kitaplar puslu mantık bulut bilişim

Puslu -Bulanık- Fuzzy- Mantık ve Bulut Bilişim

  1. Puslu Dünya- Bulanık Mantık

kitaplar puslu mantık bulut bilişim   Matematik doğruların teknolojik gelişmeyle bütünleştiği, bilimin gittikçe hızlandığı dünyada bize kolaylıklar getiren matematiği aşmak gereği de doğmuştur. Bu, matematiğin dayandığı mantık ilkelerinde arayışları getirmiştir. Mantık Aristo’dan beri modern dünyamızın temellerini oluşturmuştur. Ancak bundan sonrasını oluşturmak için farklı yaklaşımlar gerekmiştir. Puslu mantık diye isimlendirdiğimiz klasik mantık ötesinin günümüzde farkında olduğumuz ve farkında olmamız gereken yönleri irdelenmelidir

Bunun için çevremize bakmamız ve kesinliklerin sorgulanmasını betimlememiz gerekir. Pozitif bilimlerde Einstein’ı örnek verebiliriz. O, görelilik kuramını oluştururken bilimin kesinlik arayışında, kesinliksizliği betimler. “Matematik kanunları gerçeği yansıttıkları sürece kesin değildirler. Kesin olduklarında gerçeği yansıtmazlar” sözünde dünyanın kesinlik ya da muğlâklıkla değil her ikisiyle veya daha doğrusu herhangi bir kararlı ifade olmadan ilerlediğini anlayabiliriz. Bilgi açısından son derece önemli olan bir konuda puslu uygulamaları örnekleyebiliriz. Genelde puslu mantığın en güzel örneklerini bilişimde görürüz. Çünkü insan bilgisinin sınırlarını genişleten, uygarlığı tahlil eden en büyük etkinliktir. Örneğin, Vikipedi (http:// tr.wikipedia.org) birilerinin değil herkesin veya bir kişinin bile yazdığı bir ansiklopedi olarak puslu anlayışa örnektir. Bilişim sektörünün geleceği olan “bulut bilişim” çok anlamlı bir puslu mantık örneğidir. Bulut bilişimin ne olduğuyla başlayalım.

  1. Bulut Bilişim Nedir

kitaplar puslu mantık bulut bilişimBulut Bilişim bugünkü sisteminizde ihtiyaç duyduğunuz yazılım (software), donanım (hardware), dosya saklama (storage) ve barınma(host) gibi temel ihtiyaçların size uzak bir bilgisayardan, internet bağlantısıyla sunulmasıdır.

Çevrim içi bilgi dağıtımı; bilişim aygıtları arasında ortak bilgi paylaşımını sağlayan hizmetlere verilen genel ad. Bulut bilişimde “kullandığınız” hizmete ücret ödersiniz. Yani bir kişi için bir evi ısıtmak yerine o kişiyi ısıtmak gibidir. Sadece kullandığınızdır aldığınız.

Aslında farkında olmadan uzun süredir bulut bilişimi kullanıyoruz. E-posta servislerinde  E-postalarınız servis sağlayıcınızın bilgisayarlarında depolanmıştır fakat siz sadece kullanıcı adınız ve şifrenizle onlara ulaşabilirsiniz. Servis sağlayıcınız sizin için kurulu halde bir sistem sunar (Sunucular, yazılım, dosya saklama birimleri ve ağ gibi) .Elektrik kesilirse ne yaparım diye düşünmezsiniz. Çünkü sizin sisteminiz artık bulutlar arasındadır. Bir sistem oluşturmak için uçuk ücretler vermek zorunda değilsiniz.Ayrıca bu sistemin bakımı ya da onarımı için birilerine para ödemek zorunda da değilsiniz.Ayrıca sisteminiz için odanızda bir yerde ayırmanıza gerek yok.O sizden çok uzakta da olsa çalışır durumda olacak.

Bulut bilişim, düşük yönetim çabası veya servis sağlayıcı etkileşimi ile, hızlı alınıp salıverilebilen ayarlanabilir bilişim kaynaklarının paylaşılır havuzuna, istendiğinde ve uygun bir şekilde ağ erişimi sağlayan bir modeldir. Hem düşük maliyet hem de düşük çaba getiren bir çözümdür. Yalnızca internet bağlantısı ve vasat bir bilgisayarla büyük işler çıkarmanız olasıdır. Burada “bilgisayar nerededir” diye bir soru sorarsak puslu bir cevap gelir: “ Hem orada, hem burada”

  1. Pusluluk ve Bulut

kitaplar puslu mantık bulut bilişimMedeniyetin gelişim sürecinde uygarlıkların tutumlarına bakarsak kapalı toplumların bertaraf olduğunu görürüz. Yani davranışlarında esnek olmayan, dışarıyla etkileşimsiz topluluklar kabile halkları üzerindeki tahlillerle de sabit olarak “geri” kalmıştır. İnsanın en önemli yeteneği iletişimdir. Özelliği yeniliğe açıklıktır, uyum sağlamaktır. Puslu akıl yapısı hayatın bu gidiş yönüne doğru onun içindeki esnekliği görür ve öğütler.  İnternet insanın uyum ve iletişim sürecinde büyük bir devrimdir. Kuruluşunda puslu, esnek bir yapıdan söz edebiliriz. Bilginin birtakım kişiler veya organlarca kontrolü yerine kimsenin değil, ama kimsenin kontrolüne girebilecek imkânı da olan puslu şeklinde sunulmasıdır. Matematik kesinliğin ön planda olmadığı, onun bir alt küme olarak varlığını sürdürdüğü bu yapıda sözler dahi bir kesinlik olabilir. Puslu kümeler insanın bu büyük yeteneğinin, dilin aşılmasında bir araç, hatta amaç olabilir.

Bulut bilişim tüm iletişim araçlarımızın geleceği olarak bilgi sınırlarının aşılmasındaki puslu çabamızın güzel bir örneğidir. İnsan dilinin, iletişiminin kendi yaşamı üzerindeki belirleyiciliği ve oluşturuculuğunun görüldüğü bir sahadır. Demek ki insan iletişimindeki bulut bilişim gelişmesi ile puslu uygulamaları hayatında tatbik etmiştir. İnsanın doğadaki farkı olan dilindeki bu gelişmeden onun hayatını görebiliriz. Puslu düşünce iletişimdeki bu nişanesiyle bize gelecekteki akıl yürütmelerimizdeki yolumuzu tasvir eder. Burada farkına varılması gereken puslu mantığın bize kattıklarının aslında insanın gelişiminde bir basamak olarak çıkılması gereğidir. Puslu düşünce yapısının ileriye doğru gidişte elzem olduğunun bildirisidir.

  1. Gelecek

Binlerce yıllık teknoloji çabamız bize geleceği gösterebilir. Bunun için iletişimi genel bir tasavvur olarak düşünüp insan ilerleyişinde her zaman göz önünde bulundurmalıyız. Puslu Mantık, bulut bilişim ve internet insanın önünde belki de en büyük basamak olan “yapay zekâ” konusunda önemli şeyler söylemektedir. Gerekli işlemci gücünün ve bilginin birleştirildiği ve iletişim olanaklarının puslulaştırıldığı, imkânsız klasik mantıktan kurtarıldığı bir ortam yaratılır. Klasik mantık ve insan iletişimi aşılamasa dahi daha mümkün bir yaklaşımla üretilen makineler kontrol edilebilir. Düşüncenin aşılanması mümkün olmasa da bulut bir yapı kurularak dev bir veritabanından komutlarla işlem yapılabilir. İnsanın en önemli yanını, uyum yeteneğini ürettiklerimize yansıtabiliriz. Uyum ve esneklik bizim özelliğimiz olmasına rağmen davranışlarımız kati usullere dayanan kesin mantığa göredir. Biz uyum yeteneğimizi puslu mantık vasıtasıyla ürettiklerimize kazandırmalıyız. Ardından bulutların esnekliğiyle onları yönlendirme imkânımız olacaktır.

KAYNAKÇA

  • Yücel YÜKSEL, Puslu Mantık Ve Felsefi Arka Planı, Doktora Tezi , İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
  • Anthony T. Velte. Toby J. Velte, Ph.D. Robert Elsenpeter, Cloud Computing: A Practical Approach. New York, 2009, 297-332 Sf. Arası
  • Yücel YÜKSEL, Yapay Zeka ve Puslu Mantık, Felsefe Arkivi Sayı:32, 2008, İstanbul Üniversitesi Yayınları
  • Cloud computing and the philosophy of trust, 2011, Konferans metni, Cambridge http://www.cam.ac.uk/research/news/cloud-computing-and-the-philosophy-of-trust-2/

Leave a Reply