modern eğitim anlayışı

Modern Eğitim Anlayışı

modern eğitim anlayışıAvcı- toplayıcı atalarımızın hayata hazırlayan eğitiminden modern oyalayıcı eğitime kadar geliştik. Günümüzdeki eğitim anlayışı hayata hazırlamak bir yana, hayatın gerçeklerinden uzaklaşmaya sebep oluyor. Bilgiye kolay ulaşma çağında dar bir çerçeveyi ezberleten okul eziyet haline geliyor. Eğitimin hayata hazırlama işlevi kimsenin umurunda değil. Tüketim çağında eğitim de tüketiliyor. Öğrenciler, öğrenenler ve aydınlanmak isteyenler oyalanıyor.

Modern hayatın ihtiyacı verilerin hafızaya geçirilmesi değildir. Bilginin işlevsel hale getirilmesi ve bilgi bombardımanında rehberlik sağlanması gerekir. Ezber ve hafıza başarılsa bile bu köhne kazanımlar okul sonrasında yok olmaktadır. Öğrenci hiç istemediği zorlamayı kabullenip başarsa bile hayatın gidişatında okuldan bir şey kalmamaktadır. Çünkü hayat bilgiyi değil, sorun çözmeyi gerektirmektedir.

Toplum eğitimin görevini unutmuş, popüler olanın peşinde koşmaya başlamıştır. Popüler olansa notlar ve belgeler gibi kozmetik gösteriş malzemeleridir. Okullar göstermelik, öğretmenler gösteren, öğrenciler de gösterilen birer nesne halini almıştır. Tüketim çağında bu durum dünyanın çoğu yerinde böyledir. İnsan bütünle bağını kopardığı için bu yola çok önceden girmiştir. Bu konuyu en başta tartışmıştık. Bağları fark etmenin yolu olan iletişim ve yeni kuşaklara aktarım anlamına gelen eğitim de yanlış bakış açısına kurban gitmektedir.

İletişim ve eğitim sorunlarının basit bir çözümü mevcuttur. Bu yazıda eğitim anlayışında uygulanabilecek eski bir çözümü dile getirelim. Daha sonra da toplumun eğitimi konusuna geçelim. Okullar sorun çözme yeri olmalıdır. Sorun çözen eğitim literatürde probleme dayalı öğrenme olarak bilinmektedir. Bilimsel çerçeveyi sağlamak yerine haberdar etmekle yetineceğiz. Bu anlayışın modern eğitim anlayışı ile özdeşleşmeye başladığını söylemeliyiz.

Okullarda dersler değil sorunlar görülmelidir. Öğretmen rehber, öğrenciler de sorun çözen aktörler haline gelmelidir. Toplumun ve bireyin karşılaştığı sorunlar araştırmacı ve yapılandırmacı bir şekilde, hayata dair bir tecrübe olarak işlenmelidir. Bu anlayışta branşlar ve ezber yapılan derslerin yerini kişiler alır. Kişilikler dikkate alınır ve herkesin hayatın farklı bir yanı olduğu kabul edilerek farklı çözümler olabileceği kabul edilir.

köprü toplumsal sorunların çözümü

Köprü dizisinin 27. yazısıdır. 28- Toplumun Eğitimi

Bu eğitim anlayışında okul bilgi veren değildir, çünkü bilgi artık her yerdedir. Eğitim yöntemleri ve modern hayatın çıkmazlarını aktarmalıdır. Bunun için öğrencinin yalnızca okulda değil hayat boyu öğrenen, öğretmenin de bilgi veren değil rehberlik eden olması gerekir. Öğretmenin ve öğrencinin sorun çözmesi topluma garip gelecektir. Hemen uyaralım, toplum öğrencinin kazanımlarını aile içinde mahvedebilir. Bu yüzden eğitim okuldan çıkarılıp toplumun geneline yayılmalıdır.

“Gerçek hayatta ne işimize yarayacak” dedi öğrenci. Uydurulmuş bir sınav tek gerçekmiş gibi sunuluyordu. Öğrenci bunu yemedi, ama yemiş gibi yaptı. On iki yıl aynı şeyi yapınca alıştı. Gerçekten zorunlu koparılmıştı, kopuk oldu.

5 Comments

  1. Hüseyin Avni Serter 3 Şubat 2018
    • Doğuhan Murat Yücel 3 Şubat 2018
  2. ömer 4 Şubat 2018
    • Doğuhan Murat Yücel 4 Şubat 2018
  3. Alper 18 Mart 2018

Leave a Reply