insandan kalan

İnsandan Kalan

Bir yıldız ne zaman ölür ya da insan sönünce geriye ne kalır? İnsan olmak ne bırakır bizlere ve ne yaşattık hayata?

insandan kalanYıldızlar söndüğünde insanın hammaddesini bırakır. Elementler bize ve diğer canlılara doğru yola çıkar. Diğer canlılar maddeyi yalnızca canlılığa dönüştürürken insan insanlığa da dönüştürür. İnsan yıldızlardan aldıklarını toplum dediğimiz bütüne harcamıştır. Gerçi şimdilerde toplumu da harcamaktadır, ama bu henüz farkında olmadığımız bir şey. Modern öncesi insan et ve kemikten ibaret değildir, birbirimizle dayanışmamız bizi insanlığa bırakmıştır. İnsan sonrasına mirastır. Bazen insanlar arkasındakilere borç da bırakır. İşte “modern” atalarımız bu hoyratlıkla geride borç bırakıyor.

İnsan hayatı ne üretir? Varlığın her türlüsü bir dönüşüm içerisindedir. Bir biçimden öbürüne dönüşür ve geride bir şeyler bırakır. Bir yıldız enerjisini tükettiğinde farklı bir cisim oluverir. Önceden ne kadar sıcaksa şimdi de o kadar soğuktur. Artık ona yıldız demeyiz. Değişen nedir?  Yıldız aslında farklı bir nesne değildir. Ancak sönmüş olduğundan ona yıldız demeyi bırakırız. Görüntüsü değişmiştir. Mevcut varlığı öncekinin bir dönüşümünden ibarettir. Ancak bizim için geride bıraktığı önemlidir. Geride ne bıraktıysa anlamı odur. Peki insan sönünce ne kalır geriye?

Hepimiz ölüp gideceğiz. Bizdeki sönme olayına ölüm diyoruz. Sönünce ardımızda ne kalır? Eser veren, toplum içinde yaşayan canlılar olarak ceset kaldığını söyleyemeyiz. Biz topluma miras kalırız. İnsan diğerlerini yaşatarak kendisi de yaşar. Herkes bir şekilde bir şeyler bırakır. İnsandan geriye en azından anıları kalmıştır. Topluma miras eden insan toplumu yok ettiğine göre yazımızın amacını da fark etmiş oluruz. Bizi anlamlı kılan toplumu yok ediyoruz.

insandan kalan

İnsan ölüyor ve geriye mahvolmuş bir çevre bırakıyor. Bir insan çevresine zarar vermişse hoş karşılanmadığını ve toplum tarafından yaşatılmadığını düşünebiliriz. Kötü anıları yaşatmak istemeyiz. Dünya için kötü bir anı olan insanlık da geriye yok oluştan başka bir şey bırakmamaktadır. İnsanlıktan kalan koca bir yokluktur. Hatırlanmaya değmediğimizi söyleyebiliriz.

Kalıcı olarak ne bırakabileceğimizi düşünelim. Hayatın bile şekli değişsin, ama bıraktığımız şey kalsın. Evren yok olunca bile kalacak olan nedir? İnsanlar öldüğünde kalan şeydir. Anılar her zaman yaşar. İnsanlığın benliği insanların tecrübelerinden oluşmuştur. Hayatta iken yaşadıklarımızla yaşatırız da. İşte toplum, yani insanlık yok olunca kalacak şey: anılar. Bireyin ölümüyle paralel, toplum da ölünce hayat bütününe bir tecrübe olarak kalacak. İşte bu acı insanlık tecrübesini işe yarar kılmak için toplumun yok oluşunun sebeplerini anlamaya çalıştık. Bak: dmy.info/category/toplum/toplumun-yok-olusu

One Response

  1. Can 19 Şubat 2016

Leave a Reply