Napolyon kral

Napolyon Kimdir Bonaparte- Devrimci Diktatör Kısa Tarih ve İnceleme

Napolyon kimdir ?

Napolyon’ un kısa tarihini inceleyeceğiz. Tarih, okumasını bilene geleceği gösterir. İnsanın niteliklerini anlatır. Bu yüzden sitemizde tarihi olaylar çözümlemesine sıkça yer veriyoruz.[bak. dmy.info/muhtesem-kanuni-sultan-suleyman/]

napolyon kimdirKendisinden sonraki birçok kişiye idol olan Napolyon kimdir ? Napoleon Bonaparte (1769-1823 ), Fransız Devrimi’nin gücünü arkasına alarak Avrupa’yı baştan başa yeniden şekillendirmişti. Tutkulu, hırslı ve kendini beğenmişti. Napolyon’un doğup büyüdüğü yer olan Korsika Adası Fransızlar tarafından ilhak edilmişti. 1779’da askeri okula yazılır. İtalyan kökleri vardır. 15 yaşında Ecole Militaiere’de öğrenim görmeye başlar. 1785’te topçu teğmeni olarak orduya girer.

26 yaşında Josephine ile tanışır. Evlenirler. -Daha sonra birçok metresi olmuş ancak en çok güzeller güzeli Josephine ile anılmıştır. -Metresi Valenska’dan bir erkek çocuğu vardı ama evlilik dışıydı. Josephine küçükken balkondan düştüğünden çocuğu olmamaktaydı. Veliaht veremediği için Josephine’in odası ile arasına duvar ördürür. 18 yaşında Mari Luiz’le evlenir. 1 yıl sonra meşru bir veliahtı, oğlu olur. Paris’i büyük bir kültür ve mimari başkenti haline getirmiştir.

Fransa’da adalet, eşitlik gibi konularda konuşmalar başlamıştır. Demokrasi fikri ülke aydınlarını düşündürmektedir. Elit kesim rahat içinde yaşarken halkla arasında büyük uçurum vardır. Napolyon demokrasi ve özgürlük fikirlerinin doğduğu yer Korsika için bağımsızlık anlamına geldiğini biliyor ve destekliyordu. 1792’de kalabalık bir grup Kral  16. Lui’nin sarayını işgal eder.  Nesillerdir süren nefretle devrim hareketi bir vahşet haline gelir. İç savaş başlar. [bak. dmy.info/Devlet-nedir]

Napolyon bu hareketlerde devrime bağlı biri olarak yükselir.  Monarşi yanlılarına karşı girişilen savaşta İngiliz gemilerine toplarla saldırarak dikkat çeker. 1795’te monarşi yanlısı bir darbe hareketini önceden haber alır ve hazırlık yapar. Topları ile devrime büyük bir hizmette daha bulunur.

İtalya’da ki Fransız ordusunun başına geçen Napolyon morali bozuk askerleri zenginlik ve şöhret ile güdüler. İşgal edecekleri eyaletlerin çok zengin olduğunu söyler. 1797’de Avusturyalılar barış ister. Napolyon onları Viyana’ya kadar püskürtmüştür. Bir imparatorluğu dize getirip ülkenin en büyük ünvanını elde eder.

napolyon kimdirArtık hedefi en büyük düşman İngiltere’dir. Bunun için kraliyet donanmasının koruması altındaki Britanya’ya değil, onun ticaret yollarının merkezi olan Mısır’a saldırır. Burada Mısır kültürünü açığa çıkarmayı amaçlayan Napolyon, askeri olarak umduğunu bulamaz ve Fransa’ya döner. Bu dönemde siyasi karışıklıklar başlar. Napolyon’un müttefikleri bir isyan başlatır. Şubat- 1800’de Fransız Devrimi’nin idealleri unutulmuş, Napolyon’un diktatörlüğü başlamıştır. Hükümette reform yapar, orduya önem verir. Fransız merkez bankasını kurar. Napolyon yasaları tüm yaşam alanlarını düzenler. Devrim sırasında kapatılan kiliseleri tekrar açar.

Avusturyalılarla yapılan Marengo Savaşı’nda yenilmekten son anda kurtulur. Halkına bir destan yazdığını söyler. Efsanevi hükümdar Şarlman’ı örnek alan bir krallık kurar. İmparatorluğunu ilan eder. Josephine de imparatoriçedir. Tahta oturduktan sonra hemen İngiltere’yi işgal planları yapar. Bu planı Üç ezeli düşmanı, Rusya, Avusturya ve İngiltere’nin ittifakı ile ertelenir. Napolyon’ un düşmanları Tuna kıyısında birleşmektedir. Bütün büyük kuvvetleri kendine düşman eden Napolyon askerlerinin şikayetlerini dinlemiyor, sürekli ilerliyordu. İki imparatoru bir savaşta yendi. Orta Avrupa’dan Atlantik’e 2.000 km uzunluğunda bir sınıra sahip oldu. Kardeşlerinden Josef İspanya, Lui Hollanda, Jerome Almanya kralı olur.  [bak.dmy.info/tag/kapitalizm]

Fransa, donanmasını yok eden İngiltere’yi işgal edemiyordu.1807’de İngiliz mallarına ambargo koyar. Bunun geçerli olması için Rusya’ya ihtiyaç duyar. Rus çarı ile sıcak bir sohbette bulunur. İngilizlere karşı destek olacaklarını sanır. Daha sonra çar napolyon kimdirNapolyon’ a destek olmayacaktır.İspanya ve Fransa’da özgürlük ve demokrasi yanlıları isyanlar başlatır. Napolyon’ un tahtı ulusuna çok şeye mal olur. Artık yenilmez olduğuna inandığından 23 Haziran 1812’de Avrupa’nın o güne kadarki en büyük ordusuyla Rusya’ya doğru yola çıkar. Ordusunun büyük yaralar almasına rağmen Ruslar yenilir. Moskova’ya girildiğinde şehir terk edilmiştir. Ertesi gün şehirde yangın başlar. Şehrin 3’te 2’si yok olur. Meşhur Rus kışı başlar. İstemeden de olsa erzak sıkıntısı nedeniyle geri dönülür. Bu sırada Ruslar saldırarak kayıplar verdirirler. Ordu yok olmuştur.

Eski düşmanları Paris’e doğru yürürken Napolyon 20 yıllık hükmüne koşulsuz bir teslimiyetle son verir. 6 Nisan 1814’te tahttan çekilir. Bir grup askerle Akdeniz’deki Elba Adası’na sürgüne gönderilir. Yerine gelen 18. Lui Fransa’yı eski sınırlarına çeker. Fakat halk kabul edemez. Napolyon’un geri dönmesi ni isteyenler vardır. Adadan kaçarak Paris’e gider. Kralın onu durdurmak için yolladığı askerler de onun tarafına geçer.

napolyon kimdirNapolyon devrim günlerine geri dönüleceğine, özgürlük ve kardeşliği geri getireceğine söz verir. 15 Haziran 1815’te İngiliz ve Prusyalıların birleşmesini önlemek amacıyla Belçika’ya girer. Prusya ordusunu püskürtür. Kalan Prusyalılar Waterloo Köyü yakınlarında Wellington’ın komuta ettiği İngiliz ordusuyla birleşir ve Fransız ordusunu yenerler. 1 ay sonra İngiliz donanmasına teslim olan Napolyon Fransa’ dan 1500 km. uzaktaki St. Helena Adası’na götürülür. 6 yıl sonra rahatsızlanır ve 5 Mayıs 1823’de kanserden ölür. [bak. dmy.info/tag/fatihler]

Leave a Reply