Her Şey Karşılıklı

Her Şey Karşılıklı Mıdır?

Her Şey KarşılıklıHayatta her şey karşılıklı mıdır? Fiziksel nicelikleri düşündüğümüzde her şeyin bir karşılığı olduğunu görürüz. Doğada her etkiye eşit oranda bir tepki vardır. Fiziksel dünyada hiçbir şey yok olmaz, yoktan da nedensiz bir şey türemez. Maddi dünyadaki bu denkliğin, karşılıklı alışverişin manevi olarak insan duygularında da yer aldığı savunulabilir mi? Duygularını ifade etmede uzmanlaşmış, dili kullanan canlılar olarak, evrensel alışverişi en iyi şekilde anlatabilmeliyiz.

İnsan dil dediğimiz iletişim aracı yanında, bir kültür olarak da alışverişin örneğidir. Hayatta her şeyin karşılıklı olduğunu çözen canlılar olduğumuz savunulabilir. Hayvanlar aleminden farklı olarak biz evrensel denkliğin farkına varıyor ve “insan kültürü”ne katkı yapıyoruz. Günü kurtarmak amacı değil, sonraki kuşağa bilgi aktarmak amacındayız. Alışverişin farkına vardığımız için kendimizi kültürümüzden bir işe adıyor ve onda yaşıyoruz. “Ben” için değil, “biz” için yaşıyoruz. Her ne kadar buna karşı çıkmaya çalışsak da temelimiz bunun üzerine kuruludur. Her birimiz hayatın farklı bir tarafına katkı yaparak sonrakilere hayat aktarıyoruz. İnsan kültürü “işbirliği” ürünüdür. Bizim devamımızın, yani insan kültürünün, emeklerimizin karşılığını alacağını biliyoruz. Hiçbir şeyin ölmediğinin ve boşa gitmediğinin farkındayız.

Her Şey KarşılıklıHalk arasında “kısmet” denilen mefhum da bununla ilgilidir. Birçok olayı kısmet diye tanımlarız. “Nasip değilmiş, nasip kısmet meselesi” diyerek olayları geçiştiririz. Toplum öz benliğinde her şeyin bir nedeninin olduğunun farkındadır. Bu yüzden Dünya’daki onca adaletsizliğe karşı tepki değil, beklenti vardır. Toplum her şeyin bir nedeninin olduğunu tasavvur ediyor olabilir. Yoksa kendi kendini öldüren insanoğluna, her gün şahit olmamıza rağmen neden dur demeyelim?Bak: dmy.info/insanligin-sorunlari

İnsanlık bir bütün olarak yaptırıma tabi tutulabilir. İnsanın parçası olduğu insanlık ve insanlığın parçası olduğu doğa üst yargı makamı olarak karşılığı veriyor olabilir. Birey kendi başına evrensel bütünlüğü fark etmeyebilir. Ancak aynı geminin yolcusu olan diğer insanlar ve diğer canlılar ile birlikte düşününce her şey anlaşılır. Mesela küresel ısınma diye bir konu var. Bazı ülkeler Dünya’nın dengesini bozuyor. Herkes karşılığını ödüyor. Tabi öncelikle, tüketim kültürüne bağlı olan bencil toplumlar bunun muhatabı oluyor. Bak: dmy.info/kuresel-isinma-nedir-sebepleri

Her Şey KarşılıklıMatematik doğanın kesin bir ifadesini oluşturmaya çalışır. Bunun için eşitlikler ve denklemler kullanır. Her şey başka bir türde ifade edilmekte ve eşitlik serimlenmektedir. Bizim yapacağımız şey doğanın farklı karşılıklarını görmektir. Denklemler, olaylar, hayati sorunlar, sevinçler, üzüntüler bir eşitliğin unusurlarıdır. Problem ortada durur ve çözülmeyi bekler. Büyük bir denklemden yalnızca bir sayı kalır gibi görünse de, aslında denklem sayının başka bir şekilde ifadesidir. Kaybolan bir şey yoktur. Bize az gibi görünen, adaletsiz gelen durumları yargılamadan önce denklemi görelim. Problemli ve uzun karşılık ile yalın bir sayının farkına varalım. Unutmayalım ki varlığı anlamlı kılan zamandır. Her şeyin karşılığı zamana ihtiyaç duyar. Bir şey ektiğinizde hemen meyvesini alamazsınız. Bakınız: dmy.info/ne-ekersen-onu-bicersin

One Response

  1. Nilgün Karaman BAydar 9 Mart 2015

Leave a Reply