zombi nedir

Zombi Nedir

zombi nedirBatıda bir zombi fenomeni almış başını gidiyor. Sinemada, oyunlarda, kutlamalarda “zombi” teması sıkça kullanılıyor. Zombi katletmek popüler kültürün bir parçası olmuş ve sevmedikleri insanları da zombiye benzetmek alışkanlığı doğmuştur. Mesela Müslüman batı için bir zombi olagelmiştir. Nedense, sevmediğimiz kişileri ötekileştirmek ve insan dışı göstermek zaman geçtikçe artan bir davranış olmuştur. Zombi örneği ile bencilliğin dışındaki “ben”i görmeye çalışalım. Böylelikle yeryüzü ve doğa için bir zombi olan insanın türdeşlerini zombileştirmesini anlayabiliriz. dmy.info/insanligin-gelecegi

Zombi Nedir

zombi nedirZombi, Haiti kültüründe, büyücüler tarafından canlandırılan cesetlere verilen addır. Orta Amerika Vudu dininde yer alır ancak dini uygulaması yoktur. Popüler kültürde, özellikle korku- kurgu yapıtlarda sıkça yer almaktadır. 1930’lardan beri korku amaçlı, önemli bir ögedir.  Tanımı ve kurgusu zamanla değişikliğe uğramıştır. Canlandırılmış ceset anlamına gelirken, düşüncesiz yamyam anlamına evrilmiştir. Zombi kıyameti denilen bir kurguya göre, uygar dünya zombi istilası ile sona erecektir. Bu kurgu günümüz yapıtlarının çoğunda gördüğümüz ortak bir imge oluşturmuştur. Zombi artık halk kültürünün bir unsuru olmaktan çıkmış, popüler kültürün pazarlama aracı olmuştur.

Aslında Zombi Nedir

Zombi, tüm kültürlerde gördüğümüz bir hortlak türüdür. Her kültür böyle hikayeler, efsaneler, ürünler ile hayal gücünü artırmıştır. Ancak burada dikkat çeken, zombilerin popüler kültürdeki evrimidir. Basit bir köy inancının bütün çağdaş dünyaya yayılması ve ortak bir kanı oluşturması ilginçtir. Belli ki bir ihtiyacı karşılamıştır. Yoksa, yeryüzündeki herhangi bir unsura ilişkin böylesi gündem oluşması görülmüş şey değildir. Haiti’nin zombileri çağdaş dünyanın imdadına yetişmiştir diyebiliriz. Dünya zombilere ihtiyaç duymuştur. Fakat dinsel ve büyü ile canlandırılmış zombilere değil, “öteki” zombilere.

zombi nedirBirkaç yüzyıldır gelişme adı altında insanlar arası adaletsizlikler artmaktadır. İnsanoğlunun tarihi boyunca artan oranda bir uçurum söz konusudur. Eskiden insanlar arası fark daha fazla yemekten ibaretken, günümüzde bir grup insan, su ve yemek bulamayan milyarların alım gücüne sahiptir. Küreselleşen dünyada, her şeyde olduğu gibi, insanlar arası farklar da artmıştır. Kendi toplumumuz içinde, yanı başımızda bile yaşamlar arası nitelik farkları uçurum düzeyindedir. Böyle olunca utanıyor, vicdanen rahatsızlık çekiyoruz. Aslında sorumlu biz olmasak da, bir acıyı gördük mü, empati yapıyor, başkasının duygusuna ortak oluyoruz. Bak. dmy.info/insanligin-sorunlari

Geleceğin Zombileri

Geleceğin zombileri biziz. Holywood yıldızlarının zombi kıyametinde öldürdüğü zombiler biziz. O çirkin yaratıklar farklı bir kültüre ait olan insanlardır. Bugün sıradan bir batılının bir Müslüman ile zombi arasında herhangi bir fark görmemesi, hayal gücümüzün geleceğe ait belirlemeler içermesine örnektir. Zamanla Dünya kaynakları yetmeyecek ve bugünden başlandığı gibi, “öteki”nin yok edilmesi ve köleleştirilmesi söz konusu olacaktır. Ancak bu Müslüman, Afrikalı ya da batılı olmayan ile sınırlı değildir. Kapitalist sistemde herkes bir yerden sonra zombidir. Bencillik kişinin kendi ailesinde, ülkesinde, hatta bedeninde dahi adaletsiz davranmasına yol açar. Kendinden olanı, tüm insanlık ve doğa gibi, dışlamaya ve ötekileştirmeye neden olur. Hiç bir varlığın tek başına var olmadığını ve özellikle de insanın asla tek başına insan olamayacağını unutmayınız.

Ayrıca Bakınız

Leave a Reply