğumuzu unuturuz. Düşüncemizin ürünü kişisel konularda işe yarayabilir ama daha geniş düşündüğümüzde düşünce alanlarımızı da genişletmemiz gerekir. Bir çocuk için hayatın anlamı oyun olabilir, insan için anlamı mutluluk olabilir ama peki ya evren? Evren ne yapar? Fenomenlerin anlamlarını yorumlamak için geliştirdiğim bir teori olan Referediferansiyel Teori açısından, evren farklılaşır ve tüm varlıklar farklılaşma için çalışır. Bu her şeyin en küçük ortak paydasıdır. Farklılaşma belki de anlam araştırmasının çoğunun cevabıdır, ancak sorunun nesnesi ikincil bir konudur. Özne, hedef kitle daha önemlidir. Cevap yüzde yüz doğru olsa bile bir çocuğa roket bilimi ile cevap vermezsiniz.

Hedef kitle cevabı tamamen değiştirmemizi gerektiriyor. Normal bir insan, günlük davranışlarındaki farklılaşmayı anlayabilir ancak çağrışım yapmak için daha iyi kelimelere ihtiyacımız var. Öncelikle ne yapıyorsak onu zaten elimizde olduğu için yapmıyoruz. Daha önce de yaşamış olsak bu sefer ne olacağını görme umudu taşıyoruz. Çantada olduğundan emin olsak bile farklı bir şeyin olmasını umuyoruz. Değilse, bunun gerçekleşmediğini görmek. Basit insanların hayatı anlamalarına yönelik temel cevap “ne olduğunu görmektir”. Evrenin, hümanist bir benzetmeyle, akılda kalan bir şey değil, akla getirilecek bir şeyi görebilmesi için başladığını söyleyebiliriz.

Bunu önceden belirlenmiş yargılara değil, insanlara öğretmemiz gerçekten harika, şaşırtıcı olurdu. İnsanlara neden burada olduğumuzu hatırlatalım. Denemek, görmek ve ne olursa olsun şaşırmak için buradayız. Üstelik çok şey oldu. Şu anda kapımızın önünde yıldızların olduğu galaksiler var. Gezegen dönüyor, bunu bilmiyorduk. Başlangıçta hava çok sıcaktı, sonra soğudu ve tekrar ısındı. Bitkiler, hayvanlar ve ağaçlar vardı. Ağaçlar acayipti, hala popülerler. Sonra maymunlar, komik serseriler. Buradayız, ne yolculuk ama kim işlerin buraya kadar geleceğini söyleyebilirdi. Ne kadar ileri gidebilir? Bakalım ne oluyor..

Kişisel Büyüme ve Kendini İyileştirmeye Ulaşmak
Evrene Hayranlık ve Ürperti Duygusu Beslemek
Varış Noktasına Odaklanmak Yerine Yolculuğu Kucaklamak
Bağlantılar Aramak ve Anlamlı Etkileşimler Kurmak
İyilik ve Özveri ile Anlam Bulmak
Tüm Yaşam Biçimlerinin Bağlılığını Fark Etmek
Kültürel Geleneklere ve Mirasa Saygı Göstermek
Gelecek Nesiller Üzerinde Olumlu Etki Yaratmak
Maddeye Dayalı Hedefleri Ruhani Keşiflerle Dengede Tutmak
Kendi Bilincinin Derinliklerini Keşfetmek ve Anlamak
Kendini Keşfetmek için Yalnızlığı Kucaklamak ve İçe Dönmek
Sevinç ve Şükran Anlarını Kıymetli Bulmak
Sosyal Adalet ve Eşitlik İçin Çaba Göstermek
Her Anın Farkında Olarak Tam Olarak Katılmak
Yaratıcılık ve Sanat Aracılığıyla Huzur ve İyileşme Bulmak
Zorluklardan Öğrenmek ve Bunları Büyüme Fırsatlarına Çevirmek
Bağlara Bağlılıktan Vazgeçmek ve Seyreltmeyi Kucaklamak
Eski Felsefe ve Öğretilerin Bilgeliğinden Öğrenmek
Hayatın Doğal ve Dönüşümcü Yönünü Kabul Etmek
Varoluşun Kusurlarındaki Güzelliği Fark Etmek
Hayatın Işığını ve Karanlığını Ayırt Etme Yeteneğini Fark Etmek
Gerçeği Eleştirel Düşünme ve Araştırma İle Aramak
Değerlere ve İnançlara Sadık Kalınarak Otantik Bir Hayat Yaşamak
Küçük Zevklerin ve Basit Sevinçlerin Kıymetini Bilmek
Doğal Dünya İle Derin Bir Bağ Kurmak
Hayatın Virajları ve Dönemeçleriyle Başa Çıkmayı Kucaklamak
Affetme ve Uzlaşma İle Anlam Bulmak
Geçmiş Deneyimlerden Edinilen Dersleri Yansıtmak
Mizah ve Kahkaha Yeteneğini Geliştirmek
Ölüme Karşı Yüzleşmek ve Hareket Etmeyi İçselleştirmek
Meditasyon ve Bilinçli Farkındalık İle İçsel Huzur Arayışı
Yaşam, Ölüm ve Yeniden Doğum Döngüsünü Onurlandırmak
Kırılganlığı Kucaklamak ve Aşka Açılmak
Kendine İyi Bakma ve Zihinsel İyi Olmaya Öncelik Vermek
Cesaret ve Dayanıklılık Niteliklerini Temsil Etmek
Çevre Sürdürülebilirliğini ve Korunmasını Teşvik Etmek
Benlik Algısını Aşmak ve İlişkilendirilmeyi Kabul Etmek
Merak ve Keşif Ruhuyla Hayatı İrdelemek
Kendi Kendine Bir Amaçtan Daha Büyük Bir Amaç İçin Çaba Sarf Etmek
Her Bireyin Eşsizliğini ve Özgünlüğünü Kutlamak
Varlığın Birbirine Bağlı Webini Tanımak
Bilinmezliği Kabul Etmek ve Belirsizliği Kucaklamak
Hayatın Geçici Anlarının Değerini Anlamak
Kendi Çıkarlarını Genel İyi İle Dengede Tutmak
Varoluşun Karşıtlıklarını ve Çelişkilerini Kucaklamak
Hayvanlar ve Doğa İle Derin Bir Bağ Kucaklamak
Düşünce ve İçgörü Aracılığıyla Bilgelik Arayışı
Zorlukları Dönüşüm Fırsatları Olarak Kucaklamak
Zihisel Sağlık Farkındalığı ve İyi Olmaya Çaba Göstermek
Zihin, Beden ve Ruhun Bağlılığını Fark Etmek
Bağış ve Hayır İşlerine Katılmak
Esneklikle Yaşamın Labyrinthini Gezmek
Dışsal Onay İhtiyacından Vazgeçmek
Kırılganlık ve Otantikliğin Gücünü Kucaklamak
İş, Eğlence ve Dinlenme Arasında Denge Kurmaya Çalışmak
Topluluk ve Aidiyet Duygusunu Beslemek
Yaşamın Yüksekleri ve Düşükleri İçin Minnettarlık Geliştirmek
Yaşlıların ve Mentörlerin Bilgeliğinden Öğrenmek
İnsan Çeşitliliğinin ve Kapsayıcılığının Değerini Tanımak
Bilgi ve Bilgelik Arayışında Anlam Bulmak
İlişkilerin ve Duyguların İnceliklerini Yönlendirmek
Doğanın Döngülerini ve Mevsimlerin Değişimini Onurlandırmak
Hayatın Kahramanın Yolculuğu Kavramını Kucaklamak
Materyal Varlıkların Geçici Doğasını Kabul Etmek
Dünyaya Olumlu Bir İz Bırakmayı Amaçlamak
Hatalardan ve Başarısızlıklardan Gelen Dersleri İçselleştirmek
Evrenin Gizemlerine Duyulan Merakla Daha Derin Bağ Kurmak
Kontrol İhtiyacından Vazgeçmek ve Hayatı Açılmaya Bırakmak
Kozmos ve Gök Cisimleri İçin Hayranlık Duygusu Beslemek
Zorluk Anlarında Büyüme Potansiyelini Tanımak
Küresel Topluluğun İçinde Aidiyet Duygusu Beslemek
Hikâyeciliğin ve Ortak Anlatıların Gücünü Kucaklamak
Empati ve Anlayış Eylemleriyle Anlam Bulmak
Hayatın Zorluklarının Döngülerini Onurlandırmak
İçsel Uyum ve Dengede Olma Durumunu Hedeflemek
Müzik ve Sanatsal İfadeyle Derin Bağ Kurmak
Hayranlık ve Ürperti Deneyimleri Aracılığıyla Dönüşüm Hedeflemek
Ömür Boyu Öğrenen ve Keşfeden Bir Yaklaşımı Benimsemek
Seçimlerinin Gelecek Nesiller Üzerindeki Etkisini Tanımak
Dayanıklılığın Farkı ve Yaşamın Karmaşıklıklarını Yönetmek
Beklenmedik Karşılaşmalardan Gelen Dersleri İçselleştirmek
Sessizlik ve Durgunluğun Güzelliğinde Huzur Bulmak
Tüm Canlı Varlıkların Bağlantılılığını Fark Etmek
Kendine ve Diğerlerine Karşı Merhamet Beslemek
Kişisel Kimliklerin Sürekli Değişen Doğasını Kabul Etmek
Ekosistemlerin Bağlantılılığından İlham Almak
Bilinçli Amaç ve Merakla Hayatın Labirentini Gezmek
Sabrın ve Azmin Değerini Tanımak
Dünyaya Anlamlı Katkılarda Bulunmayı Hedeflemek
Affetmenin Dönüşümcü Gücünü Kucaklamak
Macera ve Keşif Arayışıyla Amaç Bulmak
Belirsizlik Anlarında Büyüme Potansiyelini Görmek
Kozmosa Derin Bir Bağ Kucaklamak
İnsan Deneyimlerinin Birbirine Bağlı Ağına Duyulan Saygı
Yüksek Benlik ve İçsel Bilgelik ile Uyum Arayışı
Doğanın Ritimleri ve Döngülerinde Huzur Bulmak
Kişisel Otantikliğin Önemini Tanımak
Cesur ve Meraklı Bir Tutumla Hayatın Labirentini Gezmek
Sevgi ve Şefkatin Bağlılığın ve İç içe Geçmişliğin Farkında Olmak
Bilinçli ve Bilinçli Seçimler Yaparak Bir Hayat Yaşamaya Çaba Göstermek

ChatGPT’nin hayatın anlamı sorusuna yanıtları 3 Ağustos versiyonu, 2023.

https://www.dmy.info/en/the-meaning-of-life-matter-and-the-universe-is-to-see-what-happens/ adresinden makine yardımıyla

Leave a Reply