özlü sözler

Özlü sözler

Özlü Sözler

Zeka, ahlaki bir kategoridir. Thodor Adorno(1903-1969)

Akıl dilde yaşar. Emmanuel Levinas(1906-1995)

Bilgi satılmak için üretilmiştir. Jean François Lyotard(1924-1998)

İnsan, yakın zamanların bir icadıdır. Michel Foucault(1926-1984)

Küçük meselelerde akla güven, büyüklerde kalbe. Sigmund Freud(1856-1939)

Düşünmeden öğrenen kaybolur; öğrenemeden düşünen tehlikededir. Konfüçyüs(MÖ.571-479)

Bilim bildikleriniz, felsefe bilmediklerinizdir. Bertrand Russell(1872-1970)

Mutlu, egosunu yenendir. Buda Gautama(MÖ 563-483)

Atomlar ve boşluk hariç hiçbir şey var değildir. Demokritos(MÖ 460-370)

Yaşamın amacı doğa ile uzlaşı içinde yaşamaktır. Kıbrıslı Zenon(MÖ 334-263)

En az ile mutlu olan, en fazlaya sahiptir. Sinoplu Diyojen (MÖ 412 – MÖ 323)

Üzülme, kaybettiğin her şey başka bir surette geri döner. Mevlânâ (1207- 1273)

Hayal gücü her şeye karar verir. Blaise Pascal (1623-1662)

İki dünya vardır. Bedenimiz ve dış dünya. Immanuel Kant(1724- 1804)

Yalnızca problemle karşılaştığımızda düşünüyoruz. John Dewey(1859-1952)

Yaşam sorununun çözümü, bu sorunun ortadan kalkmasında görülür. Ludwig Wittgenstein(1889-1951)

Bütünüyle olmasa bile- geniş bir sınıfa ait durumlar için kullandığımız “anlam” sözcüğü şöyle tanımlanabilir: bir sözcüğün anlamı onun dildeki kullanımıdır. Ludwig Wittgenstein(1889-1951)

Her zaman düşünceli olun,  çünkü karşılaştığınız herkes en az sizin kadar zorlu bir mücadele veriyor. Ian Maclaren(1850-1907)

Matematiksel ilkeler gerçek dünyaya ilişkin olduğu ölçüde kesinlikten uzak, kesin olduğu ölçüde gerçek dünyaya ilişkin değildir. Albert Einstein (1879 – 1955)

Dışarı bakan düşler, içeri bakan uyanır. Carl Jung(1875-1961)

Özlü Sözler – Kaynaksız

özlü sözlerBuraya kadar olan özlü sözler en.wikiquote ve benzeri kaynaklardan doğrulanmıştır. Bundan sonrakiler orijinal metinleri bilmediğimden yalnızca Goodreads’ten çeviriler ve kopyaladığım sözlerdir. Diğer özlü sözler için ayrıca bakınız: dmy.info/tag/ozlu-sozler/

Hiç bir zaman çıktığın kapıyı hızlı çarpma, geri dönmek zorunda kalırsın. – Don Herold

Şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev hayattır.  – Toegueville

Ölümün kapısını herkes yalnız çalar. – S. Logerlöt

Yiğitlik intikam almakla değil, tahammül göstermektir.- W. Shakespeare

En büyük düşmanın kendinden başkası değildir. – Longellow

Öfkenin ateşi önce sahibini yakar. – Sadi

Kişi bu alçak dünyaya tenezzül etti mi, bala kapılmış sineğe benzer. – Sadi

Bazı insanlar koca evreni bilirler de kendilerini bilmezler. – Sadi

İnandığınız gibi yaşamıyorsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. – Hz. Ömer

Her insanda insanlığın bütün halleri vardır. –Montaigne

Yerinde sayanlar, yürüyenlerden daha çok gürültü yaparlar. – Oscar Wilde

İnsanlara olduğun gibi görün, yoksa borçlu kalırsın. – Bruner

İnançlarımızdan eylemlerirmiz doğar,eylemlerimizden alışkanlıklarımız meydana gelir, alışkanlıklarımızdan karakterimiz oluşur ve karakterimiz üzerinde de kaderimizi bina ederiz. – Henry Hancock

Rüyaları gerçekleştirmenin en kestirme yolu, uyanmaktır.  – J.M. Power

Kardeşlerimi tanrı yarattı; fakat dostlarımı ben buldum.  – Geothe

Ateşe ateşle karşılık verenlerin ellerinde kalan, genellikle küldür.  – A. V. Bruen

Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol. – Mevlana

Geçmişi unutanlar, onu yeniden yaşamaya mahkumdurlar. – Santanaya

Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. – Mevlana

Herkes, insanlığı değiştirmeye çalışıyor, kimse kendini değiştirmeyi aklından geçirmiyor. – Tolstoy

Özlü Sözler İçin Bakınız

  1. Özlü Sözler- Felsefi sözler
  2. Özlü Sözler- Düşündürücü sözler
  3. Özlü sözler- Aforizmalar
  4. Özlü Sözler- Özdeyişler

One Response

  1. müberra 7 Ocak 2016

Leave a Reply