Hükümet Demokrasi ve Devletle İlgili Özlü Sözler

 • Demokrasi istatistiklerin istismar edilmesidir. Luis Borges 
 • Devlete eleştiriler onaylanmayabilir ama gereklidir. Vücuttaki “acı” ile aynı fonksiyona sahiptir. Sağlıksız bir duruma dikkat çeker. Winston Churchill dmy.info/devlet-nedir
 • Hükmetmek kolay, idare etmek zordur./ En iyi hükümet, bize kendimize hükmetmeyi öğretendir. Wolfgang Goethe
 • Bir devlet ne kadar az yasaya sahipse o kadar iyi yönetilir. Bu yasalara sıkıca uyulmalıdır. Rene Descartes
 • Hükümet, en iyi ifadeyle gerekli kötülüktür. Kötü ifadeyle, dayanılmaz kötülüktür. Thomas Paine
 • Faşizm şirketçilik(corporatism) diye adlandırılmalıdır. Çünkü şirket ve devlet gücünü birleştirir. Benito Mussolini
 • Din ve devlet işlerinin ayrılmasından yanayım. Fikrime göre bu iki fikir kendi başına yeterince kötüdür. İkisi birden kesin ölüm demektir. George Carlin
 • Gerçekte tüm devletler yozdur. İyi insanların yasalara yeterince uymaması gerekir. Ralp Waldo Emerson
 • Devlet hayat uğruna var olur. “İyi bir hayat” uğruna var olmaya devam eder.  Aristoteles dmy.info/iktidar-nedir
 • Demokrasi hakkında en iyi tartışma ortalama bir oy veren ile beş dakikalık konuşmadır. Winston Churchill
 • Yasalar sosis gibidir. Nasıl yapıldığını görmemek daha iyi olur. Otto von Bismarck
 • En iyi hükümet en az hükmedendir. Davir Thoreau
 • İş dünyasına devlet yardımı devlet işkencesi kadar fecidir. Devletin ulusal kalkınmaya yardımı yalnızca uzak kalmasıyla mümkün olur. Ayn Rand www.dmy.info
 • Son kral, son rahibin bağırsaklarıyla boğazlanmadıkça insanoğlu asla özgür olmayacaktır. Denis Diderot
 • Tüm çağdaş devrimler devlet gücüne katkı ile sonuçlanmıştır. Albert Camus
 • Savaşçı bir devlet, bireyi utandıracak her kabahat ve suç için kendinde hak görür. Sigmund Freud
 • Bir protestocu çok güçlü bir şeydir. Kısacası demokrasinin bir mekanizmasıdır ki kapitalizm ve bilimsel yenilenmeyle birlikte çağdaş dünyayı inşa etmiştir. Ne mükemmeldir ki yeni araçlar da onu güçlendirmiştir. Böylelikle devlet sırları ve kötü gelişmeler gizli kalmayacaktır. Bill Gates
 • “Adalet yokken bağımsızlık” organize soygundan başka nedir? Aziz Augustine
 • Antik ya da karma olsun tüm devletlerin kökleri iyi yasalar ve iyi silahlardır. İyi silahlar olmadan iyi yasalarınız olamaz. İyi silahlarınız olduğu zaman iyi yasalar kendiliğinden gelecektir. Niccolo Machiavelli
 • Din ve devlet işlerinin ayrılmasındaki amaç Avrupa toprağını yüzyıllardır kan ile ıslatan sonsuz çekişmeden uzak tutmaktır. James Madison
 • İnsanların seçimlerin yapılmış olduğunu bilmesi yeterlidir. Oy verenler hiçbir şeye karar vermez. Oyları sayanlar her şeye karar verir. Joseph Stalin dmy.info/Dünyayı Kim yönetiyor? 
 • Aydın karşıtlığı politik ve kültürel yaşamımıza yönelen kalıcı bir tehdit oldu ki bu, demokrasinin “benim cahilliğim senin bilgin kadardır” demek olduğunu savunan görüş tarafından beslendi. Isaac Asimov
 • Çalışmaya istekli olanlardan alıp, çalışmayanlara verdiğinizde, demokrasi varlığını sürdürmeyi bırakacaktır. Thomas Jefferson
 • Mükemmel demokrasilerimiz hala, aptal adamın zeki adamdan daha dürüst olacağını düşünmektedir. Bertrand Russell
 • Önemsiz hırsızları asıyor, önemli olanları devlet makamlarına getiriyoruz. Ezop /dmy.info tarafından derlenmiştir.

Hükümet Demokrasi ve Devletle İlgili Özlü Sözler- Aforizmalar- FelsefeÖzür dilerim ama ben imparator olmak istemiyorum. İnsanlara hükmetmek ya da ülkeler fethetmek istemiyorum, bunlar beni ilgilendirmiyor. Benim amacım elimden geldiğince herkese yardım etmek; Yahudi, Katolik, siyah ya da beyaz tenli olsun fark etmez. Aslında hepimiz birbirimize yardım etmek istiyoruz, insanlık bunu gerektirir çünkü. Hayatımızı diğerlerinin acıları üzerine değil, mutlulukları üzerine kurmak isteriz. Kimseden nefret etmek ya da kimseyi hor görmek istemiyoruz.

Yeryüzünde herkese yetecek kadar yer ve zenginlik var. Hayat hür ve mutlu bir şekilde yaşanmalı ama biz bu doğru yoldan koptuk.

Hırs; insan ruhunu zehirledi, insanlar arasına nefret duvarları ördü ve bizi sefalet ve katliamlara sürükledi. Hayatı daha hızlı yaşıyoruz belki ama kendimizi dış dünyaya kapattık, makineleşme ise bolluk getirecekken, bereketi götürdü. Artan bilgimiz bize kibir verdi, zekâmız da nezaketimizi ve anlayışımızı düşürdü. Çok düşünüyoruz ve az hissediyoruz. Oysa makinelerden çok insanlığa muhtacız. Zekâdan çok nezaket ve anlayışa ihtiyacımız var. Aksi takdirde hayat bir kargaşa olur ve yitik bir hâle döneriz.

Uçak ve radyo gibi icatlar bizi birbirimize yaklaştırdı. Zaten bu icatların ortaya çıkma sebepleri, insanların içindeki kardeşlik duygusu ve iyiliğin ispatıdır. İşte, şu anda söylediklerim tüm insanlara ulaşıyor; insanların özgürlüklerini ellerinden alıp onlara işkence eden bir sistemin kurbanı olan ümitsiz kadınlara, erkeklere ve çocuklara. Beni duyanlara sesleniyorum, umudunuzu yitirmeyin! Üzerimizdeki kara bulutların sebebi; hırslarının kölesi olanların, insanlığın gelişiminden korkmalarıdır. Bu nefret, diktatörlerin ölümüyle birlikte ortadan kalkacaktır. Böylece onların halktan çaldıkları güç de halka geri dönecektir. İnsanlar ölse bile hürriyet ölmez!

Askerler; kendinizi bu canilerin eline bırakmayın çünkü onlar sizi aşağılar, sizi köle yapar, sizi bir sürüye çevirir, size ne yapmanızı, ne düşünmenizi, ne hissetmenizi dikte eder, sizi ezerler ve sizi sürü yerine koyup göz göre göre ölüme yollarlar!

Kendinizi bu insanlıktan çıkmış, makineleşmiş kalplere sahip makineleşmiş insanların ellerine bırakmayın. Siz ne makine ne de sürüsünüz! Siz insansınız, kalbi insanlık sevgisiyle dolu olan… Siz nefret etmezsiniz! Nefret; sadece sevilmeyenin ve insanlıktan çıkmış olanların bildiği bir şeydir. Askerler, esaret için değil, özgürlük için savaşın!

İncil’de de yazdığı gibi; “Cennet insanların içindedir.” Tek kişinin yahut bir zümrenin içinde değil, herkesin içindedir! Sizin de! Siz insanlar, kimisi gücünü makine üretmek için kimisi de mutlu olmak için harcayan insanlar. Bu sizin elinizde; gücünüzü hayatı özgür ve güzel bir hâle getirmek, onu hoş bir maceraya çevirmek içi harcayın. Demokrasi için bu gücü kullanalım, hepimiz birlik olalım! Yeni bir dünya için mücadele edelim; genç erkeklerin iş bulabildiği ve yaşlıların da ömürlerinin son demlerini huzurlu bir şekilde yaşadığı güzel bir dünya için. Böyle dünyalar vaat ederek, caniler iktidarı ele aldılar. Oysa onlar yalancıdır! Vaatlerini yerine getirmediler, getirmeyecekler de!

Diktatörler kendi hırslarının peşinde koşup başkalarını köleleştirdiler. Şimdi biz, bu vaatleri gerçekleştirmek için mücadele edelim! Özgür bir dünya için savaşalım; sınırların olmadığı, hırsın, nefretin ve hoşgörüsüzlüğün galebe çalmadığı bir dünya için. Özgür bir dünya için savaşalım; bilimin insanların iyiliği için kullanıldığı akılcı bir dünya için.

Askerler, demokrasi adına birleşelim! Charlie Chaplin   dmy.info/hukumet-ve-devletle-ilgili-ozlu-sozler

One Response

 1. Celil 17 Temmuz 2016

Leave a Reply