iletişim nedir

İletişim Nedir

iletişim nedirİletişim ortak simgeler yoluyla anlam yayma etkinliğidir. Yani ortaklıklar aracılığıyla anlam verme çabasıdır. “Ortak anlamlandırma” olarak da kısaltılabilir. İnsanlar için doğadan farklı bir şekilde “dil” yoğun şekilde karşımıza çıkar. İnsan, lisanın yoğun olarak kullanıldığı bir iletişim düzenine sahiptir. İnsan olmayı da doğadan ayrı bir yere koyan bu özellik bizi “dilsel” varlıklar haline getirir. İnsanın bilimsel olarak diğer canlılardan farkı, gelişmiş bir iletişim sistemi olması ve dil adı verilen simgesel uzlaşı düzeneğini kullanmasıdır. Bakınız: dmy.info/dil-nedir

İletişim tüm varlıklar arasında mevcuttur. Her şey iletişim halindedir. Yalnız her varlığın kendince bir iletişimi vardır. İletişim simgeler ve ortaklıklar aracılığıyla ilerler. Dolayısıyla herkes başkasının iletişimini kendince anlar. İletişim kurulabilmesi için, karşı tarafın kullandığı simgeler bilinmelidir. Bunu insan dillerinde görebiliriz. Almancadaki simgeleri bilmiyorsanız Almanca konuşanları anlamazsınız. Her sözcük bir göndergeye sahiptir. Gönderge belli bir imgeye işaret eder. Karşıdaki kişinin zihninde doğru imgeyi canlandırmak için karşıdakinin simgelerini bilmelisiniz. Dil, burada uzlaşı esasına bağlı olması ile öne çıkar. İnsanların ortak anlamları dilde gizlidir. Bak: dmy.info/anne-benim-neden-anlamim-yok

iletişim nedirİnsanlar arasında belli bir lisanı bilmek, belli ortaklıkları edinmek anlamına gelir. Ortaklıklarımız çoğaldıkça anlam vermemiz kolaylaşır. Bu anlamlandırma tüm varlıklar için geçerlidir. Biz ortaklığımız ölçüsünde anlayabiliriz. Bu minvalde hayatın her yerinde anlam verme çabaları olduğunu ve bununla uzlaşmamız ölçüsünde algılayabileceğimizi söyleyebiliriz. Ortaklığa göre anlamlıyız ve bütüne en uygun olan en gerçek anlamdır. Bak: dmy.info/mecaz

Canlılar cansız maddelerden meydana gelir. İnsan tamamen aldığı gıdaların bir birleşimidir. Diğer maddelerin bir bütününden başka bir şey söz konusu değildir. Her şey diğerlerinin bir birleşiminden ibarettir. Tek hücreli bir canlı bile cansız dediğimiz elementler ve birleşikler ile meydana gelir. Karbon, oksijen, hidrojen, nitrojen vs. cansız dediğimiz element ve birleşikler canlılığı üretir. Canlı ile cansız ayırımı da belirsizdir. Canlılık hareketse her şey  hareket halindedir ve atom altı seviyede düzenli bir hareket vardır.

iletişim nedir

Canlılık ayrımı zorsa da her şeyin canlı olduğunu her şeyin iletişim kurmasına mahsup edebiliriz. Her şey iletişim halindedir. Bizim 18. Yüzyıla kadar anlayamadığımız bir iletişim mikroskobik ölçüde mevcuttur. Atom çekirdeği ile protonların hareketleri, birbirleriyle etkileşimleri de bizim önceden bilmediğimiz bir iletişime delalet eder. İletişim anlam çabasıysa, her varlığın ve her varlığın yapı taşı olan atomların bir iletişimi olduğu yadsınamaz.

İletişimin nedir, sorusunun yanıtı “ortak anlamlandırma” iken, en başarılı iletişim de bize ait olandır. Anladığı dilden konuşmak her canlının isteğidir. Bir Alman ile Zulu dilinde konuşmanız istenmez. Buradan yola çıkarak günlük hayatta aynı lisanı konuşanların da aynı mizacı, aynı anlamları ve aynı tutumları edinmeyi beklediğiniz söyleyebiliriz. Yazımızı nihayete erdirirken iletişimin önemini daha sonra vurgulayacağımızı söyleyelim. Hatta hayat için iletişimden başka bir şey olmadığı da söylenebilir. Biz anlam arz eden birer bileşiğiz. Bak: dmy.info/anlam-arayisi

Leave a Reply