Sosyal Devlet- Sosyal Demokrasi Nedir Nasıl Olur İlkeleri Nelerdir Meclis Dağılımı

Sosyal Devlet- Sosyal Demokrasi Nedir Nasıl Olur İlkeleri Nelerdir

Sosyal Demokrasi ve Sosyal Devlet

Sosyal demokrasi ve sosyal devlet toplumun eşitlikçi yapısına vurgu yapan iki ayrı terimdir. Sosyal demokrasi eşit bir toplumdaki demokrasiyi(halk yönetimi) anlatırken, Sosyal devlet eşit bir toplumdaki devlet(kurumsal güç) düzenine atıfta bulunur. Sosyal kelimesi kökenbilimsel olarak:  “1. dostluk ve yoldaşlık eden, cana yakın, 2. topluma uygun, toplumu gözeten, toplumsal Latince  socialis < socius yoldaş, ortak, müttefik +alis peşinden gitmek” anlamına gelir.

Sosyal devlet

Sosyal Devlet- Sosyal Demokrasi Nedir Nasıl Olur İlkeleri NelerdirDunya_gelir_dagiliminda_adalet_gini

Dünya gelir dağılımında adalet indeksi- Kırmızı:kötü

Devletin vatandaşların toplumsal ve ekonomik varlığını iyileştirmek için önemli roller edindiği yönetim anlayışıdır. Fırsat eşitliği, gelir dağılımı eşitliği ve asgari yaşam şartlarını sağlayamayanlar için sorumluluk anlayışı sosyal devletin önceliğidir. Demokrasi, zenginlik ve kapitalizmin uyumunu sağlamaya çalışır. Sosyal devlete örnek ülkeler: İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya verilebilir. Sosyal devlet kaynaklarını temel kamu hizmetlerini sağlamaya odaklar. Sosyal devlet genellikle karma ekonomi uygular. Özel mülkiyette sınır yoktur ancak büyük servete büyük oranda vergi standardı vardır. Düşük gelirliden de düşük oranda vergi alınır. Bu oranlama gelir farklılığını azaltır. Ülkedeki emek sınıfları arasındaki gelir farkı sosyal devletin önemli kıstaslarındandır. Sosyal devlet terimi ilk olarak 1870’lerde Bismarck idaresindeki Almanya’da ortaya çıkmıştır.  (Sozialstaat – Sozial: Toplumsal / Staat: Devlet ) TerimAlman Sozialpolitiker– Sosyal politikacıların başlattığı devlet destekli programları anlatmak için kullanılmıştır. Bu dönemde politikacıların yoksul halkı zenginleştirme söylemlerini görürüz. Bak. dmy.info/Devlet Felsefesi.

Sosyal Demokrasi

Sosyal Devlet- Sosyal Demokrasi Nedir Nasıl Olur İlkeleri Nelerdir Meclis DağılımıToplumsal eşitliği demokratik yollarla ve aşamalı olarak sağlamayı hedefleyen görüştür. Daha açık bir ifadeyle katlanılabilir bir kapitalist düzen ve kademeli toplumculuk hedefler. Bunu yaparken de halk iradesini ve özel teşebbüsü ihmal etmez. Günümüzde Kuzey Avrupa ülkelerinin uyguladığı model buna yakındır. Ancak tam olarak ideal sosyal demokrasiye ulaşılamamıştır. Sosyalizm fikrini savunanlar arasında ortaya çıkan bu terim 19. yüzyılın başından itibaren yaygınlaşmıştır. Sosyalistler- devrim fikrini savunanlar ve reformcular olmak üzere fikir ayrılığına düşmüşlerdi. Düzenin toptan değiştirilmesi yerine mevcut düzene iyileştirme yapılmasını savunanlar sosyal demokrasi anlayışını benimsedi. Bu yöntem sosyalizme barışçıl ve kademeli geçişi öğütler. Sosyal demokrasinin kilit ögelerinden biri de temsili demokrasidir. Vatandaşlar kanunla sabit bir temsil edilme hakkına sahiptir. Karma ekonomi desteklenir. Kapitalizmin aşırı uçları: eşitsizlik, yoksulluk, sömürü bertaraf edilerek kapitalizm muhafaza edilir. Tam serbest piyasayı ya da tam planlı ekonomiyi reddeder. Sosyal demokrasinin temel politikalarından bazıları eğitim, sağlık hizmetlerinin sağlanması; düşkünlerin bakımı- kollanması; insan haklarının- işçi haklarının savunulmasıdır.Sosyal demokrasi kavramı Karl Marks ve Friedrich Engels’in Komünizm doktrininden doğmuştur. Ferdinand Lassalle benzer fikirlerle yola çıkmış ancak devrimci bir harekettense reformist ve kademeli şekilde hareket edilmesini savunmuştur. Sosyal Demokrat Partiler Sosyalist Enternasyonel adlı dünya çapındaki birlik hareketiyle ilişki halindedir. Bak.dmy.info/Devletle ilgili sözler:

3 Comments

  1. Tan Berk AKI 6 Temmuz 2015
  2. mithat 15 Ocak 2016
  3. Şehmuz Yürekli 11 Nisan 2016

Leave a Reply