iletişimin önemi

İletişimin Önemi

iletişimin önemiİletişim nedir? diye sormuş ve ortak anlamlandırma çabası olduğunu söylemiştik.Anlam vermek hayatın temel eylemlerinden olduğuna göre, iletişimin öneminden bahsetmek gerekir. Bir şeyler iletmek hayatın genel bir anlamıdır. Her şey bir şekilde iletişim halindedir. Anlamadığımız şeyler iletişim kuramadıklarımızdır. Bir insanı anlamak onunla iletişim kurabilmek, onun ifadelerini bilmek olduğuna göre iletişim hayata yönelik eylemlerimizde ön koşuldur. Yaşamak için iletmeli ve iletime de açık olmalıyız. Yaşıyorsak halihazırda iletişimin parçasıyızdır. Parçası olduğumuz bütünü anlamak ve kendimizi anlatmak için her an iletişim içerisindeyiz.

iletişimin önemiHayattaki tüm eylemlerimiz bir şekilde anlam verme çabasıdır. Başkasına kendimizi anlatmak veya başkasının anlamlarını kendimizce anlamak yaşamak eylemiyle eş değerdedir. İnsan hayatı anlam çabası ile daha da iç içedir. Dil sayesinde anlamları daha da bükebilmekte ve yeni anlamlar türetmekteyiz. İnsanlık olarak iletişimin ayrıntılı bir şekline odaklanmış durumdayız. Diğer canlılardan gelişkin iletişim yönümüzle ayırt edilmekteyiz. İnsan bedensel gelişim yerine toplumsal gelişim yoluna giren ve dil özelliğini ziyadesiyle artıran türdür.Bakınız:dmy.info/dil-nedir

iletişimin önemiİnsan için iletişimin önemi diğer canlılara nazaran daha büyüktür. İletişim bizim için yalnızca basit seslerden değil, lisan sistemlerinden ve benzeri karmaşık edimlerden meydana gelmiştir. Biz iletişim sayesinde ve iletişime yönelik yaşamaktayız. Bu nedenle hayattaki sorunlarımıza bir de iletişim penceresinden bakmalıyız. Neden başarısız olduk? Ya da neden mutsuzuz? Neden istediğimiz olmuyor, ya da her işte başarılıyız? gibi düşüncelerin yanıtı iletişimde olabilir. İnsan iletişim ürünüdür sorunlarınızın çözümlemesi için dile ve iletişime bir göz atmak gerekir.

Bir sorunla karşılaştığımızda önce düşünürüz. Düşünmek kendin ile iletişim kurmaktır. Zihnindeki imgeleri canlandırmak ve farklı imgeler arasında bağ kurmaktır. Öncelikle kendimizle iletişimimizi düzeltmek ve doğru bağları kurabilmek için doğru imgeleri edinmek gerekir. Daha sonra uzlaşı esası ile toplumun ortak ürünü olan dili düşünmeliyiz. Dili düşünmek toplumu düşünmektir. Bir cümlenin anlamı toplumdan gelir. Biz her ne kadar kendimiz söylesek de binlerce yıldır süregelen bir anlam dizisine katılmaktayız. Sorunlarımız yalnız bizim sorunlarımız değildir. Çünkü her şey hayat bütününün diğer parçaları ile ilişkilidir. Her sorun başkalarıyla ilgilidir. Başkaları demek de iletişim demektir. Sorun yalnız bizim değildir, çünkü iletişim tek kişilik bir iş değildir.

One Response

  1. hayatfelsefe 7 Temmuz 2015

Leave a Reply