Bütün dinler aynı kaynaktan mı geliyor?

Bütün dinler aynı kaynaktan mı geliyor? Bakış açınıza bağlı olarak evet ve hayır. Evrensel yasalar ve fizik çerçevesinden bakıldığında insanlar birbirine benzer ve din farkı bir kelime dağarcığı sorunudur. Bireyler ve farklı insan kültürleri çerçevesinden bakıldığında dinler asla aynı değildir. Buna rağmen kökenleri siyasi-kültürel dışavurumlarından daha benzerdir.

İnsan doğanın bir parçasıdır ve kavramları, değerleri, ideal boyutları ve kurumları da doğanın bir parçasıdır. Buna din için ontolojik argüman denir, ancak Tanrı hakkında daha laik bir anlayış getirir, çünkü eğer bu doğal hukukun bir parçasıysa, bireysel farklılıklar sadece nüanslardır ve kök daha nesnel olabilir. Tıpkı benzer söylemleri paylaşan dinler gibi, tanrı kavramı da ortak bir gerçekliğe işaret edebilir.

Bireyler benzer içgüdü ve reflekslere sahiptir, farklı hayvanlar bile benzerlikler paylaşabilir. Aynı dil kapasitesini paylaştığımız tüm insanlarda da mevcuttur. İster medeni olsun ister ormanlarda parçalanmış olsun tüm kültürlerde ortak olan “tanrı” kavramını biz de paylaşıyoruz. Bütün insanlar sanki doğal bir olaymış gibi tanrı fikrine sahiptirler. Bu fikirlerin çoğu, doğaüstü varlıklar üzerine sistematik bir kültür olan dinler haline geldi. Bu dinler, benzerlikleri de istisnai olsa da, kelime dağarcığı ve akideleri bakımından farklılık gösterir..

Doğu dinleri, din alt kümesinde Batı dinlerinden tamamen farklıdır. Ancak bütün varlığın kapsamı içinde her şey âleminde dinler birbirine benzer. İnsanlar arasındaki değerlerin birikimidir. İlkel olarak başladı, daha sonra ünlü sistematik dinler haline geldi ve şimdi aynı çabanın devamı olarak modern mitler ve ideolojilere sahibiz. İdealleştirme, insanları kavramsal olarak yönlendirmenin avangard bir faaliyeti.

Bu perspektifte, tüm dinler ve ideal çabalar aynı kaynaktan gelir, insanları ideal düzlemde yönlendirmek; ancak göründüğünden daha sorunlu. İdeal düzlemler kültürel unsurlar aracılığıyla gerçekleştirilir ve ideallerin yerel bir kültürden ihraç edilmesi zordur. Farklı bir kültür tarafından kolayca anlaşılmazlar. Örneğin Müslümanların kutsal kitabı olan Kuran’ı anlayabilmek için 7. yüzyılda Arapların nasıl yaşadığını bilmek gerekiyor. Kavramları aracılığıyla ne demek istediklerini anlamak için Marksistlerin bağlamını da kavramanız gerekir.

Bakış açınızı genişlettiğinizde dinler ve değerlerle ilgili tüm kültürler birbirine benzer. Kaynak aynı, zihnimiz. Akıl nedir, şimdilik bilmiyoruz. Ancak kaynak gösterebiliriz. Kaynak belki aynı değil ama fiziksel duyularımızdan çok uzakta. Ve iki şey bizden uzak ve birbirine yakın olduğunda, aynı şeyi işaret ediyormuş gibi görünürsünüz.

Leave a Reply