Psikoloji nedir Soru işareti surat

Psikoloji Nedir

Psikoloji nedir Soru işareti suratPsikoloji: Canlı davranışlarını inceleyen ve bu davranışların altında yatan sebepleri ortaya koyan bilimdir. Zihinsel etkinlikler ve davranışların bilimsel çalışmasıdır. Uygulamalı bilimlerdendir. Uygulayan ya da araştıranlar “psikolog” ismiyle anılır. Toplumsal, davranışsal ve bilişsel araştırmacılık da ilgi alanlarıdır. İnsanın bireysel ve toplumsal açıdan zihinsel unsurlarını incelerken fizyolojik ve biyolojik süreçleri de irdeler. Fransızca psychologie “ruhbilim” sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince “psychologia”dan gelir. Türkçede “ruhbilim” ya da “ruhiyat” olarak karşılık verilmiştir.

Felsefede- Tarihte Psikoloji Nedir

Sokrates (M.Ö. 470–399) ruhu ve bilinci sorgulamaya teşvik etmişti.  “Kendini bil” önermesiyle insanın kişiliğine yolculuğa çıkmıştır. Nesnel durumların yanında göreliliğede işaret etmiştir. Demokritos (M.Ö. 460–370) ruhun da tıpkı başka maddeler gibi atomlardan oluştuğunu söylemiştir. Her duyumun dokunma duyusuna bağlandığını söyleyerek materyalist düşünüş sergilemiştir. Platon (M.Ö. 427– 347) maddi düşünmez. Ruh bilimini ayrı bir bilgi dalı olarak kabul eder. İnsan ruhunun Tanrı tarafından yaratılmış, evrenin ruhunun niteliklerine sahip özellikleri olduğunu söyler. Ruhun öncesiz evrende ideaları görmüş olmasından dolayı, deneme evrenine girdikten sonra bu ideaların eksik kopyalarıyla temasa geçtikçe, önceden gördüğü ideaları hatırladığını söyler. Ona göre bilgi: hatırlamadır. 

Aristoteles (M.Ö. 384–322) birçok bilimin öncüsüdür. Biyoloji çalışmaları vasıtasıyla psikolojiyle ilgilenir. Ona göre: “Beden ruh içindir” Ruhu bir hayat gücü olarak kabul eder. O, bilgilere duyum ve algıyla sahip olunduğunu söyler. Aristo’ya göre hayat, kendi kendine bir harekettir. Bu hareketin ilkesi de ruhtur. Descartes (1596–1650), ruhu, yerel ilişkileri olmayan; ancak zaman içinde var olan bellek gücüne sahip, insanda kişilik ve benlik olarak kendini gösteren ve ilgileri, gayeleri bulunan kendine özgü bir varlık olarak açıklamıştır. Ona göre beden ve ruh birbirine indirgenemez.

Psikoloji nedir Felsefede göz içerisinde dünya1628 yılında İngiliz Harvey, dolaşım olayını açıklayan deneylere başlamıştır. 1750 yılında Reamur ise sindirim üzerinde çalışmalar yapmaya başlamıştır. 1780’de Spalanzani benzer bir çalışma yürütmüştür. Kant (1724–1804), Leibniz(1646–1716), John Locke (1632–1704), David Hume (1711–1776) ve James Mill (1773– 1836) psikolojiye yol gösteren öncü soruşturmalar yapmışlardır. 19. yüzyıla dek psikoloji felsefenin bir alanı olarak görülmüştür. Ayrı bir bilim olarak psikolojinin doğuşu: pozitivizm, empirisizm ve materyalizm akımlarıyla yoğrulan bir döneme denk gelir.1879 yılında Almanya’nın Leipzig şehrinde Wilhelm Wundt dünyanın ilk psikoloji labaratuarını kurar. Friedrich Nietzsche(1844-1900) psikolog filozof olarak anılır. İnsan davranışlarına odaklanarak Freud gibi filozof psikologlara yol göstermiştir.

1888 yılında Amerika’da, James Mckeen Cattell (1860–1944) dünyada ilk kez psikoloji profesörü ünvanı alır. 1892’de ilk bilimsel psikoloji organizasyonu olan “Amerikan Psikoloji Derneği (American Psychological Association-APA)” kurulur. William Mc Dougall (1871–1938) ise 1908’de psikolojiyi alan literatüründe ilk kez “davranış bilimi” olarak tanımlar. İlk tanımlandığı zamanlardan beri çeşitli ekoller ile çalışılmıştır. Bunlar farklı psikoloji anlayışlarına sahip kişilerce oluşturulan ortak bakış açılarıdır. Önümüzdeki yazıda kısaca psikoloji ekollerini inceleyeceğiz. Psikoloji günümüzde çeşitli ihtisas alanlarına sahiptir. Bu alanlar kesin ve ayırıcı değildir. Birbiriyle ilişki ve etkileşim içindedir. Farklı sorumluluk alanlarını belirtir. Adlandırmalar ve içerikler görelilik içerir. Aşağıdakilere ek olarak: Anormal, Benötesi, Bilişsel, Biyolojik, Duygu, Deneysel, Evrimsel, Gelişimsel, Kişilik, Matematiksel psikoloji; Nöropsikoloji, Pozitif, Psikofizik, Toplumsal ,Adli, Eğitsel, Endüstriyel, Klinik, Okul, Sağlık, Spor psikolojisi dallarından da söz edilebilir. Bak: dmy.info/dusunce-nedir Bak: AÖF. Psikoloji kitabı

Psikolojinin Günümüzdeki Dalları

Deneysel Psikoloji

Davranışın temel ilkelerini ve fizyolojik temellerini inceler

Klinik Psikoloji

Tıbbi ortamda ve hasta doktor ilişkisi içerisinde: ciddi rahatsızlıkları inceleyen daldır.

Sosyal Psikoloji

Bireyin sosyal yapı içerisindeki etkileşimini, etkilenmesini ve grup dinamiğini inceler.

Danışmanlık Psikolojisi

Hafif ve normale yakın sorunları danışan- danışman ilişkisi içinde inceler.

Endüstriyel Psikoloji

İşçi- İşiveren ilişkisi, iş verimi ve üretimin artırılması gibi konuları inceler.

Psikometrik Psikoloji

Psikolojide kullanılan Ölçme araçlarını inceler.

Gelişim Psikolojisi

Büyüme ve gelişme sonucu davranış ve bilişsel sistemde meydana gelen değişiklikleri inceler.

Bilişsel Psikoloji

Bilginin işlenmesi, belleğimizde depolanması, depodan geri çağırılması ve problem çözme durumlarına uygulanması gibi bilgi işleme sürecini inceler.

3 Comments

  1. Batı 4 Şubat 2015
  2. Fatih yetim 27 Ağustos 2018
  3. Yorumsuz 7 Mayıs 2019

Leave a Reply