hayatta kalmacılık posteri

Hayatta Kalmacılık- Survivalism Nedir

hayatta kalmacılık posteri

“Eğil ve siper al” ABD’nin nükleer felakete hazırlık posteri

Hayatta kalmacılık(İngilizce survivalism) bir tehlikeye veya acil duruma karşı hayatta kalmak için hazırlık yapma hareketidir. Toplumsal ya da politik rahatsızlıklar, doğal afetler, antropojenik felaketler, ekonomik çöküşler, dünya çapında salgınlar gibi durumlara hazırlıklı olma akımıdır. İngilizcede prepping(hazırlanma) olarak da geçer ve bu anlayışta olanlara “preppers” hazırlananlar da denir. Genellikle tıbbi ve askeri yeterliliklerini geliştirerek su ve gıda stoku yaparlar. Bir felaket halinde kendi kendilerine yetinebilmek için sığınak gibi özel yapılar inşa ederler.

Bu hareketin temeli nükleer savaş tehdidine dayanıyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra insanlar bombaların neden olduğu radyoaktif serpintiden korunabilmek için yeraltı barınakları ve izole edilmiş sığınaklar inşa etmişlerdir. İngiltere ve ABD’de başlayan bu hazırlanma soğuk savaşın getirdiği gerginlik ortamında popüler hale gelmiştir. Yazarlar ve popüler medya da toplumsal ve ekonomik çöküş hakkında yapıtlar verince hayatta kalmacılık genel bir yatkınlık halini almıştır. Bazı Hristiyan tarikatların kıyamet gününün yaklaştığına yönelik beyanları da buna kutsal bir yöne katmıştır. 1929’da başlayan Büyük Buhran, dünya savaşları ve doğal felaketler hazırlanma ihtiyacına örnek teşkil etmişlerdir. Günümüzde sadece Amerika’da dört milyon kadar hazırlanan mevcuttur. Tüm dünyada milyonlarca insan halen bir kıyamet için hazırlık yapmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının %22’si kendi yaşam süreleri içinde dünyanın yok olacağına inanmaktadır.

Bu konuda hazırlanmış olan yüzlerce yayından birine göz attık. Eliza Plum, Prepping adlı kitabında “Hazırlananlar dünyanın sonunun köşe başında olduğuna inanıyor, sadece nasıl olacağında anlaşamıyorlar. Doktorların önleyemeyeceği bir hastalık olabilir. Ekonomi geri dönülmeyecek şekilde çökebilir. Televizyonlarda olduğu gibi bir zombi kıyametinin geleceğine inananlar da var. Nükleer tehdit hala var, ama Sovyetler değil terörist gruplar sorumlu olacaktır. Sona dair inançları çok güçlü, bu yüzden nasıl olacağını çok tartışmıyorlar.”  diyor. Aynı kitaba göre hazırlananların su, yemek, ocak, ışık, ilkyardım donanımı, temizlik, büyük bant, İngiliz anahtarı, iletişim, eğlence, güvenlik, kaçış planı, plastik gereçler, harita gibi öncelikli gereçleri vardır.

hayatta kalmacılık

Hayatta kalmacılığa başlangıç olarak ilkyardım çantası

Bazı Felaket Senaryoları

 • Doğal felaketler: Fırtına, hortum, sel, yangın, deprem, volkan patlaması gibi tehlikelere karşı özellikle ABD. de çok sayıda hazırlanan mevcuttur.
 • İklim değişikliği: Bilimsel keşiflere göre dünyanın iklim dengesini değiştirdiğimiz ve kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığımız için gıda stoku yapanlar azımsanmayacak kadar çoktur.
 • Nükleer felaket: Halen binlerce nükleer silaha sahip olmamız ve birkaç saat içinde insanlığı yok edebilecek olmamız buna yönelik hazırlığı gündeme getiriyor.
 • Biyolojik silahlar: Savaşlarda kitleleri etkileyen biyolojik silahlar kullanıldı ve kötü niyetli insanlar biyolojik silahları şehirlere yönelik kullanabilir.
 • Gök taşı çarpması: Daha önce canlı yaşamını tehlikeye atan gök taşları olmuştu.
 • Salgın hastalıklar: Domuz gribi, kuş gribi, E.Coli, Sars, kolera, HIV, Ebola, Zika gibi birçok salgın tehlikesi mevcut.
 • İnsan nüfusu: Maltusçuluk olarak da bilinen bu görüşe göre insan nüfusundaki artış doğal kaynakların azalmasıyla bir felakete dönüşecektir.
 • Hiperenflasyon: Matbaada basılan paranın değerli metaller karşısında değerinin kaybolacağı ve takas aracı olmayan toplumun çökeceği düşünülmektedir.
 • Politik kargaşalar: Hitler, Stalin, Mao gibi siyasilerin döneminde görülmüştür ki politika insanların sistematik şekilde yok edilmesine yönelik çalışabilmektedir.

Ayrıca Bakınız

 1. Doomsday Castle, Doomsday Preppers, Man vs Wild dizileri.
 2. Spencer Daily, Prepping for Survival, 2013
 3. Eliza Plum, Prepping: The Ultimate Survival Guide, 2013
 4. En.Wiki Survivalism maddesi
 5. motherboard.vice.com/read/i-used-to-write-apocalypse-survival-guides
 6. hurriyet.com.tr/dunyanin-sonu-mu-geliyor-40355920

Leave a Reply