Dünya Ekonomi Tarihi- Kısa İktisat Geçmişi ve Analiz

Paranın Kısa Tarihi

Enflasyonun Tanımı

Paranın Kısa Tarihi- Enflasyonun Tanımı- Kısaca Sosyolojik EleştiriEnflasyonun tanımı  Merkez bankasına göre: Fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışını ifade eden bir durumdur.[1] Diğer bir tanımı nominal millî gelirin, bu gelirle satın alınan mal miktarına (gerçek millî gelire) nazaran artması yani şişmesi demektir. Enflasyonun tanımı Kökenbilimsel sözlüğe göre:   1. şişme, şişirme, 2. piyasadaki para arzını şişirme, enflasyon” sözcüğünden alıntıdır.  Fransızca sözcük İngilizce   inflation sözcüğünden alıntıdır.  Bu sözcük inflate  “şişmek, şişirmek” fiilinden +tion sonekiyle  türetilmiştir.  İngilizce fiil Latince  aynı anlama gelen  inflare fiilinden alıntıdır. Latince  flare, flat-  “üflemek” fiilinden in+1 önekiyle  türetilmiştir. Tam tersi bir durum olan Deflasyon:  déflation  “1. (şişmiş bir şey) inme, havası kaçma, 2. şişmiş para arzının daraltılması” sözcüğünden alıntıdır.  Fransızca sözcük Latince  deflare  “(şişmiş bir şey) sönmek, söndürmek” fiilinden +tion sonekiyle  türetilmiştir.

Paranın Kısa Tarihi

İnsanlar toplum olarak yaşamaya başladıkları ilk zamandan beri bir şeyleri takas etmişlerdir. Başlarda ihtiyaç duyulan mallar karşılıklı değiştirilirken, sonraları ortak birimler gelişmeye başlar. Örneğin, tahıl, buğday, bakır, zeytinyağı genel birer takas aracı olarak kullanılmıştır. Herkes birbirinin ihtiyacını karşılayamadığından ortak bir payda bulunmuştur. Antik çağlarda Mezopotamya ve Anadolu’da değerli madenler bir standart ile kullanılmaya başlanmıştır. Bugünkü “para” nın benzeri bu dönemde görülür. Madenler ham şekilde değildir. Belli bir biçimi vardır. Üzeri basılı ve devlet eliyle dolaşıma sokulmuş altın, bronz gibi madenler Yakın Çağ’a kadar takas aracı olarak kullanılır. Çin’de ortaya çıksa da, Avrupa’dan yayılan kağıt paralar ile yeni bir dönemi başlatır. Artık, ekonominin dayanağı olan “para” maddi bir varlık olmaktan çıkarak bir varsayıma dönüşür. Gerçi madenler de kullanım alanı kısıtlı olduğundan faydalı değillerdi, ancak gerçek varlıklardı.

Para ilk dönemlerde altın karşılığı olan evraklar olarak ortaya çıktı. Yani para denilen kağıt aslında belli miktardaki değerli madene denk geliyordu. Bu da devlet garantisi altındaydı. Kağıtlar istendiği zaman karşılıklarıyla değiştirilebiliyordu. Sonra bu kaldırılıp, karşılığın mevcut tutulması ancak ödenmemesi getirildi. 20.yy. başında karşılık tutulmamaya başlandı. ABD. doları yasal banknot olarak basılmaya başlandı. Artık para bir temsil değil, “değer” olmuştu. Günümüzde tüm devletlerin kasasında belli miktarda altın bulunur. Eskiden bu altınların temsili olarak para basılmaktaydı. Ancak günümüzde sadece güvence olarak tutulduğu görünmektedir.

Görüldüğü gibi para, ilk formlarından itibaren bir varsayım olmuştur. Başlarda kabul edilebilir bir değere karşılık gelirken, sonraları tamamen hayali bir ürün oluvermiştir. Bugün parasal sistem iktidarın varsayımlarıyla şekillenmektedir. Para dediğimiz kağıtlar dünya savaşları sırasında dünyayı yönlendirmek isteyen güçlerin oyuncağına çevrilmiştir. Paranın tarihi aslında bir enflasyon tarihidir. Mal ve değerlerin kontrolünde kolaylık olarak ortaya çıkan para, ilk formlarından itibaren ötekilerin hakkını paranın kontrolünü edinenlere aktarır. En başta az da olsa bir karşılığı ve bahanesi bulunurken, günümüzde tamamen tabansız ve dayanaksız bir şekle bürünmüştür. Bugün devletler istedikleri kadar para basarak paranın değerini belirleyebilmekte, bu “varsayım”la iş üretebilmektedir. Bakınız: dmy.info/Dünyayı kim yönetiyor?

Paranın Kısa Tarihi- Enflasyonun Tanımı- Kısaca Sosyolojik EleştiriBazı küçük devletler hariç tüm para birimleri enflasyona tabidir. Enflasyon kısaca paranın değersizleşmesi olarak tanımlanabilir. Bunun başlıca sebebi de halktan para çalmaktır. Modern dünyada kapitalizmi yeterince beceremeyen hükümetler enflasyona uğrarlar. Halkın cebindeki parayı değersizleştirerek kendi ceplerini doldururlar. Parayı basan devletin sadece kağıt maliyeti varken, vatandaşlar varlıklarının büyük bölümünü kaybederler. Geri kalmış bir ülkede kazandığınız parayı cebinizde tutmak mümkün değildir. Devlet ve finans kapitalleri duran parayı çalar. Düşünün ki emek verip kazanılan para, banka, finans ve hükümet organları tarafından istendiği kadar basılabiliyor, kontrol ediliyor. Bunu bariz şekilde yapınca da devalüasyon(değersizleştirme) oluyor. O da göstere göstere çalmaktır.  Bakınız:dmy.info/ Kısa Ekonomi Tarihi Bakınız: dmy.info/turkiye-ekonomisi-nin-analizi-gelecegi

Enflasyonla ve Enfasyonun tanımı ile ilgili özlü sözler

Hükümet gizlice ve fark edilmeden, sürekli enflasyon yoluyla vatandaşların varlıklarının önemli bölümünü kamulaştırabilir. John Maynard Keynes

Kapitalist sistemi yıkmanın en iyi yolu “para”yı geçersiz kılmaktır. John Maynar Keynes

Enflasyon yasasız vergilendirmedir. Milton Friedman

Tarihin “enflasyon tarihi” olduğunu söylemek abartı olmaz. Enflasyonlar genellikle hükümet için hükümetlerce tasarlanır. August von Hayek

Yanlış yönetilen bir ulusun ilk çaresi para biriminin enflasyonudur.(değersizleştirilmesidir) İkinci çaresi savaştır. İkisi de geçici refah sağlar. İkisi de kalıcı yıkım getirir. İkisi de politik ve ekonomik fırsatçıların sığınağıdır. Ernest Hemingway

Burjuvayı yok etmenin en iyi yolu onları vergi ve enflasyon taşları arasında öğütmektir.  Vladimir Lenin

Enflasyon vergileri açıkça yükseltmeden insanların varlığını almanın bir yoludur. En evrensel vergidir. Thomas Sowell

Altın standardının yokluğunda, tasarrufları enflasyon yoluyla kamulaştırmadan alıkoyacak bir yol yoktur. Güvenli bir değer marketi yoktur. Alan Greenspan

Amerikan halkının enflasyonla sevgi-nefret ilişkisi olduğuna inanıyorum. Enflasyondan nefret ediyorlar ama ona sebep olan her şeyi seviyorlar. William E. Simon

Leave a Reply