küreselleşme nedir

Küreselleşme Nedir

Küreselleşme Nedir

küreselleşme nedirKüreselleşme: Dünya milletlerinin ekonomik, siyasi, iletişimsel, toplumsal açılardan birbirine yaklaşması ve bir bütün olmaya evrilmesidir. İletişim olanaklarının gelişmesi ile koşut biçimde gelişmiştir. Toplumlar arası bağların kurulmaya başlaması, tüm Dünya insanlarını içine alan derneklerin ve örgütlerin kurulması, telgraf ve demiryolu gibi iletişim- ulaşım olanaklarının artması ve internet gibi diğer teknolojik buluşlar sayesinde artan oranda sürmektedir.

Küreselleşme insanlığın temel sorunu olan tüketimi de küreselleştirmiştir. Sömürü ve tüketim, devleti araç olarak kullanan bencil kişilerce tarih boyunca geliştirilmiş ve günümüz iletişim olanakları kullanılarak gezegenin bile dışına çıkarılmıştır. Artık başka gezegenlerin zenginliklerini ele geçirmeyi planlarken, Dünya’da nasıl bir toplum oluşturduğumuza bakalım.

İnsanlık

Açıkçası tüm toplumlar benzer şekilde ilerliyor. Sömüren daha sonra sömürülüyor da. Kimsenin üstünlüğü yok. Yalnızca insanlığın talihsizliği var. Artık küresel bir insanlık mevcut. Gezegenin bile dışına çıkmışız. Artık toplumların değil insanlığın sömürülmesi söz konusu. Bu da bir toplumun değil, tüm toplumların yok oluşunu getiriyor. Öteden beri, sorunları olan toplumlar çöküyor, yerine yenileri geliyordu. Ancak artık küresel bir topluma evrildik ve insanlığın çöküşü söz konusu. Yerel çöküşten küresel çöküşe “geliştiğimiz” söylenebilir. dmy.info/kalkinma-nedir

küreselleşme nedirHer ne kadar işbirliği sayesinde keşifler yapmış olsak da, işbirliği sayesinde yok oluşa da imza attık. Bütüncül bir insanlık birçok ihtiyacını karşılayıp, rahat bir hayat sürüyorsa da, her an yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Başarımız büyüdü, ancak yok olma tehlikemiz de bununla birlikte geldi. Eskinin küçük tehditleri küresel tehdit oldu. Önceleri kimsenin dikkat bile etmediği, önemsemediği kötülükler, küresel yaşam ile büyük sakıncalar getirdiler. Örneğin, kötü niyetli bir kişi yerel bir piyasayı ele geçirip kendi amaçları uğruna kullanabilirdi. Kötü niyet ve çalışma  ile bir yerin ağası,lordu ya da racası olabilir. Günümüzde bunları “küresel şirketler” olarak görüyoruz. Küreselleşme ile kötünün yayılma olanağı artmıştır.Bak. dmy.info/modern-ekonomi-tarihi

Küresel Tehdit

Küresel olan her şey, ya da tüm şirketler kötü değildir. Sorun kötünün artık herkesi etkilemesidir. Eski veba salgınlarını hatırlayalım. Bulaşıcı hastalıklar belli bir bölgedeki herkesi öldürüyor ancak günümüzdeki gibi yayılmıyordu. Bugün böyle bir hastalık olsa insanlığı kurtarmak elde değil. Her açıdan bütüncül ve iletişim halindeyiz. Hastalık olduğu kadar savaşlar da küresel oldu. 1. ve 2. dünya savaşları buna örnektir. Artık topyekün savaşıyoruz. Örnekler saymakla bitmez. Bir örnek de kıtlıktır. Eskiden bir toplumun yeterli besini yoksa kendisi açlık çekiyordu. Ancak bugün tüm toplumlar yiyecekleri de dahil tüm kaynaklarını küresel pazarlardan elde ediyorlar. İspanya’daki bir kuraklıktan Rusya etkileniyor, Asya’daki bir selden bütün Dünya gıda fiyatları değişebiliyor.

Önceleri kaynağı olmayanlar mağdur olurken, küresel pazarda herkes mağdur olmaktadır. Tüm ihtiyaçlarını iç pazardan karşılayan bir ülke bile küresel ekonomik yapının bir parçasıdır. Bir kere gelirini dış ülkelere sattıklarından elde eder. Dışarıdaki yokluk, içeride zenginlik oluşturmaz, aksine sıkıca birbirine bağlı olan yapının çözülmesine yol açar. Petrolün büyük çoğunluğunun Ortadoğu’dan Dünya’ya dağıtılması da ayrı bir örnektir. En ufak bir kesintide tüm Dünya ülkelerinde siyasi sorunlar yaşanmaktadır. Sonuç olarak küreselleşmenin getirdiği “büyük insanlığın” büyük bir gidişi de olacaktır. Tarihte her toplumun kuruluş ve yıkılış aşamaları olduğu gibi, küresel insanlık toplumunun da sahneden ayrılmasını göreceğiz. Bak. dmy.info/insanligin-gelecegi

İleri Okuma

One Response

  1. Derya 1 Şubat 2018

Leave a Reply