sapiensin göç yolları insanlık Tarihi Nedir İnsan Ne zaman Nasıl Doğdu Gelişti Oldu Geçmişi

İnsanlık Tarihi – Kısaca

Kısa insanlık Tarihi

Aşağıdaki bilgiler Vikipedi’deki insan maddesinin( en.wikipedia.org/wiki/human) özetlenmesiyle oluşturulmuştur.

3,500,000,000 (3.5 milyar) yıl önce, dünya üzerinde ilk tek hücreli canlılar oluştu. Milyonlarca farklı canlı türü gelişti ve birçoğu yok oldu. Var olanlardan, primatlar ailesine mensup bir kesim 600.000 yıl önce bazı araçlar kullanmaya başladı. Basit çekiçler, keskiler kullanan bu insansı canlılara bilim çevresinde “Homo Heidelbergensis” dendi.  Bu canlılar zamanla değişti ve 100.000 yıl önce “Homo Sapiens” (düşünen insan) olarak adlandırılacak niteliğe ulaştı. (Aynı dönemde 3 insan türü daha yaşamaktaydı) Bizim de mensup olduğumuz Homo Sapiensler 50.000 yıl öncesinde bugünkü davranışların çoğunu göstermeye başladılar. Takı- mücevher yapımı, duvar resimleri, müzik, cenaze, din, ticaret, balıkçılık ve soyut düşünce bu dönemde görülmüştür.

Kesin zaman belli değil ama insanlık tarihi 70.000 yıl öncesinde “dil” ile bilişsel nitelikler kazandı. Basit bir iletişim aracı olmaktan çıktı. Düşünceyi ve toplumu şekillendirdi. Homo Sapiens’in dünyaya hükmetmesini ve diğer insan türlerini yok etmesini sağladı. Bu benzersiz iletişim özelliği sayesinde bireylerin gücü bir toplum haline geldi ve işbirliği çoğaldı.

100.000 yıl önce basit aletler kullanılmıştı. İğne icat edildi ve giyisiler yapıldı. 70.00 yıl önce ateş kullanıldı. Ateş muazzam bir sapiensin göç yolları insanlık Tarihi Nedir İnsan Ne zaman Nasıl Doğdu Gelişti Oldu Geçmişiilerlemeydi. İnsanların yemekleri kolay hazmetmesini sağlıyordu. Böylelikle sindirim sistemi yerine beynimizi geliştirebildik. Mağaraları hayvanların elinden ateş sayesinde aldık. Vahşi hayvanlar ateş sayesinde uzakta duruyordu. 50.000 yıl öncesine ait duvar resimleri vardır ve 35.000 önceye ait heykelcikler bulunmuştur.

Milattan önce 10.000 yılına kadar birçok hayati icadın geliştirildiğini ve yayıldığını görüyoruz. “Bilişsel devrim” denilen dil gelişiminden sonra diğer canlıları daha organize şekilde tükettik. Dünya üzerindeki memelilerin yarısı insanlar tarafından avlanarak soyları tüketildi. 12.000 yıl önce bugünkü Irak’ta “Tarım Devrimi” denilen gelişmeyle tarihin akışı değişti. İnsanlar hayvan peşinden koşmak yerine toprağı ekip ekinleri beklemeye başladılar. Yerleşik hayat ve kültür birikimi başladı.

…Bazı hayvanlar evcilleştirilmiş ve bugünkü para gibi takasta kullanılmaya başlanmıştır. Neolitik çağda(mö8.000-3.000)  inek, koyun gibi hayvanlar diğer mallarla takas amacıyla kullanıldı. Tarım toplumları ihtiyaç fazlası ürünlerini diğer toplumlarla ticarette kullandı.

Mö. 3500 ile mö.1500 arasındaki bronz çağının başında Sümer ve Babil kent devletleri göze çarpar. Toplumlar artık kentler oluşturmaya başlamıştır. Bugünkü Irak’ta verimli topraklar binlerce kişiyi besleyecek tahıl ve bitki yetiştirilmesine izin veriyordu. Bu sırada belli ölçeklere ayrılmış arpa ve buğday takas aracı olarak kullanılmaya başlandı. İlk faiz ve kredi işlemleri de ortadoğudaki bu devletler sırasında oluşmuştur. Yazının keşfi mö.3000 sıralarındadır ve Sümer’lere atfedilir….

dmy.info/dunya-ekonomi-tarihi/

Tarım devriminden sonra toplum hiyerarşik sınıflara bölündü. Tarım ve endüstri toplumları sınıf, ırk, ulus ve cinsiyet tabanlı ayrımlara tabiydi. Neredeyse bütün toplumlar erkekleri kadınlardan üstün görmüştü. Bugün dahi sınıf ve cinsiyet ayrımları – her ne kadar yasada aksi belirtilse de- açıkça devam etmektedir.

Tarım ile beslenen nüfuslar ve endüstri ile daha da artan gıda üretimi insan sayısında patlamaya yol açtı. İnsanlar arttıkça aralarındaki sorunlar da arttı. Savaşlar çıktı. Uygarlık büyüdükçe savaş da büyüdü. Ticaret ve etkileşim arttıkça toplumların büyüme hırsı da arttı. İnsanların üzerinde uzlaştığı şeyler azaldı. Giderek daha çok farklılıklar oluştu. Para ve din bu arada uzlaştırıcı şeylerdi. Tüm dünya paranın kullanımını kabullendi. Bazı dinler dünyanın büyük kısmında kabul edilip uygulandı.

Amerikan firmaları bayrakta insanlık Tarihi Nedir İnsan Ne zaman Nasıl Doğdu Gelişti Oldu Geçmişi500 yıl önce bilimler dünyayı şekillendirmeye başladı. İnsanoğlu kendini sınırlayanın “cehalet” olduğunu anladı. Modern bilim imparatorlukların elinde şekillendi. Çoğu icat insanları sömürmek ya da öldürmek için yapıldı. Yeni bilgilerin keşfi yeni kaynaklarla mümkündü. Bunu da kapitaller ve krallar sağlıyordu. En iyi dostu olan kapitalizmle, bilim, çağımızı oluşturdu. Emperyalizm- yani diğer toplumlara hükmeden siyasi yapı ile kapitalizm- büyük sermaye bilimle ortak olunca birkaç yılda bir değişen kültürlere sahip olduk. Emperyalizm göreli olarak azaldı. Ancak kapitalizm halen büyümeye devam ediyor. İnsanlığın ilk zamanından beri büyük sermaye daha da büyüyor. Emperyalizm, bilim ve kapitalizm 200 yıldan beri endüstri üzerine çalışıyor. Daha çok tüketiyor. Tüketmek için yeni kaynaklar arıyor. Bilimin bugünkü işlevi “nasıl daha fazla tüketebiliriz?” sorusuna yanıt aramaktır. Tabi tüketmek yerine yaşam için uğraşan müstesna ve azınlık bilim insanlarını ayrı tutmak gerekir. 

20 ve 21. yüzyıllarda doğanın dengesini bozduk. Küresel ısınmaya yol açtık. Doğal seçilimi alt üst ettik. 4 milyar yıldır işleyen biyolojik döngüyü değiştirdik. Artık en sağlam ya da en sağlıklı olanlarımız yaşamıyor. Artık tıbbi yöntemlere ulaşabilen zenginler, diğerlerini öldürüp kaynaklarını sömürenler yaşıyor. Konuyla ilgili Tarihe dışarıdan bir yorum, pdf. okuması, İngilizce bir video.

18 Comments

 1. rmznprmksz 18 Ekim 2015
 2. Muharrem Emre 12 Aralık 2015
  • Memo 5 Eylül 2017
  • Nan Sun Cha 24 Kasım 2017
   • Metin 19 Mayıs 2018
  • Cemil nadir 29 Ekim 2018
  • .Cemil nadir özgün 5 Aralık 2018
 3. Mutlu 30 Ocak 2016
 4. Sabri 18 Nisan 2016
  • Doğuhan Murat Yücel 29 Nisan 2016
   • Ahmet Yılmaz 14 Haziran 2016
 5. Bekir 29 Nisan 2017
  • Serdal 6 Haziran 2017
  • Emre 16 Temmuz 2017
 6. notoreverything 8 Haziran 2017
 7. Emre 16 Temmuz 2017
 8. Selamet Var 26 Eylül 2017
 9. Gökhan 5 Aralık 2017

Leave a Reply