Kanuni sultan süleyman

Sultan Süleyman Kimdir Hayatı- Ailesi

sultan süleyman kimdirSultan Süleyman Kimdir

Sultan Süleyman‘ın babası Yavuz Sultan Selim imparatorluğu üç katına çıkarmıştı. Hazineyi doldurdu ve Müthiş bir disiplin içindeki imparatorluğu Süleyman’a bıraktı. Süleyman daha çok sanat ve güzelliklerle ilgileniyor ve huzur düşkünü olarak nitelendiriliyordu. Diğer ülkelerce Yavuz gibi bir kurttan sonra kuzu geldiği sanıldı. Gerçekten de Süleyman birçok kişiyi affetti, ödüllendirdi, hoş bir giriş yaptı. Başlarda herkesi memnun etti.

Gösterdiği ılımlı politika karşısında sadakat talep etti. Buyruğumda olan herkes sadakat talebime yanıt vermelidir diye ferman çıkarttı. Ardından orduda bir ayaklanma çıktı. Elebaşlarını elleriyle öldürdü. Suriye’de isyan eden valinin de kellesini getirtti. 1521’de Avusturya’dan vergi istendi. Verilmeyince Belgrad’a saldırdı. Çok sayıda top alındı ve fethedilmez denen şehir 28 günde zaptedildi. Avrupa’ya açılan kapı Osmanlı’daydı. Sonra Rodos St. John şövalyelerinden alındı. İslam’ı yok etmeyi amaçlayan bu şövalyeler kovuldu.Tahta çıkalı 2 yıl olmasına rağmen iki büyük başarı elde etmişti. Mısır’da isyan eden paşa öldürüldü ve yerine Süleyman’ın dostu olan Sadrazam İbrahimPaşa  geçti. Mısır’da refah ortamını getiren İbrahim, Rumeli Beylerbeyliği ve seraskerlik payelerine de sahipti.Süleyman’a İbrahim’den daha yakın tek kişi vardı. Bu da Rusya seferi sırasında esir edilen Roxelena(Hürrem) adlı cariyeydi. Öyle ki imparatorluğun temelini oluşturan kölelik sistemini aşmış, kendini azat ettirip nikah kıydırmıştır.

sultan süleyman kimdirAvrupa’nın ilk düzenli ordusu yeniçeriler Hristiyan ailelerden vergi olarak alınan çocuklardan oluşuyordu.  Müslüman olup, rütbeleri hak ederek kazanıyor ve sıradan vatandaşların sahip olamayacağı mevkilere geliyorlardı. En yüksektekiler sultanın yetkilerini dahi kullanıyorlardı. Onları Avrupa’nın en başarılı ordusu yapan terfi ve sadakat idi.

Osmanlı Ordusu’nun başarıyı getiren diğer noktası da topçu ocağıydı. Yüzlerce top aynı anda ateşlendiğinde muhteşem bir azamet sergiliyordu. Kale surlarını değil, askerleri hedef alıyordu. Piyadelerin üzerine bu denli ağır silahlı saldırı tarihte bir ilkti. (dmy.info)Bunun için de  büyük servet gerekiyordu. Macaristan seferi için İstanbul’dan Tuna’ya gemiyle yüzlerce top getirildi. Mohaç’ta tarihin en şaşırtıcı savaşlarından biri yaşandı:

sultan süleyman kimdir macaristanSultan Süleyman bir grup askerle meydana geldi. Macar atlıları bunlara saldırıp Sultanın yanına kadar gelince kazandık sandılar ama tepelerde konuşlanmış yüzlerce Osmanlı topçusu ateşe başlayınca 2 saatte 30 bin Macar askeri yok edildi. Bu büyük güçle karşılaşmak istemeyen Avrupalılar onu durdurmadı. Viyana’ya kadar gelindi. Ancak Mohaç’ta başarı getiren toplar Viyana’ya taşınamadı. Surlarda gedik açılamadı. Kış da gelince Avrupa büyük bir dehşetten şimdilik kurtuldu. Zaten Osmanlı Ordusu’nu durduran tek şey mevsimlerdi. Her yıl sonbahara dek fetihler yürütülüyor, kışı İstanbul’da geçirmek için dönülüyordu.

Süleyman’ın 4 ‘ü Hürrem’den 5 oğlu vardı. Hürrem bir dedikodu kampanyasıyla 1 numaralı veliaht Mustafa’yı gözden düşürdü. Halk tarafından sevilen başarılı bir şehzade olan Mustafa Hürrem’in fısıldamalarıyla vahşice öldürüldü. 1553’te Süleyman, Mustafa’yı İran Seferi’ne çağırdı. Babasıyla sefer planlayacağını düşünen Mustafa babasının yanı başında katledildi. İbret olsun diye de sergilendi.[dmy.info/iyi-insan]

O bedr-i kâmil ol âşinâ-yı bahr-i ulum

Fenaya vardı telef etdi ara tâli-i şûm

  • Ayın on dördü gibi bilgili ve ilim denizinin tanışı olan o şehzade yok olup gitti. Uğursuz talih zavallıyı telef etti.

Dögündi kaldı hemân dâg-i hasret ile nücûm

Köyündi şâm-ı firakında doldı yâş ile Rûm

  • Gök yüzünde yıldızlar şehzadenin, hasret yarasıyla dövündü kaldı. Osmanlı ülkesi onun ayrılık gecesinde hasretle yandı tutuştu,  ülkenin gözleri yaşlarla doldu.

Kara geyürdi Karamana gusse etdi hücum

O mâhı ince hayâl ile etdiler ma’dûm

  • Keder, hücum etti, Konya halkına karalar giydirdi. O ay yüzlü şehzadeyi, ince hesaplar, ustaca entrikalarla yok ettiler.

Tolandı gerdenine hâle gibi mâr-ı semûm

Kazâ-yı Hak ne ise razı oldı ol merhum

  • Zehirli bir yılan, yani cellâdın kemendi, şehzadenin boynuna hale gibi kuşandı. Rahmetli kaderi ne ise ona boyun eğdi.

Taşlıcalı Yahya- Şehzade Mustafa Mersiyesi

sultan süleyman biyografiEn yakın arkadaşını ve en gözde şehzadesini Hürrem’in kışkırtmasıyla öldüren padişah 1558’de Hürrem’in ölmesiyle sarsıldı. Tek dayanağı da vefat etmişti. Hürrem’in iki oğlu arasındaki taht mücadelesine karıştı ve küçük şehzade Bayezid’in öldürülmesine göz yumdu. Kalan tek veliaht Sarı Selim sarhoş, aymaz biriydi. Sırf sona kaldığı için daha sonra padişah olacaktı.

Kanuni sultan süleyman kimdir foto macaristan mezarıAvusturya, Osmanlı kuklası olan Macaristan’a kendi istedikleri hükümdarı yerleştirmişti. Macaristan talep ediliyordu. Sultan Süleyman bu hakareti kabul etmedi. 72 yaşında ve gut hastası olmasına rağmen ordunun başına geçti. Zigetvar şehri kuşatıldı. 12 büyük zafer kazanan sultan 13. yü göremedi. Ordunun Zigetvar’ı  ele geçirmesinden önce vefat etti. Danışmanları 43 gün boyunca ölümünü gizledi. 2. Selim’in bu esnada tahta geçmesi sağlandı.

Sultan Süleyman’ın Ardından

445px-Park_of_Hungarian_Turkish_Friendship_Szigetvár_6Süleyman’ın babası doğuda ilerlemiş, Avrupa’yı ihmal etmişti. Süleyman bu boşluğu doldurdu. Hırslı, acımasız, kendini beğenmişti. Başkalarının sözünü dinlemiyordu. Danışmanlarına çok güvendi. Fethettiği yerlerin dini inançlarına karışmadı. Sadece sadakat istedi. Birbirinden farklı din ve maneviyatları yönetmek için yeni kanunlar çıkardı. Dünyanın en zengin imparatorluğunu[dmy.info/Devlet-nedir] kurmasında: çöreğin içindeki malzemeye kadar belirleyen kanunlar ana etkendi. Düzenbaz tüccarlar göz önünde cezalandırılıyordu. Şiir onun büyük tutkusuydu. Diğer tüm sultanlardan fazla şiir yazdı. Yarısından fazlası Hürrem’e yazılmıştı. Hürrem, padişahın yüreğine öylesine işledi ki en büyük konularda dahi danışmanlık edebiliyordu. İbrahim Paşa’dan ve veliaht Mustafa’dan hoşnut olmayan Hürrem, 1536 yılında İbrahim Paşa’yı, 1553’te Mustafa’yı öldürecek dedikoduları çıkardı. Türk mimarisinin zirvesi Mimar Sinan Kanuni hamiliğinde 500’den fazla eser verdi. Kanuni Sultan Süleyman, 46 yıl boyunca en büyük ordulardan ve vahşetlerden korkmamış, ancak bir cariyenin ihtiraslarına alet olmuştu.

Leave a Reply