Filozofların Ünlü Özlü Sözleri & Meşhur Düşündürücü Felsefi SözlerKonuşma baloncuğu

Felsefi Sözler Filozofların Ünlü Sözleri

Filozofların Ünlü Özlü Sözleri & Meşhur Düşündürücü Felsefi Sözler Konuşma baloncuğuFelsefi Sözler

Felsefi sözler yazında çokça yer edinen cümlelerden oluşur. Düşünceleri az ve öz şekilde, bir tümcede ifade eden yapılara özlü söz denmektedir. Yoğun anlamıyla kısa yoldan fikirleri anlatır. Çalışma filozoflarca sınırlanmıştır. Yalnızca bir kısmını yazdığımız sözlerin kaynağı (İngilizce) Wikiquote‘dur.

Kendini bilmek, tüm bilgeliğin başlangıcıdır.Aristoteles(Mö.384- Mö.322)

Sorgulanmayan yaşam yaşanmaya değer değildir. Sokrates (Mö. 470-399)

Özler(varlıklar) gereksiz yere çoğaltılmamalıdır. Ockham’lı William  (1285 – 1349?)

Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anlayabileceği kadardır. Mevlana(1207-1273)

Büyük fikirleri düşünenler büyük hatalar yaparlar. Martin Heidegger(1889-1976)

Uzun bir yolculuk tek bir adımla başlar. Konfüçyüs (MÖ.551 -479)

Zeki adamlar söyleyecek bir şeyleri olduğu için konuşurlar. Aptallar, konuşmaları gerektiği için. Platon  (M.Ö. 427-347)

Merak bir filozofun en düşkün olduğu şeydir. Çünkü felsefenin bundan başka bir başlangıcı yoktur. Platon (M.Ö. 427-347)

İnsan “ne ise o olmayı” reddeden tek yaratıktır. Albert Camus (1913 – 1960)

Hakiki ve ciddi bir tek felsefi sorun vardır: İntihar. Hayatın yaşamaya değer olup olmadığını yargılamak, bu felsefenin temel sorusunu oluşturur.  Albert Camus (1913 – 1960)

Aynı nehirde iki kere yıkanılmaz Heraklit (Mö. 540 – 480)

Havaya atılan bir taş düşünebilseydi kendi isteğiyle yere düştüğünü sanırdı. Baruch Spinoza(1632-1677)

Cogito ergo Sum: Düşünüyorum, o halde varım. René Descartes (1596 – 1650)

Esse Est Percipi- Var olmak algılamaktır. …Ağaçlar algılayan birileri olduğu sürece vardırlar. Ormanda Bir Ağaç Devrilse Kimse Duyar mı?… George Berkeley (1685 – 1753) dmy.info/felsefe-nedir

Olabilecek dünyaların en iyisinde yaşıyoruz- Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716)

Minerva’nın Baykuşu kanatlarını ancak gün batarken açar.  G.W.F. Hegel (1770 – 1831)

Devlet olmadan  insanın yaşamı yalnız, fakir, mutsuz ve kısadır. Thomas Hobbes (1588 – 1679)

Tanrı öldü. Friedrich Nietzsche (1844 – 1900)

Bir filozof söyledikleri ya da yazdıklarıyla tanınmamalı, nasıl yaşadığıyla, hatta yürüyüşüyle tanınmalıdır. Friedrich Nietzsche (1844 – 1900)

Delilik, kişide seyrek görülür; ancak gruplar, partiler, uluslar, çağlar için bir kural halindedir..Friedrich Nietzsche (1844 – 1900)

Dünyada görmeyi istediğiniz değişimin kendisi olunuz. Mahatma Gandhi (1869 – 1948)

özlü sözlerİnsanoğlu  kainat dediğimiz bütünün bir parçasıdır, zaman ve mekanla sınırlanmış bir parça… Kendi benliğimizi, düşüncelerimizi ve duygularımızı her şeyden soyutlanmış hissediyoruz, ve buna bilincin yarattığı bir göz yanılsaması denebilir. Bu yanılsama bizi kişisel arzularımıza ve en yakınımızdaki birkaç kişiye olan bağlılığımıza hapseden bir cezaevi gibidir. Görevimiz, şefkat evrenimizi tüm canlıları ve bütün güzelliğiyle doğayı da kapsayacak şekilde genişleterek, kendimizi bu cezaevinden azat etmek olmalıdır. İnsanoğlu varlığını sürdürecekse yeni bir zihniyete ihtiyacı vardır. Albert Einstein (1879 – 1955)

İyi veya kötü insan diye bir şey yoktur. İnsanlar iyi veya kötü olmayı düşünceleriyle belirlerler. William Shakespeare (1564- 1616)

Filozoflar dünyayı yalnızca yorumlamışlardır oysa sorun onu değiştirmektir. Karl Marks(1818-1883)

Doğruyu söylersen, hiçbir şeyi hatırlamak zorunda kalmazsın. Mark Twain(1835-1910)

En büyük bilgelik şu andan zevk almayı hayatın en büyük amacı kılmaktır, çünkü tek gerçek budur, başka her şey düşünce oyunudur. Ama bunun en büyük budalalığımız oldugunu da söyleyebiliz, çünkü yalnızca kısa bir süre için var olan ve bir rüya gibi kaybolan içinde bulunduğumuz bu an asla ciddi bir çabaya değmez. – Arthur Schopenhauer(1788- 1860)

Bir kimsenin düşüncesini açıklayamaması köleliktir. Euripides(Mö. 480-406)

Gerçeklik tarihsel bir işlemdir. G.W. Hegel (1770-1831)

Hayat yalnızca geriye dönük anlaşılır, ancak ileri doğru yaşanmak zorundadır. Søren Kierkegaard(1813-1855)

Duanın amacı Tanrı’yı etkilemek değil, dua edenin tabiatını değiştirmektir. Søren Kierkegaard(1813-1855)

Kaygı özgürlüğün sersemliğidir. Søren Kierkegaard(1813-1855)

Felsefi Sözler Devamı için

  1. Özlü Sözler- Özdeyişler 
  2. Özlü Sözler- Düşündürücü sözler
  3. Özlü sözler- Aforizmalar
  4. Dmy.info/ozlu-sozler

18 Comments

 1. hüseyn 26 Aralık 2014
 2. Roman.K.Ş. 2 Haziran 2015
  • çılqın 15 Temmuz 2015
 3. Mustafa 20 Kasım 2015
 4. mustafa 30 Aralık 2015
 5. müberra 7 Ocak 2016
 6. Ihsan Soydan 23 Temmuz 2016
  • Doğuhan Murat Yücel 23 Temmuz 2016
   • Selin 26 Eylül 2016
 7. ahmet mesut 23 Ekim 2016
 8. Merve Kuralay 29 Ocak 2017
 9. Arzu erek 10 Mayıs 2017
 10. leyla 16 Mayıs 2017
  • Tolga 19 Temmuz 2017
 11. Ali fuat carman 9 Haziran 2017
 12. Bulent 23 Ağustos 2017
  • Ergin 23 Eylül 2018
 13. Fatıma 18 Aralık 2017

Leave a Reply