Yaşamın Anlamı Nedir Felsefede Bilge Öbür bilgeyi gösterir

Yaşamın Anlamı Nedir

Yaşamın Anlamı Nedir

Yaşamın Anlamı Nedir Felsefede Bilge Öbür bilgeyi gösterirYaşamın ne olduğunu, hayatın anlamını daha önce birkaç kez tartışmıştık. Yaşamın anlamı, hayatın ya da varlığın önemine ve yapısına dair felsefi bir sorudur. Hayatın anlamı nedir, hayat nedir, yaşamak nedir, yaşam ne hakkındadır, hayatın amacı nedir, varlığın sebebi nedir gibi sorularla benzer ve iç içedir. Felsefi, bilimsel ve dinsel araştırmalara konu olmuş ve çok sayıda yorum almıştır. Varlık, toplum, psikoloji, mutluluk, ahlak, özgürlük ve saire konular dahilinde felsefi ve dini açıklamalar yoğunlukla yapılmış, aynı adla birçok kitap yazılmıştır. Bilimsel çalışmalar evrenin doğumu ve oluşumu üzerinde yoğunlaşır. Bilim daha çok hayatın “nasıl”ı üzerinde durur. Felsefi düşünceler materyalist ya da mistik olabilirken, dini düşünceler genellikle mistik- metafizik eksendedir. Biz burada filozoflardan kısa açıklamalar ileteceğiz. 

Filozoflarca Yaşamın Anlamı

Platon‘a göre bilginin en yüksek biçimine ulaşmaktır. Bu da “iyi ideası”dır. Tüm iyi şeyler değerini iyi ideasından alır. Aristoteles, tüm yeteneklerin ve sorgulamaların, ve dahi her etkinlik ve etkinlik seçiminin bir iyi hedefi olduğunu düşünür. “İyi”nin, tüm çabanın amacı olması bu yüzden haklıdır. Her şey bir amaçla yapılır ve bu amaç “iyi”dir. Kiniklere göre doğayla uyum içinde erdemli bir yaşam sürmek yaşamın anlamıdır.

Yaşamın Anlamı Nedir Felsefede dil sorunuNietzsche hayatın objektif bir anlamın olmadığını söyler. Onun için sonsuz tekrar edilen bir hiçliktir. Schopenhauer için de hayat boş bir şeydir. Halihazırdaki insan onu abartır. Buda’ya göre hayat bir katlanmadır. Acılarla doludur ve mümkün olan en hafif şekilde geçirmek gerekir. Bunun için iştahı yok etmeli ki acı da yok olsun. Ludwig Wittgenstein: Doğal süreçlerle meydana gelen gündelik dil ile hayatın anlamı, insanın dünyadaki yeri gibi konular hakkında konuşulabileceğini söyler. Ancak “anlam belirlenemez.” Bu konularda bilimsel bir konuşma yapmak imkansızdır. Yani yaşamın anlamı kesin olarak söylenemez, böyle bir şey ifade edilemez. Terry Eagleton Wittgenstein’dan yola çıkar ve soruyu dilbilimsel eleştiriye maruz bırakır. Mesela, ona göre hayatın anlamı nedir sorusu:  “iyi kötüden daha mı özdeştir” gibi bir sorgulamaya denk gelir…<dmy.info/ludwig-wittgenstein-ve-tractatus>

Jeremy Bentham acı ve hazzı doğadaki iki efendi olarak görür. İşlevsellik Kuralı’na göre en çok insana en büyük mutluluğu getiren şey “iyi”dir. Hayatın anlamı: en büyük mutluluk prensibidir. Herkesi, en çok mutlu etmektir. Albert Camus, “hayatın anlamı en acil meseledir” der. Ona göre hayata katlanıp katlanılamayacağı sorunu en büyük sorundur. İntihar etmek, etmemek kadar anlamlıdır. Yaşamın amaçsızlığı, absürt bir durumu getirir. Bu da desteksiz ve düzgün bir ivmesi olmayan yaşantılarla şekillenir. Bu saçma yaşamda ne yapsanız yeridir. Hayat yabancı ve saçma görünmektedir… <dmy.info/hayat-sacma-mi>

Viktor Frankl‘ın İnsanın Anlam Arayışı adlı kitabına göre: İnsan yaşamı anlam içermektedir. Yaşamı anlamlı kılmak ve amaçla doldurmak için insanın temel motivasyonu anlam aramaktır. Anlam, insan acı içindeyken bile bulunabilir.İnsanı güdüleyen şey yaşamını anlamlı kılma çabasıdır. Herkes için geçerli evrensel bir anlam yoktur. Her birey için yaşamın anlamı farklıdır. Nihai anlamda yaşam sorunlara doğru çözümler bulmak ve her birey için kesintisiz olarak koyduğu görevleri yerine getirme sorumluluğu üstlenmek anlamına gelir. Bu görevler ve bu nedenle yaşamın anlamı insandan insana ve an be an değişir.

Alfred Adler‘e göre yaşamın anlamı: yaşam bütününe katkıda bulunmaktır.Yalnızca tek bir insan için anlam taşıyan bir sözcük aslında anlamsız olur. Her insan önemli biri olmayı amaç edinir. Ancak kendi önemlerinin başkalarının yaşamlarına yaptıkları katkılarda yattığını anlamazlarsa sürekli olarak aynı yanlışı tekrarlarlar. Atalarımızı var eden, onları anlamlı kılan şey bugünkü hayata yaptıkları katkılardır. Öyle ise diğerlerine ne oldu? Sorusu ile sadece kendini düşünen bencil bireyleri hedef alır. Bak:dmy.info/hayatin-anlami-nedir/

30 Comments

 1. ali rıza 19 Mayıs 2015
  • deniz 9 Eylül 2018
 2. nevroz 30 Haziran 2015
  • Doğuhan Murat Yücel 4 Temmuz 2015
   • felsefehayat 17 Eylül 2015
 3. güray mandacı 13 Eylül 2015
 4. Alaraa 24 Kasım 2015
 5. sanal 29 Kasım 2015
 6. İbrahim Kelebek 31 Aralık 2015
  • muhammed 5 Ocak 2017
 7. şaban 12 Eylül 2016
  • Ardereun 27 Eylül 2016
 8. EMRE 18 Eylül 2016
 9. ilay 25 Eylül 2016
 10. rıza izzet beton 9 Ekim 2016
 11. Mehmet 15 Kasım 2016
 12. Memo 4 Aralık 2016
 13. Serkan 20 Şubat 2017
 14. Maqa 25 Şubat 2017
 15. Tevfikzengin 23 Mayıs 2017
 16. nyz 14 Haziran 2017
 17. Kurdo 25 Temmuz 2017
 18. xperson 30 Eylül 2017
 19. fmk 18 Aralık 2017
 20. Can 29 Mayıs 2018
 21. Oguz 6 Kasım 2018
  • Doğuhan Murat Yücel 9 Kasım 2018
 22. Ahraz 4 Şubat 2019
 23. Mete 12 Nisan 2019
 24. mehmet sedef 25 Ekim 2020

Leave a Reply